Fastighetsförsäkring

Vi ser till att du har ett fullgott skydd, oavsett om fastigheten rymmer bostäder, kontor eller någon annan typ av verksamhet.

Vår Fastighetsförsäkring ger alltid skydd mot brand-, vatten-, inbrotts- och naturskador. Som fastighetsägare kan man även bli skadeståndsskyldig, därför ingår en ansvarsförsäkring på 10 000 000 kr.