Försäkringar för motorfordon

Våra försäkringar ger bra skydd åt företagets motorfordon. Upplägget skräddarsys för att passa både enmansföretag och företag med många fordon. Skyddet anpassas också efter om fordonen utgör kärnverksamheten eller bara används för transport av medarbetare och utrustning.

Heltäckande skydd

Även professionella chaufförer utsätts för risker i trafiken. Se till att du har en försäkring som täcker alla skador och oförutsedda händelser.