Sjukvårdsförsäkring

  • Ökad trygghet. Komplement till vårdskyddet du har genom samhället
  • Kortare väntetid. Du får snabbt ett första besök, diagnos och behandling
  • Rådgivning på telefon av legitimerade sjuksköterskor

Rätt vård snabbt

Sjukvårdsförsäkringen är en viktig och omtänksam förmån för dig och dina anställda. Den fungerar som ett komplement och träder in vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård. Medarbetarna får tillgång till privat specialistvård och kommer snabbare tillbaka till arbetet.

Ny förmånsbeskattning av Sjukvårdsförsäkringen

Från och med den 1 juli blir förmånsvärdet av premien för en sjukvårdsförsäkring, som helt och hållet betalas av arbetsgivaren, högre än tidigare. Läs mer här.

Relaterat innehåll

Rätt vård snabbt

Sjukvårdsförsäkringen är en viktig och omtänksam förmån för dig och dina anställda. Den fungerar som ett komplement och träder in vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård. Medarbetarna får tillgång till privat specialistvård och kommer snabbare tillbaka till arbetet.

Ny förmånsbeskattning av Sjukvårdsförsäkringen

Från och med den 1 juli blir förmånsvärdet av premien för en sjukvårdsförsäkring, som helt och hållet betalas av arbetsgivaren, högre än tidigare. Läs mer här.

Försäkringens omfattning

Välj mellan olika tre olika självrisknivåer. Med en högre självrisk blir priset på försäkringen lägre.

Läs mer om de tre nivåerna här

Till förköpsinformation och villkor

Boka tid & telefonrådgivning

Ring Vårdplaneringen på 020-40 80 80 när du behöver boka tid för planerad vård eller önskar rådgivning, vid t ex en knäskada eller en knöl i bröstet. Om du ringer från utlandet ring +46 (0) 920 50 00 14. Du kan också mejla vardplanering@vardiacare.se