Sjukvårdsförsäkring

  • Ökad trygghet. Komplement till vårdskyddet du har genom samhället
  • Kortare väntetid. Du får snabbt ett första besök, diagnos och behandling
  • Rådgivning på telefon av legitimerade sjuksköterskor

Rätt vård snabbt

Sjukvårdsförsäkringen är en viktig och omtänksam förmån för dig och dina anställda. Den fungerar som ett komplement och träder in vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård. Medarbetarna får tillgång till privat specialistvård och kommer snabbare tillbaka till arbetet.

Relaterat innehåll

Rätt vård snabbt

Sjukvårdsförsäkringen är en viktig och omtänksam förmån för dig och dina anställda. Den fungerar som ett komplement och träder in vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård. Medarbetarna får tillgång till privat specialistvård och kommer snabbare tillbaka till arbetet.

Försäkringens omfattning

Välj mellan olika tre olika självrisknivåer. Med en högre självrisk blir priset på försäkringen lägre.

Läs mer om de tre nivåerna här

Till förköpsinformation och villkor

Boka tid & telefonrådgivning

Ring Vårdplaneringen på 020-40 80 80 när du behöver boka tid för planerad vård eller önskar rådgivning. Vi har öppet kl. 8.00 - 17.00.

Om du befinner dig utomlands, ring +46 (0) 920 50 00 14. 

 

Förmånsbeskattning

Arbetsgivaravgift (och förmånsbeskattning för den anställde) utgår endast på förmånsvärdet. För den del av sjukvårdsförsäkringen som inte är en förmån ska kostnaden hanteras på samma sätt som exempelvis rehabiliteringsförsäkring, företagshälsovård, friskvårdsbidrag.

Gjensidige Sjukvårdsförsäkring ska förmånsbeskattas till 60%.

Exempel: Om försäkringspremien är 365 kronor per månad kommer 60 procent, det vill säga 219 kronor, att förmånsbeskattas. Läs mer om bestämmelserna hos Skatteverket här.