Personförsäkring

Personförsäkringar ger medarbetarna ökad trygghet både på jobbet och fritiden. Allt fler efterfrågar en bra Sjukvårdsförsäkring, som kompletterar det skydd som finns via samhället.

Kortare väntetid

Sjukvårdsförsäkringen ger tillgång till planerad specialistvård hos privata vårdgivare utan långa väntetider. Sjukfrånvaron blir lägre och medarbetarna kommer snabbare tillbaka till arbetet. Vi har ett brett nätverk med de allra bästa privata vårdgivarna i Sverige och vi garanterar dig högkvalitativ och snabb vård när du verkligen behöver det.

Viktigt skydd

Kortare väntetid till rätt vård kan vara livsavgörande. Därför garanterar sjukvårdsförsäkringen specialistbesök inom 8 dagar. Du får snabbare besked och slipper onödig oro.