Navigation, sök och inloggning

b8dde1

Vårda Företaget

Här anmäler du skador som täcks av försäkringarna som ingår i försäkringspaketet Vårda Företaget. Försäkringar som ingår kan vara Livförsäkring, sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukavbrottsförsäkring och försäkring för allvarlig sjukdom. Vilka försäkring du omfattas av framgår av ditt försäkringsbrev.

Information & skadeblanketter

 • Om du har en Sjukvårdsförsäkring och behöver rådgivning, planerad vård eller vill ansöka om ersättning för utlägg.

  Med vår Sjukvårdsförsäkring får du tillgång till ett nätverk av kvalitetssäkrade privata vårdgivare. Vi bokar tid för operation eller specialistvård så att du slipper långa vårdköer. Mer information, kontaktuppgifter, frågor & svar, samt webbformulär för digital kontakt hittar du på här.

  Förköpsinformation & villkor

 • Anmäl dödsfallet genom att ladda ner och fylla i dödsfallsanmälan och skicka den till oss.

  Har dödsfallet inträffat före försäkringens huvudförfallodag 2018 (din förnyelsedag) skickar du anmälan till Movestic. Har dödsfallet inträffat efter din huvudförfallodag 2018 skickar du istället din anmälan till Nordeuropas externa skadeavdelning – Nordic Loss Adjusting. Försäkringens huvudförfallodag framgår av ditt försäkringsbrev.

  Movestic   Dödsfallsanmälan

  Skicka till:
  Movestic Livförsäkring AB
  Box 1501
  600 45 Norrköping

  Har du ett pågående ärende och vill komma i kontakt med skadeavdelningen, ring 011-15 70 53 eller mejla skade@movestic.se.

  Nordeuropa Dödsfallsanmälan

  Skicka till:
  Nordic Loss Adjusting AB
  Box 1141
  171 22 Solna

  Har du ett pågående ärende och vill komma i kontakt med skadeavdelningen, ring 08-411 11 60 eller mejla personskador@nlaab.com

  Förköpsinformation & villkor

 • Anmäl skada genom att fylla i och skicka in en skadeanmälan.

  Vill du anmäla en skada som inträffat före försäkringens huvudförfallodag 2018 (din förnyelsedag) anmäler du skadan till Movestic. Har skadan inträffat efter din huvudförfallodag 2018 kontaktar du Nordeuropas externa skadeavdelning- Nordic Loss Adjusting. Försäkringen huvudförfallodag framgår av ditt försäkringsbrev.

  Movestic   Skadeanmälan vid sjukdom eller olycksfall

  Skicka till:
  Movestic Livförsäkring AB
  Box 1501
  600 45 Norrköping

  Olycksfallsförsäkringen kan ingå i paketet Liv & Hälsa.

  Har du ett pågående skadeärende och vill komma i kontakt med skadeavdelningen? Ring 011-15 70 53 eller mejla skade@movestic.se.

  Nordeuropa Skadeanmälan vid sjukdom eller olycksfall

  Skicka till:
  Nordic Loss Adjusting AB
  Box 1141
  171 22 Solna

  Har du ett pågående ärende och vill komma i kontakt med skadeavdelningen, ring 08-411 11 60 eller mejla personskador@nlaab.com

  Förköpsinformation & villkor

 • Här kan du ladda ner skadeanmälan vid sjukavbrott

  Skadeanmälan Sjukavbrott

  Skicka till:
  Gjensidige Försäkring
  Box 4430
  203 15 Malmö

  Förköpsinformation & villkor