Fysioterapeuterna

  • Generös ersättning
  • Tillägg: Sjukvård och Sjukavbrott
  • Branschanpassad

Det här är en unik försäkring för dig som är medlem i Fysioterapeuterna. Du får ett omfattande grundskydd som tar hänsyn till lagar och myndighetskrav. Tecknar gör du snabbt och enkelt, utan särskilda prövningar.

Anpassat efter dina behov

Du får ett bra grundskydd oavsett om du driver eget (Praktikförsäkring) eller hyr rum på en praktik (Arrendeförsäkring). Du kan också teckna Patientansvarsförsäkring.

Relaterat innehåll

Anpassat efter dina behov

Du får ett bra grundskydd oavsett om du driver eget (Praktikförsäkring) eller hyr rum på en praktik (Arrendeförsäkring). Du kan också teckna Patientansvarsförsäkring.

För dig som är medlem

 PraktikArrendePatient-
ansvar

Ansök om Sjukvård och Sjukavbrott

Läs mer

Produktblad (pdf)

Villkor    

Egendom   
Maskiner/
inventarier
   
Rätts-
skydd
   
Tjänste-
resa
   
Kund-
olycksfall
   
Patient-
försäkring
   
Tilläggsförsäkringar   
SjukvårdTT 
SjukavbrottTT