Anmäl skada - motor

Välj vilken typ av motorskada du råkat ut för i menyn till höger!

Stöldskada

Vid inbrott eller stöld av fordon ska du så snart som möjligt göra en polisanmälan och därefter anmäla skadan till oss.

Så snart du gjort en polisanmälan fyller du i och skickar in din skadeanmälan till oss. Vid stöld ska du fylla i två blanketter: Anmälan Stöldskada samt Bilaga vid stöld av fordon eller Bilaga vid stöld av fordon MC. Vid inbrott fyller du bara i en blankett: Anmälan om stöldskada.

Kom ihåg att bifoga det diarienummer du erhåller vid polisanmälan samt eventuella kvitton om något tillbehör till fordonet blivit stulet tillsammans med din skadeanmälan. I vissa fall kan vi be dig komplettera med en kopia av din polisanmälan.

Anmälan Stöld av fordon eller Inbrott  (PDF)

Bilaga Stöld av fordon  (PDF)

Bilaga vid stöld av MC och moped (PDF)

Singelskada/Djurkollision

Om du råkat ut för en singelskada, det vill säga bara ditt fordon är inblandat och har gällande vagnskadeförsäkring ska du så snart som möjligt anmäla skadan till oss. Vid fall av djurkollision ska du omgående anmäla det till Polisen.

Om du fortfarande har vagnskadegaranti på din bil ska du istället kontakta din garantigivare. Nyare bilar har oftast vagnskadegaranti i tre år från bilens första registreringsdatum.

Djurkollision

Om du har kört på ett tamdjur eller vilt djur ska du omgående anmäla det till Polisen. För mer information se Polisens hemsida .

Anmäl Singelskada

  1. Ring vår skadeavdelning , 0771-326 327, eller fyll i en skadeanmälan för singelskada (vid kontakten med oss ska du även ange det diarienummer du fått av polisen).
  2. Skicka skadeanmälan till oss på den adress som finns längst ned på skadeanmälningsblanketten.

Så snart vi fått din anmälan, får du en skriftlig bekräftelse av oss. I vissa fall kan vi be dig komplettera med en kopia av din polisanmälan.

Singelskada där tredje part kan bil ersättningsskyldig

Om du råkar ut för skada där någon annan kan bli ersättningsskyldig, till exempel snöras från tak, är det viktigt att du tar så mycket uppgifter som möjligt om tredje part (företagsnamn, kontaktperson, adress, telefonnummer osv) och bifogar dem tillsammans med skadeanmälan.

Anmälan av singelskada/skadegörelse  (PDF)

Skadegörelse

Vid skadegörelse ska du så snart som möjligt göra en polisanmälan och därefter anmäla skadan till oss. Om din bil har vagnskadegaranti ska du istället kontakta din garantigivare. Nyare bilar har oftast vagnskadegaranti i tre år från det första registreringsdatumet.

Så snart du gjort en polisanmälan fyller du i och skickar in din skadeanmälan till oss. Vid skadegörelse ska du fylla i blanketten Singelskada. Kom ihåg att bifoga det diarienummer du erhåller vid polisanmälan. I vissa fall kan vi be dig komplettera med en kopia av din polisanmälan. 

Anmälan av singelskada/skadegörelse  (PDF)

Kollision

Om du kolliderat med ett annat fordon eller annans egendom måste du så snart som möjligt anmäla skadan till oss. Bäst är om du fyller i skadeanmälan direkt på olycksplatsen.
Vid kollision underlättar det om både du och motparten undertecknar din skadeanmälan, därför är det en fördel om du fyller i skadeanmälan direkt på olycksplatsen. Vid personskada är det ytterst viktigt att du fyller i skadeanmälan så snart som möjligt. Ju noggrannare du fyller i din skadeanmälan desto enklare är det för oss att reglera ditt ärende.

Djurkollision

Om du har kört på ett tamdjur eller vilt djur ska du omgående anmäla det till Polisen. För mer information se Polisens hemsida.

Smitning

Om du råkar ut för smitning, det vill säga motparten smiter från olycksplatsen är det viktigt att du polisanmäler händelsen. Obs, för att TFF ska gå in och ersätta eventuell skada krävs ofta vittne till händelsen.

Akut skada

Vid akut skada och hjälp med bärgning, kontakta vår skadejour på telefon 0771-614 614.

Skada i utlandet

Om du råkar ut för skada när du befinner dig i utlandet kontaktar du SOS i Köpenhamn på telefon +45 70 10 50 50.

Anmäl kollision/flerpartsskada

  1. Fyll i skadeanmälan - Kollision så detaljerat som möjligt (vid polisanmälan ska du även bifoga det diarienummer du erhållit av Polisen)
  2. Skicka skadeanmälan till oss

Anmälan kollision   (PDF)

Räddning/Bärgning

Om du råkar ut för en olycka och behöver bärgning ringer du vår Dygnet-runt-öppen Skadejour på telefon: 0771-614 614

Tips! Lägg in numret till vår dygnet-runt-öppna skadejour i din mobiltelefon.

Parkeringsskada

Om ett okänt motorfordon skadat ditt fordon när du stått parkerad kan du få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen (TFF) . Din möjlighet att få ersättning hänger inte ihop med din motorfordonsförsäkring utan grundas på särskilda bestämmelser i trafikskadelagen.

Du måste själv kunna göra sannolikt att skadan har orsakats av ett okänt motorfordon och att skadan uppstod när ditt fordon stod parkerad. TFF kräver att parkeringsskador polisanmäls.

Anmäla parkeringsskada

  1. Kontakta alltid en polisstation för att göra en polisanmälan. Kontaktuppgifter Polisen .
  2. Fyll i och skicka skadeanmälningsblanketten Singelskada samt polisanmälan till ditt försäkringsbolag alternativt till din garantigivare. Normalt skall skadeanmälan göras till ditt försäkringsbolag som handlägger och besiktigar skadan för Trafikförsäkringsföreningens räkning.

Ersättning och självrisk

Från ersättning görs avdrag med en lagstadgad självrisk som är 5 % av basbeloppet för skadeåret. Om skadan inte anmäls inom tre år, från det att du fick kännedom om din skada riskerar du att din rätt till ersättning helt eller delvis går förlorad. Om du inte är nöjd med det beslut ditt försäkringsbolag fattat och önskar omprövning ska du skriftligen vända dig till din handläggare som skickar alla handlingar i ärendet till Trafikförsäkringsföreningen som då omprövar ärendet. Mer om parkeringsskador kan du läsa på Trafikförsäkringsföreningen webbplats.

Anmälan av singelskada/skadegörelse  (PDF)

Laga stenskott – utan att byta hela rutan

Efter en stenskottsskada på bilen är det vanligt att man låter byta ut vindrutan. Men det går att spara både tid och pengar genom att laga stenskottet, det tar bara cirka 30 minuter. Du kan laga upp till 3 stenskott per tillfälle.

För att få din glasskada lagad ska du vända dig direkt till någon av våra samarbetspartners nedan.

Viktigt att täcka över skadan

Så snabbt som möjligt bör du täcka över det skadade området, så att smuts och fukt inte kan tränga in i glaset. Du kan täcka över skadan med vanlig tejp men bör så snart som möjligt besöka en bilglasmästare då sprickbildning snabbt uppkommer, särskilt då stora temperaturskillnader kan uppstå (till exempel körning vid låg temperatur och då bilen därefter parkeras i varmt garage).

Ryds Glas

Ryds Glas har lokala verksamheter runt om i hela Sverige. Här kan du:

Carglass

Laga stenskott eller byt hela vindrutan (mot din självrisk).

Brand

Om ditt fordon råkat ut för en brandskada och du har en halv- eller helförsäkring hos oss ska du snarast möjligt göra en polisanmälan och därefter anmäla skadan till oss.

Anmäl brandskada

  1. Gör en polisanmälan
  2. Fyll i blanketten Brand. Beskriv hur branden uppstod så detaljerat som möjligt under rubriken händelseförlopp.
  3. Skicka in din skadeanmälan och bifoga det diarienummer du erhöll av Polisen vid polisanmälan (i vissa fall kan vi be dig komplettera med en kopia av polisanmälan)

Anmälan brandskada (PDF)

Avbrott Tung lastbil/ Buss

Om ni har en avbrottsförsäkring på er tunga lastbil eller buss och har dabbats av skada kan ni fylla i skadeanmälan för eventuell ersättning under avbrottstiden. Denna fyller ni även i om ni drabbats av stillestånd på er tunga lastbil eller buss och inte är vållande till olyckan.

Skadeanmälan Avbrott Tung lastbil/Buss (PDF)

Transportöransvar

Har ni mottagit ett krav för skador på gods som ni transporterat mot betalning så ska ni fylla i denna skadeanmälan och skicka in den till oss tillsammans med det kravet ni mottagit.

Skadeanmälan Transportöransvar  (PDF)