Navigation, sök och inloggning

d0debb

Corona – så gäller försäkringen

Vi övervakar situationen kring Coronapandemin och rekommenderar dig att hålla dig uppdaterad hos: Svenska Utrikesdepartementet (UD), Folkhälsomyndigheten och WHO.

Utrikesdepartementet (UD) har nu hävt reseavrådan till flertalet länder från och med den 30 juni 2020. För resor till dessa länder gäller reseskyddet i din försäkring precis som vanligt. För länder dit UD avråder från icke nödvändiga resor gäller inte reseskyddet i din hem- och villaförsäkring.Vi följer UD:s definition av vad som betraktas som icke nödvändig resa vilket innebär turist- och besöksresor.

Vad ersätter Hem- och Villahemförsäkringen?

Hem- och villahemförsäkringen ersätter utgifter för behandling och hemtransport i samband med akut sjukdom och olycksfall.

Om du får symptom som kan tyda på att du är drabbad av Coronaviruset ska du så snart som möjligt kontakta läkare. Om du befinner dig på resa och får symptom kontaktar du vår larmcentral på telefonnummer +45 88 24 73 20. Vi har öppet dygnet runt. Befinner du dig på resa och har funderingar kring hur just din försäkring gäller är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0771-326 326.

Avbokning av resa

Befinner du dig i Sverige och har en resa bokad till ett område som Utrikesdepartementet (UD) avråder att resa till ber vi dig att primärt kontakta din researrangör eller ditt flygbolag för att undersöka vill ersättning som kan lämnas.

Vill du yrka på ersättning för kostnader som inte återbetalats av din researrangör eller ditt flygbolag så gör du  det genom att göra en anmälan här på vår hemsida https://www.gjensidige.se/forsakring/anmal-skada

Sjukvårdsförsäkring

Sjukdomen Covid-19 gäller under smittskyddslagen och är därför inte ersättningsbar under försäkringen. Men du som har Sjukvårdsförsäkring Lagom eller Plus har fria besök hos e-vårdstjänsten Kry. Du kan vända dig till KRY för att få hjälp med bedömning och rådgivning av dina symptom. Läs mer på www.kry.se/coronavirus/

För mer information gällande din sjukvårdsförsäkring och Corona, se här.

Tjänstereseförsäkring

Så gäller Tjänstereseförsäkringen

Vad gäller för resor till och från högriskområden?

Om personer vistas i ett område som under vistelsen blir klassat som högriskområde eller sätts i karantän kan tjänstereseförsäkringen lämna ersättning för vissa merkostnader för hemtransport eller rese- och boendekostnader till ett mer säkert område. Försäkringen är giltig i området under 14 dagar efter det att det klassificerats som högriskområde.

För resor till ett område som redan klassas som högriskområde gäller försäkringen endast om resan i förväg har anmälts till Gjensidige och särskild premie för detta betalats. Om inte sådan anmälan skett är försäkringen inte gällande till någon del. Om försäkring beviljats gäller den med vissa begränsningar i omfattning och ersättningsbelopp.

Hur gäller avbeställningsskyddet vid epidemi på resmålet?

Avbeställningsskyddet i tjänstereseförsäkringen gäller inte vid epidemi på resmålet.

Vad gäller om jag blir sjuk på resan?

Blir du sjuk under en tjänsteresa så gäller tjänstereseförsäkringen som vanligt, dock med begränsning enligt ovan för resmål som blir klassat som högriskområde under vistelsen.

Företagsförsäkring – Så gäller avbrottsskyddet

2020-03-11 beslöt regeringen att med stöd av Ordningslagen begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med syfte att motverka pågående epidemi.

Varken pandemin i sig eller myndigheternas beslut per 2020-03-11 att begränsa allmänna sammankomster, är händelser som leder till att försäkringen kan tas i anspråk. Det är viktigt att drabbade näringsidkare i första hand söker ersättning ur allmänna medel, detta enligt gällande försäkringsvillkor.

Detta täcker avbrottsskyddet:

  • Verksamhetsavbrottet täcker främst förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag med anledning av egendomsskada på ett försäkringsställe. Verksamhetsavbrottet kan även ersätta försäkringsmässigt täckningsbidrag pga avspärrning beordrad av räddningstjänst eller polismyndighet pga oplanerad händelse. Även här är det en specifik avspärrning vilket hindrar fysiskt tillträde till den försäkrade verksamheten, exempelvis pga brand-/rasrisk i anslutning till butik.
  • Epidemiavbrottet täcker motsvarande förlust i det fall myndighet med stöd av livsmedelslagen eller smittskyddslagen ingriper mot det aktuella försäkringsstället om detta leder till ett avbrott i verksamheten. Gällande Corona är det viktigt att drabbade näringsidkare i första hand söker ersättning ur allmänna medel, detta enligt gällande försäkringsvillkor.
  • Sjukavbrottsförsäkring, eller Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga, ersätter en försäkrad anställds andel av företagets fasta kostnader i händelse av arbetsoförmåga (sjukdom, olycksfall eller dödsfall).
  • Kund- och leverantörsavbrott kan i vissa fall ersätta förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag, men bara om ett företags kontrakterade kund eller leverantör drabbas av ersättningsbar egendomsskada, alltså ej av epidemisk karaktär.

Svar på vanliga frågor hittar du här

Vi följer händelseutvecklingen noggrant och uppdaterar kontinuerligt informationen på vår hemsida.