Lätt att välja rätt bilförsäkring

Det finns flera nivåer av försäkringsskydd för din bil. Minimikrav på försäkringsskydd är trafikförsäkring ,som du måste ha enligt trafikskadelagen. Sedan kan du utöka skyddet med halv- eller helförsäkring och tilläggsförsäkringar.

Vi på Gjensidige kan ge dig råd och tips om vilken försäkring som är rätt för dig. Du kan själv se vad vi har att erbjuda, eller ta kontakt med vår kundservice, så hjälper vi dig att hitta det bästa försäkringsskyddet för dig och din bil. 

Våra bilförsäkringar

 TrafikHalvHalv PlusHelHel plus

Har du halv- eller helförsäkring kan du välja till vårt Pluspaket för 99 kr/mån. Här ingår trafikolycksfallsförsäkring, assistans- och hyrbilsförsäkring samt försäkring som helt eller delvis ersätter din självrisk vid skadegörelse, djurkollision och parkeringsskada.

Trafik     
Brand     
Stöld     
Glasruta     
Räddning     
Kris     
Rättsskydd     
Maskinskada     
Allrisk     
Vagnskada     
Pluspaketet