Barn & Ungdoms-försäkring

  • Omfattande skydd dygnet runt.
  • Måbra-stöd för professionell vägledning.
  • Gäller vid Medicinsk invaliditet.
  • Ersätter Ekonomisk invaliditet.
  • Förhöjd invaliditetsersättning.
  • Snabb hjälp vid skada!

Visste du att Gjensidiges barnförsäkring hamnar på första plats när Konsumenternas Försäkringsbyrå jämför Sveriges alla barnförsäkringar.

Barnförsäkringen är ett viktigt komplement till samhällets skydd och kan göra stor skillnad för familjens ekonomi vid en eventuell skada. Alla skol- och förskolebarn är försäkrade via kommunen, men det skyddet gäller ofta bara olycksfall i skolan eller på förskolan. Vår Barn- och ungdomsförsäkring ger ett omfattande skydd dygnet runt.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Försäkringen är en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan tecknas för arvsberättigade barn upp till 18 år och den gäller till och med det år då barnet fyller 25 år. Du kan välja mellan fyra olika försäkringsbelopp.

Omfattande skydd

Försäkringen gäller för många olika sjukdomar och olycksfall. Den ersätter också medicinsk och ekonomisk invaliditet, samt förhöjd invaliditetsersättning. Du får också ett unikt Måbra-stöd med professionell vägledning på telefon om exempelvis barnets beteende, sociala utveckling och relationer.

Relaterat innehåll

Visste du att Gjensidiges barnförsäkring hamnar på första plats när Konsumenternas Försäkringsbyrå jämför Sveriges alla barnförsäkringar.

Barnförsäkringen är ett viktigt komplement till samhällets skydd och kan göra stor skillnad för familjens ekonomi vid en eventuell skada. Alla skol- och förskolebarn är försäkrade via kommunen, men det skyddet gäller ofta bara olycksfall i skolan eller på förskolan. Vår Barn- och ungdomsförsäkring ger ett omfattande skydd dygnet runt.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Försäkringen är en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan tecknas för arvsberättigade barn upp till 18 år och den gäller till och med det år då barnet fyller 25 år. Du kan välja mellan fyra olika försäkringsbelopp.

Omfattande skydd

Försäkringen gäller för många olika sjukdomar och olycksfall. Den ersätter också medicinsk och ekonomisk invaliditet, samt förhöjd invaliditetsersättning. Du får också ett unikt Måbra-stöd med professionell vägledning på telefon om exempelvis barnets beteende, sociala utveckling och relationer.

Barn & Ungdom

 Barn & Ungdom 
Akutvårdersättning 
Ersättning vid sjukhusvistelse 
Vård i hemmet t.o.m 16 år 
Vårdbidrag 
Ersättning vid studie-
eller arbetsoförmåga
 
Rehabilitering och
engångskostnader
 
Ersättning vid vissa
sjukdomar och tillstånd
 
Krisförsäkring 
Dödsfallsersättning 
Merkostnader för skadade
tillhörigheter
 
Läkekostnader vid olycksfall
inkl. hjälpmedel
 
Resekostnader 
Tandskadekostnader 
Ärr och annan
utseendemässig förändring
 
Medicinsk invaliditet vid
sjukdom och olycksfall
 
Ekonomisk invaliditet 
Måbra-stöd 
Premiebefrielse om förälder avlider
innan barnet fyllt 18 år