Navigation, sök och inloggning

d0debb

Måbra-stöd

Vi samarbetar med Falck Healthcare som ger dig stöd och vägledning i frågor som rör dig och ditt barn.

Hur fungerar det?

Med Måbra-stödet erbjuds du professionell vägledning i frågor rör ditt barns utveckling, sociala och psykiska status och välbefinnande. Du kan använda tjänsten när du söker svar på frågor som rör ditt barns beteende, sociala utveckling, relationer eller annat du uppfattar som bekymmersamt.

Vem svarar?

Först kontaktar du oss på Gjensidige så att vi kan se vilken försäkring du har och hjälpa dig vidare. Av oss får du kontaktuppgifter till Falck Healthcare dit du kan vända dig varje vardag 08.00 - 20. Den som svarar är socionom med många års erfarenhet av barns och vuxnas utmaningar. Om den som svarar anser att du behöver vidare hjälp sätts du i kontakt med psykolog, psykoterapeut, ekonom eller jurist.

Hur ofta kan jag ringa?

Du kan ringa obegränsat antal samtal till socionom. Behöver du ytterligare stöd ingår upp till 10 konsultationer om 30 minuter per ärende med psykolog, psykoterapeut, jurist eller ekonom via telefon.

Exempel på frågeställningar

 • Utveckling
 • Språkutveckling
 • Gränssättning
 • Sömn
 • Mat
 • Amning
 • TV-och videoanvändning
 • Mobil- och datoranvändning
 • Syskonrelationer
 • Frågor om föräldraskap
 • Frågor i vardagen
 • Skilsmässofrågor som rör barnen
 • Pubertet
 • Mobbning
 • Psykisk hälsa
 • Ätstörningar
 • Frågor om sexualitet
 • Frågor av ekonomisk karaktär, t ex i samband med flytt hemifrån
 • Frågor av juridisk karaktär, t ex i samband med flytt hemifrån

Begränsningar

Måbra-stödet syftar till vägledning som enbart ges över telefon. Om du och ditt barn behöver utredning, behandling eller annat expertstöd hänvisar vi till vanliga vårdsystemet. Tjänsten kan inte användas för remiss till annan vård.