Barnförsäkring

  • Ersättning vid olycksfall
  • Möjlighet till vård i hemmet 
  • Möjlighet till månatlig ersättning för inkomstbortfall

Våra barn är det viktigaste vi har. Dessvärre kan vi inte vaka över dem under dygnets alla timmar, och det finns en risk för både sjukdom och olycksfall. Med en barnförsäkring är dock hela familjen förberedd om barnen drabbas.

Barnförsäkring ger trygghet dygnet runt

Alla skolor och dagis har genom kommunen obligatoriska försäkringar som täcker barnet medan barnet är i skolan eller på dagis. Men tyvärr skiljer sjukdom och olycksfall inte på arbetstid och fritid. Barn behöver därför en bra försäkring som gäller dygnet runt.

 

Relaterat innehåll

Våra barn är det viktigaste vi har. Dessvärre kan vi inte vaka över dem under dygnets alla timmar, och det finns en risk för både sjukdom och olycksfall. Med en barnförsäkring är dock hela familjen förberedd om barnen drabbas.

Barnförsäkring ger trygghet dygnet runt

Alla skolor och dagis har genom kommunen obligatoriska försäkringar som täcker barnet medan barnet är i skolan eller på dagis. Men tyvärr skiljer sjukdom och olycksfall inte på arbetstid och fritid. Barn behöver därför en bra försäkring som gäller dygnet runt.

 

Barn & Ungdom

 Barn & Ungdom 
Vid sjukdom och olycksfall 
Medicinsk och ekonomisk invaliditet 
Ersättning vid vårdbidrag 
Månadsersättning vid studie- eller arbetsoförmåga 
Vanprydande ärr 
Krisförsäkring 
Ersättning vid sjukhusvistelse 
Vård i hemmet 
Akutvårdsersättning 
Ersättning vid vissa
sjukdomar och tillstånd
 
Rehabilitering och
engångskostnader
 
Dödsfallsersättning 
Vid olycksfall 
Läkekostnader 
Tandskadekostnader 
Resekostnader 
Hjälpmedelskostnader 
Merkostnader för personliga tillhörigheter 
Extra trygghet 
Premiebefrielse 
Rätt att teckna vuxenförsäkring utan hälsodeklaration 
Tilläggsförsäkring 
Gjensidige Barn och Ungdom PlusT