Barnförsäkring

  • Ersättning vid olycksfall
  • Möjlighet för vård i hemmet 
  • Täckning av hjälpmedelskostnader
  • Möjlighet till månatlig ersättning för inkomstbortfall

Våra barn är det viktigaste vi har. Dessvärre kan vi inte vaka över dem under dygnets alla timmar, och det finns en risk att de drabbas av både sjukdom och olycksfall. Med en barnförsäkring är dock hela familjen förberedd om barnen drabbas.

Barnförsäkring ger trygghet dygnet runt

Alla skolor och dagis har genom kommunen obligatoriska försäkringar som täcker barnet medan barnet är i skolan eller på dagis. Men tyvärr skiljer sjukdom och olycksfall inte på arbetstid och fritid. Barn behöver därför en bra försäkring som gäller dygnet runt.

Möjlighet till extra ersättning

När barn drabbas av sjukdom eller olycksfall av allvarlig art är det naturligt att föräldrarna vill tillbringa all sin tid med barnen. Med vår barnförsäkring finns det möjlighet för detta. Förutom att den ger möjlighet för ersättning vid inkomstbortfall erbjuder den också ytterligare ersättning i de fall där det från sociala myndigheters sida ges ersättning.

Möjlighet till extra trygghet med barnförsäkring plus

Vår barnförsäkring ger ett bra skydd vid både olycksfall och sjukdom, men vissa kroniska sjukdomar täcks inte. Med en plusförsäkring är det möjligt att även få ersättning i dessa fall.

 

Relaterat innehåll

Våra barn är det viktigaste vi har. Dessvärre kan vi inte vaka över dem under dygnets alla timmar, och det finns en risk att de drabbas av både sjukdom och olycksfall. Med en barnförsäkring är dock hela familjen förberedd om barnen drabbas.

Barnförsäkring ger trygghet dygnet runt

Alla skolor och dagis har genom kommunen obligatoriska försäkringar som täcker barnet medan barnet är i skolan eller på dagis. Men tyvärr skiljer sjukdom och olycksfall inte på arbetstid och fritid. Barn behöver därför en bra försäkring som gäller dygnet runt.

Möjlighet till extra ersättning

När barn drabbas av sjukdom eller olycksfall av allvarlig art är det naturligt att föräldrarna vill tillbringa all sin tid med barnen. Med vår barnförsäkring finns det möjlighet för detta. Förutom att den ger möjlighet för ersättning vid inkomstbortfall erbjuder den också ytterligare ersättning i de fall där det från sociala myndigheters sida ges ersättning.

Möjlighet till extra trygghet med barnförsäkring plus

Vår barnförsäkring ger ett bra skydd vid både olycksfall och sjukdom, men vissa kroniska sjukdomar täcks inte. Med en plusförsäkring är det möjligt att även få ersättning i dessa fall.

 

Barn & Ungdom

 Barn & Ungdom 
Vid sjukdom och olycksfall 
Medicinsk och ekonomisk invaliditet 
Ersättning vid vårdbidrag 
Månadsersättning vid studie- eller arbetsoförmåga 
Vanprydande ärr 
Krisförsäkring 
Ersättning vid sjukhusvistelse 
Vård i hemmet 
Akutvårdsersättning 
Ersättning vid vissa
sjukdomar och tillstånd
 
Rehabilitering och
engångskostnader
 
Dödsfallsersättning 
Vid olycksfall 
Läkekostnader 
Tandskadekostnader 
Resekostnader 
Hjälpmedelskostnader 
Merkostnader för personliga tillhörigheter 
Extra trygghet 
Premiebefrielse 
Rätt att teckna vuxenförsäkring utan hälsodeklaration 
Tilläggsförsäkring 
Gjensidige Barn och Ungdom PlusT