Barnförsäkring

Våra barn är det viktigaste vi har. Dessvärre kan vi inte vaka över dem under dygnets alla timmar, och det finns en risk att de drabbas av både sjukdom och olycksfall. Med en barnförsäkring är dock hela familjen förberedd om barnen drabbas.

Vi skapar trygghet i livet med både bilförsäkring, hemförsäkring och fritidsförsäkringar. Med vår barnförsäkring kan den tryggheten nu utökas, så att både du och ditt barn får ekonomisk ersättning när en olycka inträffar.

Barnförsäkring ger trygghet på fritiden

Alla skolor och dagis har genom kommunen obligatoriska försäkringar som täcker barnen, men dessa försäkringar gäller bara medan barnet är i skolan eller på dagis, och tyvärr skiljer sjukdom och olycksfall inte på arbetstid och fritid. Barn behöver därför en bra försäkring som gäller dygnet runt.

Möjlighet till extra ersättning

När barn drabbas av sjukdom eller olycksfall av allvarlig art är det naturligt att föräldrarna vill tillbringa all sin tid med barnen. Med vår barnförsäkring finns det möjlighet för detta.

Förutom att den ger möjlighet för ersättning vid inkomstbortfall erbjuder den också ytterligare ersättning i de fall där det från sociala myndigheters sida ges ersättning.

Vår barnförsäkring omfattar bland annat:

  • Ersättning vid olycksfall
  • Möjlighet för vård i hemmet 
  • Täckning av hjälpmedelskostnader
  • Möjlighet till månatlig ersättning för inkomstbortfall

Möjlighet till extra trygghet med barnförsäkring plus

Vår barnförsäkring ger som grundskydd bra skydd vid både olycksfall och sjukdom, men vissa kroniska sjukdomar täcks inte. Med en plusförsäkring är det möjligt att även få ersättning i dessa fall.

Vi strävar alltid efter att erbjuda försäkringar som är perfekt anpassade efter varje persons eller familjs behov, och våra erfarna experter är redo att svara på frågor om den bästa barnförsäkringen, som du också kan hitta ytterligare information om på dessa sidor.

Relaterat innehåll

Vi skapar trygghet i livet med både bilförsäkring, hemförsäkring och fritidsförsäkringar. Med vår barnförsäkring kan den tryggheten nu utökas, så att både du och ditt barn får ekonomisk ersättning när en olycka inträffar.

Barnförsäkring ger trygghet på fritiden

Alla skolor och dagis har genom kommunen obligatoriska försäkringar som täcker barnen, men dessa försäkringar gäller bara medan barnet är i skolan eller på dagis, och tyvärr skiljer sjukdom och olycksfall inte på arbetstid och fritid. Barn behöver därför en bra försäkring som gäller dygnet runt.

Möjlighet till extra ersättning

När barn drabbas av sjukdom eller olycksfall av allvarlig art är det naturligt att föräldrarna vill tillbringa all sin tid med barnen. Med vår barnförsäkring finns det möjlighet för detta.

Förutom att den ger möjlighet för ersättning vid inkomstbortfall erbjuder den också ytterligare ersättning i de fall där det från sociala myndigheters sida ges ersättning.

Vår barnförsäkring omfattar bland annat:

  • Ersättning vid olycksfall
  • Möjlighet för vård i hemmet 
  • Täckning av hjälpmedelskostnader
  • Möjlighet till månatlig ersättning för inkomstbortfall

Möjlighet till extra trygghet med barnförsäkring plus

Vår barnförsäkring ger som grundskydd bra skydd vid både olycksfall och sjukdom, men vissa kroniska sjukdomar täcks inte. Med en plusförsäkring är det möjligt att även få ersättning i dessa fall.

Vi strävar alltid efter att erbjuda försäkringar som är perfekt anpassade efter varje persons eller familjs behov, och våra erfarna experter är redo att svara på frågor om den bästa barnförsäkringen, som du också kan hitta ytterligare information om på dessa sidor.

Barn & Ungdom

 Barn & Ungdom 
Vid sjukdom och olycksfall 
Medicinsk och ekonomisk invaliditet 
Ersättning vid vårdbidrag 
Månadsersättning vid studie- eller arbetsoförmåga 
Vanprydande ärr 
Krisförsäkring 
Ersättning vid sjukhusvistelse 
Vård i hemmet 
Akutvårdsersättning 
Ersättning vid vissa
sjukdomar och tillstånd
 
Rehabilitering och
engångskostnader
 
Dödsfallsersättning 
Vid olycksfall 
Läkekostnader 
Tandskadekostnader 
Resekostnader 
Hjälpmedelskostnader 
Merkostnader för personliga tillhörigheter 
Extra trygghet 
Premiebefrielse 
Rätt att teckna vuxenförsäkring utan hälsodeklaration 
Tilläggsförsäkring 
Gjensidige Barn och Ungdom PlusT