Barn- och ungdomsförsäkring

Med en barn- och ungdomsförsäkring är familjen förberedd om en olycka skulle inträffa eller om en allvarlig sjukdom skulle drabba ett av barnen. Vi erbjuder goda villkor för ersättning både vid mindre allvarliga olyckor, och om det värsta skulle ske.

Både skol- och dagisbarn är genom lagen garanterade bra försäkringar via kommunen, men dessa försäkringar gäller bara så länge barnen faktiskt är i skolan eller på dagis. Många familjer väljer därför att dessutom teckna en solid barnförsäkring, och detta kan det vara många goda skäl att göra.

Med vår barnförsäkring är familjens yngsta medlemmar nämligen skyddade dygnet runt, och vi erbjuder också gynnsamma villkor för föräldrar som helt plötsligt har ett barn med ett stort vårdbehov och som därför inte i samma utsträckning som tidigare kan arbeta.

Försäkring vid sjukdom och olycka

Vår barn- och ungdomsförsäkring gäller både om barnet råkar ut för en olycka eller drabbas av en allvarlig sjukdom. Båda delarna riskerar, förutom de rent mänskliga konsekvenserna, att sätta vilken familj som helst under kraftig ekonomisk press, och det är just detta som en bra barnförsäkring skyddar mot.

Med vår barn- och ungdomsförsäkring får du bland annat:

  • Möjlighet till kompensation förutom eventuella offentliga bidrag och kompensationer, samt ytterligare ersättning när dessa upphör
  • Ersättning vid permanent nedsatt kroppsfunktion eller arbetskapacitet till följd av olycka eller plötslig sjukdom
  • Ersättning av vård- och sjukhuskostnader, samt täckning av förlorad arbetsinkomst för föräldrar

De bästa försäkringarna för hela familjen

Vi har utvecklat våra familje- och olycksfallsförsäkringar med lång erfarenhet, och våra experter är alltid redo att ge råd om de många olika möjligheter man har att säkerställa att familjen har de bästa möjliga villkoren om olyckan skulle vara framme. Läs mer om våra olycksfallsförsäkringar.

Vår barn- och ungdomsförsäkring ger ett bra, grundläggande skydd. Vissa ärftliga och kroniska sjukdomar kräver dock en Plusförsäkring.

Relaterat innehåll

Både skol- och dagisbarn är genom lagen garanterade bra försäkringar via kommunen, men dessa försäkringar gäller bara så länge barnen faktiskt är i skolan eller på dagis. Många familjer väljer därför att dessutom teckna en solid barnförsäkring, och detta kan det vara många goda skäl att göra.

Med vår barnförsäkring är familjens yngsta medlemmar nämligen skyddade dygnet runt, och vi erbjuder också gynnsamma villkor för föräldrar som helt plötsligt har ett barn med ett stort vårdbehov och som därför inte i samma utsträckning som tidigare kan arbeta.

Försäkring vid sjukdom och olycka

Vår barn- och ungdomsförsäkring gäller både om barnet råkar ut för en olycka eller drabbas av en allvarlig sjukdom. Båda delarna riskerar, förutom de rent mänskliga konsekvenserna, att sätta vilken familj som helst under kraftig ekonomisk press, och det är just detta som en bra barnförsäkring skyddar mot.

Med vår barn- och ungdomsförsäkring får du bland annat:

  • Möjlighet till kompensation förutom eventuella offentliga bidrag och kompensationer, samt ytterligare ersättning när dessa upphör
  • Ersättning vid permanent nedsatt kroppsfunktion eller arbetskapacitet till följd av olycka eller plötslig sjukdom
  • Ersättning av vård- och sjukhuskostnader, samt täckning av förlorad arbetsinkomst för föräldrar

De bästa försäkringarna för hela familjen

Vi har utvecklat våra familje- och olycksfallsförsäkringar med lång erfarenhet, och våra experter är alltid redo att ge råd om de många olika möjligheter man har att säkerställa att familjen har de bästa möjliga villkoren om olyckan skulle vara framme. Läs mer om våra olycksfallsförsäkringar.

Vår barn- och ungdomsförsäkring ger ett bra, grundläggande skydd. Vissa ärftliga och kroniska sjukdomar kräver dock en Plusförsäkring.

Barn & Ungdom

 Barn & Ungdom 
Vid sjukdom och olycksfall 
Medicinsk och ekonomisk invaliditet 
Ersättning vid vårdbidrag 
Månadsersättning vid studie- eller arbetsoförmåga 
Vanprydande ärr 
Krisförsäkring 
Ersättning vid sjukhusvistelse 
Vård i hemmet 
Akutvårdsersättning 
Ersättning vid vissa
sjukdomar och tillstånd
 
Rehabilitering och
engångskostnader
 
Dödsfallsersättning 
Vid olycksfall 
Läkekostnader 
Tandskadekostnader 
Resekostnader 
Hjälpmedelskostnader 
Merkostnader för personliga tillhörigheter 
Extra trygghet 
Premiebefrielse 
Rätt att teckna vuxenförsäkring utan hälsodeklaration 
Tilläggsförsäkring 
Gjensidige Barn och Ungdom PlusT