Navigation, sök och inloggning

d0debb

Frågor och svar om din gravidförsäkring

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Är det något annat du undrar över, kontakta oss gärna på 0771-326 326.

Omfattning

 • Gjensidige Gravid ger dig ett kostnadsfritt grundskydd under din graviditet och innehåller en olycksfallsförsäkring med en livförsäkring oavsett orsak för barnet. Livförsäkringen gäller från graviditetsvecka 23 och olycksfallsförsäkringen från förlossningen och fram till barnets 6-månaders dag. För mamman gäller olycksfallsförsäkringen direkt försäkringen tecknas. Försäkringen omfattar även mammans partner vid dödsfall p g a olycksfall. Om du väljer att komplettera med Gjensidige Gravid Plus så får barnet ett mer omfattande skydd som gäller direkt från förlossningen och fram till barnets 6-månaders dag.

 • Vårt kostnadsfria grundskydd, Gjensidige Gravid ingår i Gjensidige Gravid Plus som ger ett utökat skydd för barnet och mamman. För barnet omfattas bl a medicinsk invaliditet vid sjukdom, ersättning vid sjukhusvistelse och ersättning vid vissa medfödda sjukdomar. Försäkringen gäller från födseln fram till barnets 6-månaders dag. För mamman omfattas bl a förlossningskomplikationer, ersättning vid sjukhusvistelse och livförsäkring. Den innehåller även en livförsäkring för mammans partner. Dessutom ingår en krisförsäkring för hela familjen.

 • Försäkringen gäller i hela världen med följande begränsningar: Försäkringen gäller inte förlossningsskada eller skada pga för tidig födsel utanför Norden om det inte är en oväntat för tidig födsel under normal semesterresa Kostnader för förlossning utanför Sverige ersätts inte.

  Försäkringen gäller inte för skada p g a för tidig födsel utanför Sverige om läkare eller annan sjukvårdspersonal avrått från resan

  Vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen för medicinsk invaliditet , ärr, dödsfall och ersättning vid vissa medfödda sjukdomar (om Gjensidige Gravid Plus tecknats).

 • Försäkringen lämnar ersättning för medicinsk invaliditet om olycksfallsskada medfört att ditt barn får en bestående nedsättning av kroppsfunktionen.

 • Ja, vid en olycksfallsskada lämnar försäkringen ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för vård och behandling av behörig läkare. Ersättning lämnas även för hjälpmedel som föreskrivits av läkare.

 • Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för resor till och från behandling orsakad av en olycksfallsskada

 • Vid olycksfall lämnar försäkringen ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för tandbehandling. Uppskjuten behandling kan ersättas i vissa fall upp till 30-års ålder.

 • Ja, Gjensidige Gravid Plus lämnar ersättning till mamman för vanprydande ärr vid akut kejsarsnitt.

 • Ja, Gjensidige Gravid Plus lämnar ersättning om mamman drabbas av komplikationer i form av stor blodförlust eller svår bristning.

 • Krisförsäkringen ingår i Gjensidige Gravid Plus och gäller om mamman, mammans partner eller barnets syskon drabbas av psykiskohälsa t ex p g a. att det väntade barnet eller någon annan nära anhörig avlider eller det väntade barnet föds med ett gravt handikapp.

  Krisförsäkringen omfattar tio behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog inkl. resor.

 • Gjensidige Gravid Plus lämnar ersättning med ett engångsbelopp på 50 000 kr om barnet föds med t ex ett allvarligt hjärtfel som kräver operation före 6-månaders ålder, ryggmärgsbråck eller kluven gom och läpp. Samtliga diagnoser som ersätts framgår av vår förköpsinformation eller våra villkor.

 • Ja, Gjensidige Gravid Plus. Om mamman blir inlagd på sjukhus oavsett orsak lämnas ersättning med 200 kr per dag om sjukhusvården varar minst 3 dagar. Ersättning lämnas från första dagen i längst 30 dagar.