Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättsförsäkringen gäller för den egendom i bostadsrätten som du ansvarar för, enligt bostadsrättslagen och din bostadsrättsförenings stadgar.

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för din bostadsrätt på den adress som anges som försäkringsställe för bostadsrätten i försäkringsbrevet.

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för dig som bostadsrättshavare. På samma sätt som försäkringen gäller för dig gäller den även för annan som tillsammans med dig är bostadsrättshavare.

Vad som är försäkrat

Försäkringen omfattar bland annat

• egen bekostad fast inredning i bostadsrätten inklusive inglasad balkong eller altan
• egendom som tillhör bostadsrättsföreningen och som du är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen eller din förenings stadgar. 

Du hittar mer information om bostadsrättföreningar hos Sveriges Bostadsrättscentrum

Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte den del av skadan

• som kan ersättas genom fastighetens försäkring
• som fastighetsägaren ansvarar för enligt bostadsrättslagen eller din bostadsrättsförenings stadgar.

Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller i tillämpliga delar för skada på försäkrad egendom

• som kan ersättas enligt avsnittet Egendomsskador i villahemvillkoret.
• genom plötslig och oförutsedd händelse.

Försäkringen gäller även för ytskikt och tätskikt vid en ersättningsbar läckageskada. En förutsättning är att arbetet med 8 ytskikt och tätskikt utförts enligt de byggregler och i förekommande fall branschregler samt tillverkarens råd och anvisningar som gällde vid byggnad- eller installationstillfället.

Relaterat innehåll

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för din bostadsrätt på den adress som anges som försäkringsställe för bostadsrätten i försäkringsbrevet.

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för dig som bostadsrättshavare. På samma sätt som försäkringen gäller för dig gäller den även för annan som tillsammans med dig är bostadsrättshavare.

Vad som är försäkrat

Försäkringen omfattar bland annat

• egen bekostad fast inredning i bostadsrätten inklusive inglasad balkong eller altan
• egendom som tillhör bostadsrättsföreningen och som du är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen eller din förenings stadgar. 

Du hittar mer information om bostadsrättföreningar hos Sveriges Bostadsrättscentrum

Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte den del av skadan

• som kan ersättas genom fastighetens försäkring
• som fastighetsägaren ansvarar för enligt bostadsrättslagen eller din bostadsrättsförenings stadgar.

Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller i tillämpliga delar för skada på försäkrad egendom

• som kan ersättas enligt avsnittet Egendomsskador i villahemvillkoret.
• genom plötslig och oförutsedd händelse.

Försäkringen gäller även för ytskikt och tätskikt vid en ersättningsbar läckageskada. En förutsättning är att arbetet med 8 ytskikt och tätskikt utförts enligt de byggregler och i förekommande fall branschregler samt tillverkarens råd och anvisningar som gällde vid byggnad- eller installationstillfället.