Småbåtsförsäkring

Försäkringen gäller för den småbåt som anges i försäkringsbrevet. Med småbåt avses båt som inte är längre än 6 meter och med en motor på maximalt 15 hästkrafter och/eller med en segelyta på maximalt 10 kvadratmeter.

Vad försäkringen gäller för

• Skada genom plötslig och oförutsedd händelse
• Skada på bockar, vagg

Vad försäkringen inte gäller för

• skada genom olovligt brukande, bedrägeri, olovligt förfogande eller förskingring
• skada som endast består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt.

Högsta försäkringsbelopp

Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr.

 

Relaterat innehåll

Vad försäkringen gäller för

• Skada genom plötslig och oförutsedd händelse
• Skada på bockar, vagg

Vad försäkringen inte gäller för

• skada genom olovligt brukande, bedrägeri, olovligt förfogande eller förskingring
• skada som endast består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt.

Högsta försäkringsbelopp

Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr.