Undvik brand i hemmet

Publicerade: 1.3.2021  |  Senast uppdaterad: 1.3.2021

En glömd spis, levande ljus, el- och batteribränder är det som toppar statistiken över orsaker till att det börjar brinna i hemmet. Det är mycket lättare att förebygga branden än att släcka den.
Här har vi samlat några enkla tips på vad du själv kan gör för att förebygga vanliga brandorsaker och skydda ditt hem från brand.

Vi börjar med det viktigaste

 • En brandvarnare är en billig försäkring - vår rekommendation är att ha minst en per våning, helst en per 60 kvadratmeter och gärna intill sovrum
 • Se till att alltid ha minst en pulversläckare i bostaden - vi rekommenderar en på sex kilo. Tänk på att placera pulversläckaren så du i första hand kan använda den för att ta dig ut ur rummet/huset
 • Som ett bra komplement, investera i en brandfilt - då har du möjlighet att kväva mindre bränder i till exempel kläder, möbler och på spisen

Undvik de vanligaste brandorsakerna

Det finns mycket som du själv kan tänka på för att minska risken för att en brand startar. Här kommer några av de vanligaste brandorsakerna, samt Brandskyddsföreningens och våra tips på hur du undviker dem bäst.

Brand kopplat till spisen

Spisbränder blir allt vanligare och står numera för en tredjedel av alla insatser från räddningstjänsten.

Att tänka på vid spisbrand: 

 • Att rengöra spisfläkten från fett och smuts med jämna mellanrum är ett bra sätt att undvika att fettrester i fläktkanalen antänds.
 • Ha alltid uppsikt över spis och ugn när du tillagar mat på hög värme. En av de vanligaste orsakerna till brand är torrkokning.
 • Installera en timer till spisen eller en spisvakt som automatiskt stänger av spisen för att undvika att en brandfarlig situation uppstår.

Om det trots allt skulle börja brinna:

 • Brinnande matfett släcker du bäst med ett lock eller en plåt.
 • Försök aldrig släcka en sådan brand med vatten.
 • Dra snabbt undan kastrullen och stäng av plattan.
 • Låt det stå en stund så minskar risken att branden tar sig igen.

Observera! 
Om du häller vatten i en brinnande kastrull börjar vattnet koka och förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. Om det är olja eller fett som brinner river ångan med sig den brinnande oljan och kastar i väg den åt alla håll. Då sprids branden snabbt i hela köket och du själv kan få svåra brännskador.

Eldning i eldstad, kamin eller öppen spis

Öppna spisar är lämpligt för ren trivseleldning. Kaminer är bra om du vill ha mycket värme snabbt och för tillfällig eldning under korta perioder. Eldstäder, till exempel kakelugnar, är bra om du vill ha värme under lång tid.

 • Tänk på att endast använda din eldstad/öppen spis till vad den är avsedd för. Vissa är endast till för trivseleldning och kan, om den används för uppvärmning, orsaka brand.
 • Elda därför inte för mycket och för länge, max 3 kg ved i timmen.
 • Tänk på att veden behöver vara riktig torr. Fuktig ved avger tjära som fastnar i skorsten och kamin. Om du eldar med pellets och briketter skall de också vara ordentligt torra.
 • Tilluftskanalen ska ge tillräcklig luftmängd i förhållande till förbränningen.
 • Stäng inte spjäll innan elden slocknat ordenligt. Röken är farlig och kan vara dödlig.
 • En tumregel är att inte elda mer än 3-4 timmar i sträck och att låta eldstaden vila lika länge som du eldat innan du eldar igen.
 • Elda endast med torr och ren ved. Av miljöskäl får du inte elda sopor, impregnerat eller målat virke. Skadliga partiklar kan skada både natur, rökkanaler och dig själv. 
 • Eldstäder ska sotas och regelbundet kontrolleras av fackman för att se till att inte skador uppstått och måste enligt lag rengöras med jämna mellanrum.
 • Golvytan under eldstaden måste vara av brandhärdigt material
 • Töm alltid aska i en plåthink med ett tättslutande lock. Askan kan vara varm flera dygn efter eldning och därför orsaka brand om den läggs i plasthink eller papper- eller plastpåse.
 • Ett bra tillbehör är att se till att ha en rökgastermometer. Med den kan du kontrollera att rökgastemperaturen inte överstiger den deklarerade temperaturklassen för din skorsten. De flesta stålrörsskorstenar är godkända för en maximal rökgastemperatur på 450 °C.

Levande ljus

 • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
 • Använd gärna stearinljus med en veke som slutar brinna innan ljuset brunnit ut.
 • Ljusstakar av icke brännbart material är lite säkrare
 • Dekorera inte ljusstaken med brännbart material.
 • Ställ tända ljus på säkert avstånd från gardiner och inredning som lätt kan ta eld.
 • Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus.
 • Se till att det finns brandvarnare, brandfilt och pulversläckare i hemmet, gärna i närheten av de levande ljusen
 • Ha alltid uppsikt över levande ljus och marschaller. Tips! Marschaller som brinner bra kan få grannar att tro det brinner hos dig och då larma räddningstjänsten i onödan.

Bränder orsakade av elektriska apparater

 • Lösa sladdar och kablar bör kontrolleras regelbundet så att de inte har några skador. 
 • Teknisk utrustning som till exempel tv, datorer, ljudanläggningar och digitalboxar ska ha god ventilation. Täck inte över sådan utrustning med dukar och bygg inte in dem i bokhyllan. 
 • För att minska brandrisk rengör och dammsug bakom tv, vitvaror och tvättmaskin där det samlas mycket damm.
 • Skaffa en timer till kaffebryggaren, vattenkokaren, och andra apparater så behöver du inte vara orolig för att glömma stänga av.
 • Använd inte disk- och tvättmaskin då du inte är hemma.
 • Använd elektrisk – ljusslingor eller infravärme - som är godkänt för utomhusbruk. Se till att inget brännbart ligger emot dem och följ bruksanvisningarna.

Rökning inomhus

Cigaretter dödar på flera sätt, tänk på: 

 • Cigaretter är den vanligaste orsaken till dödsbränder i Sverige. Människor med nedsatt fysisk och psykisk förmåga löper större risk eftersom de har svårare att sätta sig i säkerhet. Är det värt det?
 • Undvik rökning i sängen - En av de vanligaste anledningarna till cigarettrelaterade bränder är att människor somnar. Rökning hanteras bäst i vaket tillstånd.
 • Rök inhemskt - I Europa finns en standard för självslockning – en orökt cigarett slocknar inom en minut. 
 • Rusta dig rätt - Om du har svårt att röra dig obehindrat, förvara en brandfilt inom räckhåll när du röker, och se upp för brännbara kläder. 
 • Blöt alltid innehållet i askfatet innan du slänger det, så att du slipper oväntade bränder i soppåsen. 
 • Fimpa säkert i en askkopp med lock.

Brand orsakat av grill

 • Grilla bara på balkongen om det är tillåtet i huset du bor. Se även till att du har utrustning för att släcka eventuell brand.
 • Placera inte grillen för nära antändbart material som möbler vindskydd eller husfasad.
 • Ha inte gasolflaskan under grillen. Värmen kan göra att slangen börjar läcka och gasolen antändas.
 • Förvara aska från grillen i icke brännbart kärl med lock och ställ på yta som inte kan börjar brinna.
 • På balkongen får du endast förvara max två gasolflaskor och max 100 liter brandfarlig vätska (till exempel bensin, tändvätska eller spolarvätska) utan tillstånd.
 • Rengör din gasolgrill med jämna mellanrum så minskar du risken för brand ytterligare.

Så gäller försäkringen vid brand

Hemförsäkringen ersätter dina saker (lösöre) och villahemförsäkringen även skador på byggnaden och tomten.

 • Du får ersättning för skador som har uppstått under en brand och även för skador av blixt, kortslutning, överslag och överspänning på hushållsmaskiner eller annan elektronik.
 • Du får också ersättning för skador av en explosion men inte genom sprängningsarbete (det faller på den som utför sprängningen).
 • Vidare ersätter vi skador som orsakats av sot från öppen låga, dock inte levande ljus. Du kan också få ersättning för skador av frätande gas som har bildats när plast oavsiktligt har upphettats.