Försäkring av släp- och husvagn som tillägg till din bilförsäkring - Gjensidige

Försäkring för släp- och husvagn

Våra släp- och husvagnsförsäkringar ger dig full trygghet när du kopplar ditt släp till bilen. Släp- och husvagnar omfattas av dragbilens trafikförsäkring, men det är bara vissa skadehändelser som den försäkringen täcker. Försäkrar du ditt släp eller husvagn separat, så täcks skadorna oavsett om de inträffat under parkering eller på väg i trafiken.