Försäkring för släpvagn | Släpvagnsförsäkring | Gjensidige

Försäkring för släpvagn

Vår släpvagnsförsäkring ger dig full trygghet när du kopplar ditt släp till bilen. Släpvagnar omfattas av dragbilens trafikförsäkring, men det är bara vissa skadehändelser som den försäkringen täcker. Försäkrar du ditt släp separat, så täcks skadorna oavsett om de inträffat under parkering eller på väg i trafiken.