Snöskoterförsäkring

  • Enkel och prisvärd
  • Årsförsäkring, betala efter säsong
  • Omfattar även skada på kälke och pulka

Kom tryggt upp i fart genom vinterlandskapet med en lättöverskådlig och prisvärd försäkring för din snöskoter. Alla våra snöskoterförsäkringar inkluderar obligatorisk trafikförsäkring, som du måste ha enligt lag. Den täcker skador på förare, passagerare och andra trafikanter samt andras egendom.

Vilken försäkring som sedan passar dina behov bäst beror på hur och var du använder din snöskoter. Utöver trafikförsäkringen kan du välja en halvförsäkring , som till exempel täcker glasskador, stöld och brand, eller en helförsäkring som dessutom ersätter vagnskador på grund av t ex en kollision, omkullkörning eller annan yttre olyckshändelse.

Relaterat innehåll

Kom tryggt upp i fart genom vinterlandskapet med en lättöverskådlig och prisvärd försäkring för din snöskoter. Alla våra snöskoterförsäkringar inkluderar obligatorisk trafikförsäkring, som du måste ha enligt lag. Den täcker skador på förare, passagerare och andra trafikanter samt andras egendom.

Vilken försäkring som sedan passar dina behov bäst beror på hur och var du använder din snöskoter. Utöver trafikförsäkringen kan du välja en halvförsäkring , som till exempel täcker glasskador, stöld och brand, eller en helförsäkring som dessutom ersätter vagnskador på grund av t ex en kollision, omkullkörning eller annan yttre olyckshändelse.

Välj snöskoterförsäkring

 TrafikHalv­Hel
Person-
skador
   
Skador på annans egendom   
Glas   
Brand   
Stöld   
Krishjälp   
Rättsskydd   
Kollision   
Dikeskörning   
Vältning   
Annan yttre påverkan   

Kör säkert

  • Kontrollera alltid bärigheten innan du ger dig ut på isbelagt vatten
  • Använd reflexväst
  • Använd ryggskydd
  • Medför ett första-hjälpenkit