Snöskoterförsäkring

Kom tryggt upp i fart genom vinterlandskapet med en lättöverskådlig och prisvärd försäkring för din snöskoter från Gjensidige.

Baserat på många års erfarenhet erbjuder vi optimala snöskoterförsäkringar anpassade efter alla behov och med möjlighet att välja exakt den täckning som passar dig.

Alla våra snöskoterförsäkringar inkluderar obligatorisk ansvarsförsäkring , som täcker skador på förare, passagerare och andra trafikanter samt andras egendom. Våra experter är redo att ge råd om den optimala försäkringen för dina behov .

Få den bästa snöskoterförsäkringen

Vilken försäkring som passar dina behov bäst beror bland annat på hur och var du använder din snöskoter. Utöver den obligatoriska grundförsäkringen kan du bland annat välja en halvförsäkring , som till exempel täcker glasskador, stöld och brand – eller en helförsäkring med ersättning vid vagnskada till följd av olycka eller liknande.

Få en översikt över de olika möjligheterna i menyn här på sidan. Oavsett vilken av våra snöskoterförsäkringar du väljer har du dock:

  • Lägsta möjliga självrisk
  • Möjlighet till enkel årsförsäkring
  • Försäkring där släde, släpvagn och annan utrustning ingår

Försäkring utan besvär

Vi strävar alltid efter att erbjuda enkla försäkringslösningar, vilket bland annat speglas i vår årsförsäkring för snöskoter, som innebär att du slipper ställa av och på din snöskoter i trafikregistret.

Årsförsäkringen beräknas efter säsong, så en större del av premien betalas på vintern och en mindre del på sommaren.

Dessutom omfattar våra snöskoterförsäkringar möjlighet till rabatter genom att samla flera försäkringar hos oss och möjlighet att få bonus för skadefria år.

Relaterat innehåll

Baserat på många års erfarenhet erbjuder vi optimala snöskoterförsäkringar anpassade efter alla behov och med möjlighet att välja exakt den täckning som passar dig.

Alla våra snöskoterförsäkringar inkluderar obligatorisk ansvarsförsäkring , som täcker skador på förare, passagerare och andra trafikanter samt andras egendom. Våra experter är redo att ge råd om den optimala försäkringen för dina behov .

Få den bästa snöskoterförsäkringen

Vilken försäkring som passar dina behov bäst beror bland annat på hur och var du använder din snöskoter. Utöver den obligatoriska grundförsäkringen kan du bland annat välja en halvförsäkring , som till exempel täcker glasskador, stöld och brand – eller en helförsäkring med ersättning vid vagnskada till följd av olycka eller liknande.

Få en översikt över de olika möjligheterna i menyn här på sidan. Oavsett vilken av våra snöskoterförsäkringar du väljer har du dock:

  • Lägsta möjliga självrisk
  • Möjlighet till enkel årsförsäkring
  • Försäkring där släde, släpvagn och annan utrustning ingår

Försäkring utan besvär

Vi strävar alltid efter att erbjuda enkla försäkringslösningar, vilket bland annat speglas i vår årsförsäkring för snöskoter, som innebär att du slipper ställa av och på din snöskoter i trafikregistret.

Årsförsäkringen beräknas efter säsong, så en större del av premien betalas på vintern och en mindre del på sommaren.

Dessutom omfattar våra snöskoterförsäkringar möjlighet till rabatter genom att samla flera försäkringar hos oss och möjlighet att få bonus för skadefria år.

Välj snöskoterförsäkring

 Trafik­försäkringHalv­försäkringHel­försäkring
Personskador på förare, passagerare och med­trafikanter   
Skador på annans egendom   
Glas   
Brand   
Stöld   
Krishjälp   
Rättsskydd   
Kollision   
Dikeskörning   
Vältning   
Annan yttre påverkan   

Kundservice

Önskar du offert på snöskoter?

Vad vill du göra?

Kör säkert

  • Kontrollera alltid bärigheten innan du ger dig ut på isbelagt vatten
  • Använd reflexväst
  • Använd ryggskydd
  • Medför ett första-hjälpenkit