KTM Märkesförsäkring

Vi erbjuder en unikt anpassad MC-försäkring, oavsett om du använder din motorcykel som ett praktiskt transportmedel under hela året eller huvudsakligen vädrar den på semestrar och helger.

Försäkringen kan tecknas som trafik- halv- eller helförsäkring. Välj den omfattning som passar din MC och dina behov. Försäkringen gäller året runt och du slipper ställa av och på din MC. Rätt försäkring är en trygghet för dig, både när du kör din KTM och när den är parkerad.

Trafikförsäkring

Du som äger motorcykeln måste enligt lag ha en trafikförsäkring för att få köra med den. Vid olyckor täcker trafikförsäkringen personskada samt skada på annans egendom. Du kan sedan välja om du vill ha en halvförsäkring eller helförsäkring beroende på vilket försäkringsskydd du vill ha.

Halvförsäkring

En halvförsäkring (delkaskoförsäkring) ger möjlighet till ersättning vid en mängd skador som du som ägare av en motorcykel riskerar att drabbas av. Med en halvförsäkring har du bland annat:

 • Brand- och stöldförsäkring
 • Försäkring som täcker glasskador
 • Försäkring som gäller vid maskinskador
 • Försäkring som täcker bärgning och rättsskydd

Helförsäkring

Helförsäkringen kompletterar de andra två försäkringarna med en så kallad vagnskadeförsäkring, och du får därmed den kompletta försäkringslösningen till din KTM. Med en helförsäkring får du t.ex. ersättning om:

 • Du råkar ut för en kollision
 • Din MC välter
 • Du kör i diket
 • Din MC skadas

Köp försäkring

Vill du veta mer om försäkringen eller få en offert är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon 0771-326 326 eller e-post privatfordon@gjensidige.se

Relaterat innehåll

Försäkringen kan tecknas som trafik- halv- eller helförsäkring. Välj den omfattning som passar din MC och dina behov. Försäkringen gäller året runt och du slipper ställa av och på din MC. Rätt försäkring är en trygghet för dig, både när du kör din KTM och när den är parkerad.

Trafikförsäkring

Du som äger motorcykeln måste enligt lag ha en trafikförsäkring för att få köra med den. Vid olyckor täcker trafikförsäkringen personskada samt skada på annans egendom. Du kan sedan välja om du vill ha en halvförsäkring eller helförsäkring beroende på vilket försäkringsskydd du vill ha.

Halvförsäkring

En halvförsäkring (delkaskoförsäkring) ger möjlighet till ersättning vid en mängd skador som du som ägare av en motorcykel riskerar att drabbas av. Med en halvförsäkring har du bland annat:

 • Brand- och stöldförsäkring
 • Försäkring som täcker glasskador
 • Försäkring som gäller vid maskinskador
 • Försäkring som täcker bärgning och rättsskydd

Helförsäkring

Helförsäkringen kompletterar de andra två försäkringarna med en så kallad vagnskadeförsäkring, och du får därmed den kompletta försäkringslösningen till din KTM. Med en helförsäkring får du t.ex. ersättning om:

 • Du råkar ut för en kollision
 • Din MC välter
 • Du kör i diket
 • Din MC skadas

Köp försäkring

Vill du veta mer om försäkringen eller få en offert är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon 0771-326 326 eller e-post privatfordon@gjensidige.se

Välj motorcykelförsäkring

 Trafik­försäkringHalv­försäkringHel­försäkring
Personskador på förare,
passagerare och med­trafikanter
   
Skador på annans egendom   
Glas   
Brand   
Stöld   
Krishjälp   
Räddning   
Rättsskydd   
Maskinskada   
Nyckelförsäkring   
Kollision   
Dikeskörning   
Vältning   
Annan yttre påverkan   

Skadejour

Ring 0771-614 614

Vid olycka och behov av bärgning. 
Öppet dygnet runt.
Spara numret i din mobiltelefon.