Gjensidige etablerar ett outbound-center i Malmö

Gjensidige tar nu ännu ett steg i sin offensiva tillväxtstrategi och samlar all utgående försäkringsrådgivning via telefon till Malmö. Detta görs för att ytterligare stärka aktiviteterna gentemot våra privatkunder.

Nuvarande outbound-center i Helsingborg flyttas till Malmö samtidigt som Gjensidige planerar att mer än fördubbla antalet anställda. Centret placeras i centrala Malmö. Platsen har valts för dess närhet till utbildningar och Malmö Högskola, samtidigt som Malmö är en knutpunkt för callcenter-verksamhet med många kvalificerade medarbetare. Gjensidige förväntar sig därför att placeringen i Malmö kommer att ge ett starkt underlag till den vidare rekryteringen till det nya outbound-centret.

Martin Jeppsson, direktör för Privat, har följande kommentar till etableringen av det nya centret i Malmö:

”Gjensidige satsar offensivt i Sverige och har stora tillväxtambitioner. Vi har en tävlingsinriktad säljkultur med stort socialt samspel där varje individ kan sätta sitt avtryck. Våra samarbetspartners är många och attraktiva att bearbeta, exempelvis Villaägarnas Riksförbund. Detta gör samlat sett att vi har ett attraktivt erbjudande och söker därför de mest kompetenta försäkringsrådgivarna som levererar de bästa kundupplevelserna.”

Medarbetarna från Helsingborg erbjuds nya anställningar i Malmö
Alla medarbetare i Helsingborg erbjuds arbete vid det nya centret i Malmö. Planen är att öppna dörrarna till det nya kontoret senast den 1 februari 2016.

”Min förhoppning är att alla medarbetare från Helsingborg kommer att vilja flytta med till Malmö. De utgör grundstommen som vi ska bygga vidare på i det nya centret. Vi vill skapa en arbetsplats med så flexibla ramar och så flexibel miljö att vi framstår som en attraktiv arbetsplats för våra nuvarande och framtida kollegor”, säger Martin Jeppsson.

Gjensidige kommer även fortsättningsvis att ha kontor i Piteå, Stockholm och Helsingborg.