Gjensidige har köpt Försäkringsproduktion AB i Sverige

”Uppköpet av Försäkringsproduktion är viktigt för vår utveckling i Sverige. Verksamheten passar väl in i vår strategi, eftersom vi i och med köpet får tillgång till en rad nischprodukter som stärker vårt produktutbud. Jag är säker på att vi med de nya produkterna kommer att bli starkare på den svenska marknaden och gentemot våra kunder, inte minst Villaägarnas medlemmar”, säger Nordics koncerndirektör Kim Rud-Petersen från Gjensidige Forsikring.

Försäkringsproduktion i Sverige AB:s spetskompetens är båt-,vattenskoter, ATV- och snöskoterförsäkringar. De kommer att bli en del av den svenska verksamheten inom affärsområdet Nordic i Gjensidige. Portföljen är cirka 20 MSEK.

Roger Holmgren, Försäkringsproduktion, är glad över att Gjensidige köper företaget. ”Vi har valt att sälja till Gjensidige, eftersom vi tror att Gjensidiges styrka och övriga produktutbud kommer att kunna bidra till att öka tillväxten på den här marknaden”, säger Roger.

Parterna har kommit överens om att inte uppge köpesumman.

Läs mer om Försäkringsproduktion:

http://www.forsakringsproduktion.se/