Åska och blixtnedslag

I samband med åska och blixtnedslag finns risk för skador på hemelektronik. Främst gäller det datorer och tv-apparater men även andra elektroniska prylar vi har i våra hem riskerar slås ut av åskan.

Vad ska du göra vid åska?

  • Dra ur kontakter till el- och antennuttag – och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten
  • Dra också ur laddare – de kan skadas även om de just då inte används
  • Se till att ha jordfelsbrytare – och även överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp. Jordfelsbrytare minskar risken för brand, men skyddar inte elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag
  • Stäng alla fönster i huset – för att försvåra för en eventuell brand att sprida sig
  • Vänta med att duscha eller bada – eftersom ström kan ledas genom vattnet vid ett nedslag

 

Olika försäkringar du kan teckna hos oss

Gjensidige erbjuder försäkringar som