Ladda en elbil - det här behöver du veta!

Det blir allt vanligare att köra laddhybrid- och elbil. Med det så ökar även behovet av laddningsplatser. Vad är egentligen bäst och billigast - att ladda bilen utanför din  bostad eller på laddstation i parkeringshus eller längs vägen?

Här har vi samlat fakta som kan hjälpa dig att ladda din elbil på ett säkert och kostnadseffektiv sätt. 

Vad kostar det att ladda en elbil?

Normalt är det billigare att ladda en elbil än att tanka en bil med bensin eller diesel. Särskilt om du har möjlighet att ladda bilen hemma. Det finns ännu ingen standardprissättning för elbilsladdning utan det är upp till varje laddoperatör att sätta priset på samma sätt som bensinstationerna har olika pris beroende på vilken station du besöker. Var och när du laddar din elbil kan ha betydelse. Här tar vi upp några bra exempel. 

Ladda elbil på en laddstation

Kostanden betalas oftast per kWh, men det förekommer även att du betalar per minut. Det kan vara stora skillnader i pris beroende på var du laddar. Det normala priset är ca. 2 - 5 kronor per kWh. Använder du en så kallad supersnabbladdare så tillkommer ytterligare en kostnad på några kronor.

Oavsett kommer de månadsvisa driftkostnaderna totalt sett att vara betydligt lägre för en elbil än för motsvarande bensin- eller dieselbilar.

Ladda bilen hemma

Om du väljer att investera i en laddbox hemma – en engångskostnad på ca. 10 000 kr – så är det mest prisvärda att ladda din elbil hemma. Som privatperson kan du ansöka om och få bidrag för laddstationer. Du kan läsa mer om det hos naturvårdsverket.se

Priset på elen varierar förstås på var du bor och vilken årstid det är, och förstås på vilket elbolag du väljer. Men kostnaden landar på ca. 1,50 kronor per kWh. För att se hur mycket det kostar att ladda fullt hemma så behöver du veta hur stor batterikapacitet du har på din elbil. En elbil med 52kWh kostar således 78 kr att ladda fullt med en kWh kostnad på 1,50 kr.

Var kan jag ladda min elbil?

Vi rekommenderar:

  • Ladda bilen utomhus!
  • Om du ska ladda bilen inomhus bör du följa elsäkerhetsverkets krav. Om garaget sitter ihop med huset bör garaget vara en egen brandcell. Stäng alltid dörren mellan garaget och huset för att förhindra spridning av eventuell brand.
  • Ha en jordfelsbrytare av typ B. Den slår ut alla annan el automatiskt om överhettning skulle ske.

Att ladda när du bor i villa

  • Var noga med att anlita en elektriker som installerar ett vägguttag, trefasuttag eller laddbox där bilen ska stå. Laddning från ett vanligt eluttag bör du endast se som en tillfällig lösning.
  • Om du laddar från ett vanligt eluttag rekommenderar Elsäkerhetsverket att strömstyrkan ställs på max 8 - 10 Ampere. Du bör låta en elektriker se över att vägguttaget klarar belastningen.
  • Om bilen kan trefasladdas bör du skaffa trefasuttag.
  • En laddbox kan på ett säkrare sätt leverera högre strömstyrkor till bilen och du slipper plocka upp laddsladden varje gång du skall ladda din bil.

Om du bor i lägenhet

Om du bor i lägenhet bör du hitta en parkeringsplats med laddmöjlighet. Bor du i flerbostadshus rekommenderas att skaffa laddboxar, men som en nödlösning kan du använda vägguttag eller trefasuttag. Dock bör du följa elsäkerhetsverkets rekommendation om att ladda bilen hemma. Om du endast behöver ladda en gång per vecka så kan det räcka om det finns en snabbladdare i närheten. Snabbladdare kan du hitta vid vissa livsmedelsbutiker och köpcentrum.

Ladda längs vägen

När du är ute och kör på vägarna så finns det ofta snabbladdare utplacerade. Det finns ungefär 10 000 laddpunkter i Sverige där de flesta är av typ 2. Det finns ca 600 CCS-snabbladdare.

Här kan du hitta laddstationer: 

Uppladdning.nu
Ladda på McDonalds
M Sverige

Vilken laddsladd behöver jag?

Det finns två olika ladduttag - typ 1 och typ 2

  • Bilar som tillverkas i Asien och USA har normalt Typ 1 uttag. 
  • Bilar som tillverkas i Europa har typ 2 uttag, som är standard i EU sedan 2014.
  • Säkrast är att kontakta din återförsäljare för att se vilken laddkabel du behöver till just din bil.