Hoppa till innehållet
Bussar på stadsgata

Buss

Halvförsäkringen ger ett omfattande skydd och i helförsäkringen ingår även vagnskada. Du kan också förstärka skyddet med tilläggsförsäkringar, till exempel glasruta, avbrottsförsäkring och det vi kallar charter.

Hjälp 24/7

Om det händer något med företagets buss som gör att den inte går att köra, kan du dygnet runt få bärgning till närmaste verkstad.

Vi kan fordon

2,5 miljoner fordon i Norden är redan försäkrade hos oss. Oavsett hur eller vad du kör har vi en försäkring för dig och ditt fordon.

Nöjda kunder

9 av 10 företagskunder som har drabbats av skada ger vår skadehantering högt betyg.

Skydda företagets bussar

  • Omfattande skydd
  • Snabb hjälp vid skada
  • Tilläggsförsäkringar anpassad till bussverksamhet

Om du behöver försäkra flera fordon kan vi skräddarsy ett vagnparksavtal.

Flexibla försäkringslösningar
Vilken försäkring passar dig?

Vilken försäkring passar dig?

Vi erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring.

Trafik

Halv

Hel

Vilken försäkring passar dig?

Vi erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring.

Trafik

Trafik

Den enklaste bilförsäkringen innehåller en trafikförsäkring och den måste du ha enligt lag. Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bussen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom, som till exempel ett staket.

Brand

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning samt för följdskador på elektriska komponenter.

Stöld

Försäkringen ersätter skador genom stöld, tillgrepp av fordon, rån, försök till stöld, tillgrepp eller rån samt skadegörelse av tredje man.

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador på fordonet som orsakats genom uppsåtlig skadegörelse av tredje man.

Förarens lösöre

Försäkringen gäller om fordonet skadas genom trafikolycka, brand eller stöld. Försäkringen ersätter förarens personliga lösöre - dock inte pengar eller andra värdehandlingar.

Kris

Försäkringen gäller vid trafikolycka, rån, hot eller överfall i samband med färd med fordonet. Försäkringen ersätter 10 behandlingstillfällen hos psykolog samt juridisk rådgivning.

Rättsskydd fordonet

Försäkringen gäller för ägaren eller användaren vid tvister i samband med trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av bilen. Försäkringen ersätter ombuds- och rättegångskostnader.

Bärgning

Försäkringen gäller vid skada eller annat driftstopp på fordonet under färd.

Passagerares resgods

Försäkringen ersätter passagerares resgods som skadats under färd med fordonet genom trafikolycka, brand eller skada genom stöld.

Rån

Försäkringen gäller vid rån och överfall i samband med transport. Försäkringen ersätter pengar och värdehandlingar som tillhör försäkringstagaren eller som denne ansvarar för samt förarens kläder och glasögon, som skadas vid rån eller överfall.

Vagnskada

Vagnskada ingår i helförsäkringen. Då får du ersättning till exempel vid kollision, dikeskörningar eller andra singelolyckor.

Tillägg

 Till halv- och helförsäkringen kan du också välja olika tillägg, du kan läsa mer om dem nedan.

Avbrott

Ersättning lämnas om bussen inte har kunnat användas på grund av ersättningsbar brand-, stöld- eller vagnskada. Karenstiden är 5 arbetsdagar.

Åkarförsäkring

Denna försäkring består av ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring – företag, egendomsförsäkring och oljeskadeförsäkring.

Förarolycksfall

Försäkringen ger extra ersättning till förare om han eller hon skadas vid en trafikolycka.

Glasruta

Försäkringen ersätter skador på vind-, sido- eller bakruta om de spräckts eller krossats. Om du reparerar rutan istället för att byta ut den betalar du ingen självrisk.

Charter

Försäkringen är anpassad för fordon som går i utlandstrafik. Försäkringen gäller i Gröna kortområdet.

Transportöransvar

Försäkringen ersätter det skadeståndsanspråk du åläggs att betala enligt gällande lagar och bestämmelser.

Hur tecknar du försäkringen?

Vi försäkrar ditt företag via försäkringsförmedlare. Hos Svenska försäkringsförmedlares förening kan du själv välja förmedlarbolag, få ett prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar ditt företags behov. 

Tryggt skydd för företagets bussar