Buss

Halvförsäkringen ger ett omfattande skydd och i helförsäkringen ingår även vagnskada. Du kan också förstärka skyddet med tilläggsförsäkringar, till exempel glasruta, avbrottsförsäkring och det vi kallar charter.

Flexibla försäkringslösningar

Skydda företagets bussar

  • Heltäckande skydd
  • Snabb hjälp vid skada
  • Tilläggsförsäkringar anpassad till bussverksamhet

Om du behöver försäkra flera fordon kan vi skräddarsy ett vagnparksavtal.

Vilken försäkring passar dig?

Vi erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring. Till halv- och helförsäkring kan du också välja olika tillägg.

Hel

Vagnskada ingår i helförsäkringen. Då får du ersättning till exempel vid kollision, vältning, dikeskörning eller skadegörelse. Innan du tecknar en helförsäkring, se efter om din bil redan har vagnskadegaranti. Det har de flesta nyare bilar. När vagnskadegarantin gått ut kan det alltså vara dags att välja helförsäkring.

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning. Samt för följdskador på elektriska komponenter.

Försäkringen ersätter skador genom stöld, tillgrepp av fordon, rån, försök till stöld, tillgrepp eller rån samt skadegörelse av tredje man.

Försäkringen ersätter skador genom stöld tillgrepp av fordon, rån, försök till stöld, tillgrepp eller rån samt skadegörelse av tredje man.

Försäkringen gäller om fordonet skadas, genom trafikolycka, brand eller stöld. Försäkringen ersätter förarens personliga lösöre, dock inte pengar och värdehandlingar.

Försäkringen gäller vid trafikolycka, rån, hot eller överfall i samband med färd med fordonet. Försäkringen ersätter 10 behandlingstillfällen hos psykolog samt juridisk rådgivning.

Försäkringen gäller för ägaren eller användaren vid tvister i samband med trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av bilen. Försäkringen ersätter ombuds- och rättegångskostnader.

Försäkringen gäller vid skada eller annat driftstopp på fordonet under färd.

Försäkringen ersätter passagerares resgods under färd med fordonet skadas, genom trafikolycka, brand eller stöld.

Försäkringen gäller vid rån och överfall i samband med transport. Försäkringen ersätter pengar och värdehandlingar som tillhör försäkringstagaren eller som denne ansvarar för samt förarens kläder och glasögon, som skadas vid rån eller överfall.

Den enklaste bilförsäkringen innehåller en trafikförsäkring och den måste du ha enligt lag. Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom, som till exempel ett staket.

Vad omfattas?
Hel
Halv
Trafik
Tillägg
TäcktTäcktTäcktInte täckt
TäcktTäcktInte täcktInte täckt
TäcktTäcktInte täcktInte täckt
TäcktTäcktInte täcktInte täckt
TäcktTäcktInte täcktInte täckt
TäcktTäcktInte täcktInte täckt
TäcktTäcktInte täcktInte täckt
TäcktTäcktInte täcktInte täckt
TäcktTäcktInte täcktInte täckt
TäcktTäcktInte täcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täcktInte täckt
Inte täcktInte täcktInte täcktTäckt
Inte täcktInte täcktInte täcktTäckt
Inte täcktInte täcktInte täcktTäckt
Inte täcktInte täcktInte täcktTäckt
Inte täcktInte täcktInte täcktTäckt
Inte täcktInte täcktInte täcktTäckt

Se villkor

Tryggt skydd för företagets bussar

Hur tecknar du försäkringen?

Vi försäkrar ditt företag via försäkringsförmedlare. Hos Svenska försäkringsförmedlares förening kan du själv välja förmedlarbolag, få ett prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar ditt företags behov. 

Hitta ditt förmedlarbolag