Försäkring för privat och näringsliv i Gjensidige

Välkommen till Gjensidige

Vi är ett ledande nordiskt sakförsäkringsbolag byggt av kunder, för kunder. Sedan 1816 har vi arbetat för att försäkra liv, hälsa och egendom. Idag finns Gjensidige i sex länder och är noterat på Oslobörsen. Sedan 2006 är vi etablerade här i Sverige.

Se alla våra försäkringar