Hoppa till innehållet
Snötäckt väg genom skogsområde

Skoterförsäkring

För att få prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring för snöskoter som passar dina behov, kontakta oss på 0771‑326 326 eller info@gjensidige.se

Vad ingår i en skoterförsäkring?

Vad ingår i en skoterförsäkring?

Vi erbjuder trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring som täcker allt från stöld och brand till vagnskada. I tabellen kan du enkelt se vad våra olika försäkringar innehåller och jämföra.

Hel

Halv

Trafik

Vad ingår i en skoterförsäkring?

Vi erbjuder trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring som täcker allt från stöld och brand till vagnskada. I tabellen kan du enkelt se vad våra olika försäkringar innehåller och jämföra.

Hel

Trafik

Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte kör, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom som till exempel ett staket. Den här försäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din snöskoter.

Självrisk: 1 500 kr

Krishjälp

Försäkringen omfattar kristerapi hos legitimerad psykolog om du drabbas av psykisk ohälsa till följd av en ersättningsbar skada. Självrisk: ingen.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld eller stöldförsök av din snöskoter.

Självrisk: 3 000 kr.

Brand

Försäkringen gäller vid brand eller kortslutning.

Självrisk: 1 500 kr.

Glas

Försäkringen gäller för skada då vind-, kåpglas eller siktruta spräckts eller krossats.

Självrisk: lagning av ruta 0 kr, byte av ruta 1 000 kr.

Rättskydd

Om du råkar i tvist kopplad till din försäkrade snöskoter ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Vagnskada

Försäkringen gäller för skada genom trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse, t ex. vid kollision, dikeskörning, ett fallande föremål eller uppsåtlig skadegörelse av någon utomstående.

Självrisk: 3 000 kr.

"Ni är bästa på pris och på allt"

Sahar Alhamss
4 av 5

Baserat på 4 634 omdömen

Så samlar vi in och använder kundomdömen

Vid avslutat skadeärende får kunden ett automatiskt mejl, om hen registrerat en e-postadress hos Gjensidige, med en länk till Trustpilot där kunden kan betygsätta Gjensidige. Dessa kundomdömen markeras med ”verifierad kund” hos Trustpilot. I de fall omdömen publiceras direkt via Trustpilot kan Gjensidige inte verifiera att omdömet är från en Gjensidigekund. Citaten ovan hämtas automatiskt från de 4- och 5-stjärniga omdömen som Gjensidige fått av verifierade kunder.

Gjensidiges Trustpilotbetyg beräknas utifrån ett genomsnitt av samtliga omdömen av Gjensidige som publicerats hos Trustpilot, med hänsyn till tidsrymd, frekvens och bayesianskt medelvärde. Detta innebär bland annat att nyare omdömen ges större vikt än äldre omdömen vid beräkning av betyget. 

Läs mer om hur Trustpilot beräknar sina betyg

Välj försäkring för din snöskoter

Funderar du på vilken omfattning som du ska välja? Vår bästa snöskoterförsäkring täcker bland annat kollision, skadegörelse och eftermonterad utrustning. Hör gärna av dig till oss, vi kan hjälpa dig hitta rätt försäkring för dina behov. 

Informationen på den här sidan är förenklad och förkortad, du hittar fullständig information i villkoren.

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.

Vanliga frågor och svar om snöskoterförsäkring

Vad kostar försäkring för min snöskoter?

Vad snöskoterförsäkring kostar beror på ett antal faktorer som t ex.:

  • snöskoterns årsmodell
  • hur gammal du är
  • vilken försäkringsomfattning du väljer.
Måste jag försäkra min snöskoter?

Ja, du måste enligt lag ha minst en trafikförsäkring. Väljer du en mer omfattande försäkring som vår helförsäkring kan du få ersättning för skador på din skoter som uppstår vid t ex. en kollision, dikeskörning eller om du utsätts för skadegörelse. 

Vad är självrisken om något händer min snöskoter?

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Grundsjälvrisken är, om inget annat anges i ditt försäkringsbrev enligt nedan: 

Trafikskada: 1 500 kr.

Krishjälp: 0 kr.

Stöld: 3 000 kr.

Brand: 1 500 kr.

Glasskada: lagning av ruta 0 kr, byte av ruta 1 000 kr.

Rättsskydd: 20 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Vagnskada: 3 000 kr.

När ska jag försäkra min snöskoter?

Du måste ha en försäkring från samma dag som du börjar äga din skoter. 

Gäller min försäkring även min pulka/kälke till snöskotern?

Om du har en pulka och eller kälke som tillhör snöskotern, kan du få ersättning med upp till 20 000 kr.

Finns det några krav på hur jag ska låsa snöskotern?

När du lämnar snöskotern ska den vara låst med godkänt lås och kätting av lägst klass 3. Nyckeln ska förvaras på ett säkert sätt och inte i närheten av fordonet.

Om du har en frånkopplad kälke/pulka, ska den förvaras i ett låst utrymme. Om du förvarar kälken/pulkan utomhus ska den vara låst med lås och kätting av lägst klass 3 och om möjligt låsas fast i fast egendom. Om snöskotern är placerad på ett släp, ska släpet vara låst med ett godkänt lås för draganordning.

Med godkänt lås menar vi att det ska vara godkänt av Stöldskyddsföreningen, SFF.  Mer information om vilka lås som är godkända finns på Stöldskyddsföreningens hemsida.

Ersätter försäkringen min eftermonterade utrustning?

Ja, du kan få ersättning med upp till 50 000 kr för eftermonterad utrustning.

Gäller försäkringen året runt?

Ja, försäkringen för din snöskoter gäller året runt, du behöver inte tänka på att ställa av och på den. Årsförsäkring innebär att försäkringspremien beräknas på att snöskotern inte används hela året. Det betyder att du inte behöver tänka på att ställa av och på din snöskoter du bara kör - försäkrat - när du vill och vädret tillåter. Hos oss betalar du samma pris varje månad - oavsett säsong.

Vilken är den bästa snöskoterförsäkringen?

Vilken skoterförsäkring som är bäst för dig beror på vilket skydd du behöver. Det mest omfattande skyddet får du om du väljer helförsäkring. Utöver allt som ingår i vår halvförsäkring får du även ersättning om din skoter skadas, exempelvis i en krock, om du kör i diket eller om du råkar ut för skadegörelse. 

Försäkra ditt fordon