Hoppa till innehållet
Snötäckt väg genom skogsområde

Skoterförsäkring

För att få prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring för snöskoter som passar dina behov, kontakta oss på 0771‑326 326 eller info@gjensidige.se

Vad ingår i en skoterförsäkring?

Vi erbjuder trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring som täcker allt från stöld och brand till vagnskada. I tabellen kan du enkelt se vad våra olika försäkringar innehåller och jämföra.

Hel

Halv

Trafik

Vad ingår i en skoterförsäkring?

Vi erbjuder trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring som täcker allt från stöld och brand till vagnskada. I tabellen kan du enkelt se vad våra olika försäkringar innehåller och jämföra.

Välj försäkring för din snöskoter

Funderar du på vilken omfattning som du ska välja? Vår bästa snöskoterförsäkring täcker bland annat kollision, skadegörelse och eftermonterad utrustning. Hör gärna av dig till oss, vi kan hjälpa dig hitta rätt försäkring för dina behov. 

Informationen på den här sidan är förenklad och förkortad, du hittar fullständig information i villkoren.

Fullständiga villkor

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.

Vanliga frågor och svar om snöskoterförsäkring

Vad snöskoterförsäkring kostar beror på ett antal faktorer som t ex.:

  • snöskoterns årsmodell
  • hur gammal du är
  • vilken försäkringsomfattning du väljer.

Ja, du måste enligt lag ha minst en trafikförsäkring. Väljer du en mer omfattande försäkring som vår helförsäkring kan du få ersättning för skador på din skoter som uppstår vid t ex. en kollision, dikeskörning eller om du utsätts för skadegörelse. 

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Grundsjälvrisken är, om inget annat anges i ditt försäkringsbrev enligt nedan: 

Trafikskada: 1 500 kr.

Krishjälp: 0 kr.

Stöld: 3 000 kr.

Brand: 1 500 kr.

Glasskada: lagning av ruta 0 kr, byte av ruta 1 000 kr.

Rättsskydd: 20 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Vagnskada: 3 000 kr.

Du måste ha en försäkring från samma dag som du börjar äga din skoter. 

Om du har en pulka och eller kälke som tillhör snöskotern, kan du få ersättning med upp till 20 000 kr.

När du lämnar snöskotern ska den vara låst med godkänt lås och kätting av lägst klass 3. Nyckeln ska förvaras på ett säkert sätt och inte i närheten av fordonet.

Om du har en frånkopplad kälke/pulka, ska den förvaras i ett låst utrymme. Om du förvarar kälken/pulkan utomhus ska den vara låst med lås och kätting av lägst klass 3 och om möjligt låsas fast i fast egendom. Om snöskotern är placerad på ett släp, ska släpet vara låst med ett godkänt lås för draganordning.

Med godkänt lås menar vi att det ska vara godkänt av Stöldskyddsföreningen, SFF.  Mer information om vilka lås som är godkända finns på Stöldskyddsföreningens hemsida.

Ja, du kan få ersättning med upp till 50 000 kr för eftermonterad utrustning.

Ja, försäkringen för din snöskoter gäller året runt, du behöver inte tänka på att ställa av och på den. Årsförsäkring innebär att försäkringspremien beräknas på att snöskotern inte används hela året. Det betyder att du inte behöver tänka på att ställa av och på din snöskoter du bara kör - försäkrat - när du vill och vädret tillåter. Hos oss betalar du samma pris varje månad - oavsett säsong.

Vilken skoterförsäkring som är bäst för dig beror på vilket skydd du behöver. Det mest omfattande skyddet får du om du väljer helförsäkring. Utöver allt som ingår i vår halvförsäkring får du även ersättning om din skoter skadas, exempelvis i en krock, om du kör i diket eller om du råkar ut för skadegörelse.