Hoppa till innehållet
Skog av björkar

Försäkra din ATV

För att få prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring för fyrhjuling som passar dina behov, kontakta oss på 0771‑326 326 eller info@gjensidige.se

Vad ingår i försäkringen för ATV?

I tabellen kan du enkelt se vad våra olika försäkringar innehåller och jämföra.

Helförsäkring

Halvförsäkring

Trafikförsäkring

Vad ingår i försäkringen för ATV?

I tabellen kan du enkelt se vad våra olika försäkringar innehåller och jämföra.

Välj försäkring för din fyrhjuling

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.

Funderar du på vilken omfattning som du ska välja? Vår bästa försäkring täcker bland annat om du skulle råka krocka, köra ner i ett dike eller råka ut för skadegörelse. Hör gärna av dig till oss, vi kan hjälpa dig hitta rätt försäkring för dina behov.

Informationen på den här sidan är förenklad och förkortad, du hittar fullständig information i villkoren.

Fullständiga villkor

Vanliga frågor och svar om försäkring för ATV

Vad priset är för din försäkring beror på ett antal faktorer som t ex. fordonets ålder, effekt och tjänstevikt samt hur gammal du är.

Ja, du måste enligt lag ha minst en trafikförsäkring. Väljer du en mer omfattande försäkring som vår helförsäkring kan du få ersättning för skador på din fyrhjuling som uppstår vid t ex. en kollision, avåkning eller om du utsätts för skadegörelse.

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Grundsjälvrisken är, om inget annat anges i ditt försäkringsbrev enligt nedan:

Trafikskada: 1 500 kr.

Krishjälp: 0 kr.

Stöld: 3 000 kr.

Brand: 1 500 kr.

Glasskada: lagning av ruta 0 kr, byte av ruta 1 000 kr.

Maskin: 25 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Rättsskydd: 20 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Vagnskada: 3 000 kr.

Försäkringen (utom trafikförsäkringen) omfattar det försäkrade fordonet och utrustning i eller på fordonet som kan anses vara normalt för fordon av samma slag såsom fastmonterad färddator, ljud- eller bildutrustning eller navigationsutrustning. Dessutom gäller försäkringen för avmonterad fordonsdel eller utrustning, om inte annan monterats i dess ställe.

  • Vid skada på utrustning som inte ingår i originalutförandet, kan du få ersättning för upp till 50 000 kr.
  • Tillbehör till din fyrhjuling som vagn, kälke och plogblad, kan du få ersättning för upp till 50 000 kr.

När du lämnar fyrhjulingen ska den vara låst med godkänt lås och med kätting klass 3 genom någon av ramdelarna och ett annat fast föremål. Nyckeln ska förvaras på ett säkert sätt och inte i anslutning till fordonet.

Vagn, kälke eller plogblad ska vara låst med godkänt kulhandskelås klass 3, både när den är till- och frikopplad, alternativt förvaras i låst garage/utrymme. Om fyrhjulingen är placerad på ett släp ska släpet vara låst med godkänt lås för draganordning.

Vi godkänner alla lås och larm som har blivit godkända av Stöldskyddsföreningen. Mer information om vilka lås och larm som är godkända finns på Stöldskyddsföreningens hemsida.

Ja, försäkringen för din fyrhjuling gäller året runt, du behöver inte tänka på att ställa av och på den. Hos oss betalar du samma pris varje månad - oavsett säsong.