Hoppa till innehållet
Skog av björkar

Försäkra din ATV

För att få prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring för fyrhjuling som passar dina behov, kontakta oss på 0771‑326 326 eller info@gjensidige.se

Vad ingår i försäkringen för ATV?

Vad ingår i försäkringen för ATV?

I tabellen kan du enkelt se vad våra olika försäkringar innehåller och jämföra.

Helförsäkring

Halvförsäkring

Trafikförsäkring

Vad ingår i försäkringen för ATV?

I tabellen kan du enkelt se vad våra olika försäkringar innehåller och jämföra.

Helförsäkring

Trafik

Trafikförsäkringen ersätter personskador och skada på andra personers egendom som uppstår till följd av trafikolycka med ditt fordon.

Självrisk: 1 500 kr.

Krishjälp

Försäkringen omfattar kristerapi hos legitimerad psykolog om du drabbas av psykisk ohälsa till följd av en ersättningsbar skada.

Självrisk: ingen.

Stöld

Försäkringen gäller för skada genom stöld eller stöldförsök.

Självrisk: 3 000 kr.

Brand

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag och explosion samt på elektriska kablar genom kortslutning samt följdskador på elektriska komponenter.

Självrisk: 1 500 kr.

Glas

Försäkringen gäller för skada då vind-, kåpglas eller siktruta har spräckts eller krossats.

Självrisk: lagning av ruta 0 kr, byte av ruta 1 000 kr.

Maskinskada

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd skada eller fel på vissa komponenter, t ex. motor, startmotor eller styrelektronik.

Självrisk: 25 % av skadekostnaden, lägst 1 500 kr.

Rättskydd

Om du råkar i tvist kopplad till din försäkrade fyrhjuling ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Vagnskada

Försäkringen gäller för skada genom trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse, t ex. vid kollision, dikeskörning, ett fallande föremål eller skadegörelse.

Självrisk: 3 000 kr.

"Ni är bästa på pris och på allt"

Sahar Alhamss
4 av 5

Baserat på 4 634 omdömen

Så samlar vi in och använder kundomdömen

Vid avslutat skadeärende får kunden ett automatiskt mejl, om hen registrerat en e-postadress hos Gjensidige, med en länk till Trustpilot där kunden kan betygsätta Gjensidige. Dessa kundomdömen markeras med ”verifierad kund” hos Trustpilot. I de fall omdömen publiceras direkt via Trustpilot kan Gjensidige inte verifiera att omdömet är från en Gjensidigekund. Citaten ovan hämtas automatiskt från de 4- och 5-stjärniga omdömen som Gjensidige fått av verifierade kunder.

Gjensidiges Trustpilotbetyg beräknas utifrån ett genomsnitt av samtliga omdömen av Gjensidige som publicerats hos Trustpilot, med hänsyn till tidsrymd, frekvens och bayesianskt medelvärde. Detta innebär bland annat att nyare omdömen ges större vikt än äldre omdömen vid beräkning av betyget. 

Läs mer om hur Trustpilot beräknar sina betyg

Välj försäkring för din fyrhjuling

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.

Funderar du på vilken omfattning som du ska välja? Vår bästa försäkring täcker bland annat om du skulle råka krocka, köra ner i ett dike eller råka ut för skadegörelse. Hör gärna av dig till oss, vi kan hjälpa dig hitta rätt försäkring för dina behov.

Informationen på den här sidan är förenklad och förkortad, du hittar fullständig information i villkoren.

Vanliga frågor och svar om försäkring för ATV

Vad kostar det att försäkra min fyrhjuling?

Vad priset är för din försäkring beror på ett antal faktorer som t ex. fordonets ålder, effekt och tjänstevikt samt hur gammal du är.

Måste jag försäkra min fyrhjuling?

Ja, du måste enligt lag ha minst en trafikförsäkring. Väljer du en mer omfattande försäkring som vår helförsäkring kan du få ersättning för skador på din fyrhjuling som uppstår vid t ex. en kollision, avåkning eller om du utsätts för skadegörelse.

Vad är självrisken om något händer min ATV?

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Grundsjälvrisken är, om inget annat anges i ditt försäkringsbrev enligt nedan:

Trafikskada: 1 500 kr.

Krishjälp: 0 kr.

Stöld: 3 000 kr.

Brand: 1 500 kr.

Glasskada: lagning av ruta 0 kr, byte av ruta 1 000 kr.

Maskin: 25 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Rättsskydd: 20 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Vagnskada: 3 000 kr.

Vad gäller försäkringen för?

Försäkringen (utom trafikförsäkringen) omfattar det försäkrade fordonet och utrustning i eller på fordonet som kan anses vara normalt för fordon av samma slag såsom fastmonterad färddator, ljud- eller bildutrustning eller navigationsutrustning. Dessutom gäller försäkringen för avmonterad fordonsdel eller utrustning, om inte annan monterats i dess ställe.

Ersätter försäkringen eftermonterad utrustning och tillbehör?
  • Vid skada på utrustning som inte ingår i originalutförandet, kan du få ersättning för upp till 50 000 kr.
  • Tillbehör till din fyrhjuling som vagn, kälke och plogblad, kan du få ersättning för upp till 50 000 kr.
Vilka lås är godkända?

När du lämnar fyrhjulingen ska den vara låst med godkänt lås och med kätting klass 3 genom någon av ramdelarna och ett annat fast föremål. Nyckeln ska förvaras på ett säkert sätt och inte i anslutning till fordonet. Vagn, kälke eller plogblad ska vara låst med godkänt kulhandskelås klass 3, både när den är till- och frikopplad, alternativt förvaras i låst garage/utrymme. Om fyrhjulingen är placerad på ett släp ska släpet vara låst med godkänt lås för draganordning.

Vi godkänner alla lås och larm som har blivit godkända av Stöldskyddsföreningen. Mer information om vilka lås och larm som är godkända finns på Stöldskyddsföreningens hemsida.

Gäller försäkringen året runt?

Ja, försäkringen för din fyrhjuling gäller året runt, du behöver inte tänka på att ställa av och på den. Hos oss betalar du samma pris varje månad - oavsett säsong.

Försäkra ditt fordon