Villaförsäkring

Du som bor i en villa eller radhus behöver en trygg villahemförsäkring som kan ersätta skador på byggnaden och tomten men även skydda dig, din familj och dina saker.

Man och kvinna som förbereder middag i trädgården

Nordens tredje största försäkringsbolag

Vi har varit aktiva i över 200 år och försäkrar idag över 400 000 villor i Norden.

Upp till 15 % samlingsrabatt

Samlar du flera av dina försäkringar hos oss kan du få upp till 15 % rabatt.

Skadedjursförsäkring ingår

Skadedjursförsäkring hos Anticimex ingår, så att du får professionell hjälp om ditt hus skulle drabbas av skadedjur.

Måste man ha en hemförsäkring till sitt hus?

Det finns ingen lag på att du ska ha en villahemförsäkring, men när du köper ett hus brukar banken kräva att det är försäkrat för att du ska få låna. I och med att försäkringen skyddar både dig och dina saker, plus ditt hus, tomten och alla angivna byggnader på den, är den är trygghet om något skulle hända.

Vad kostar en villaförsäkring?

Vad en villaförsäkring kostar beror på flera olika faktorer. Det beror bland annat på antal personer i hushållet, hur gammalt huset är, boyta, antal badrum och värdet på de saker som du vill försäkra. Det finns också olika nivåer av vår försäkring för villor, så att du kan välja den som passar dig bäst.

Reseskydd Plus topprankat av Konsumenternas Försäkringsbyrå

Ett av marknadens bästa reseskydd ingår

Vårt reseskydd är topprankat av Konsumenternas Försäkringsbyrå och skyddar dig och din familj på semesterresor i hela världen.

Läs mer och ladda ner resekort

Vad täcker villahemförsäkringen?

Din villahemförsäkring väljer du utifrån hur du bor, vad du har för saker, vad du kan tänka dig att betala och hur mycket du vill ha i ersättning. Vår översikt visar vad de olika nivåerna innehåller och vilken ersättning du kan få.

Plus

Du kan få ersättning om ditt hus drabbas av till exempel läckage, brand eller översvämning.

Försäkringen täcker skador på dina personliga ägodelar, exempelvis möbler, kläder, sportutrustning, pengar och värdehandlingar (detta kallas också för lösöre). Du kan maximalt få ersättning för 500 000 kr med Bas, 1 000 000 kr med Lagom och 1 500 000 kr med Plus. För Plus ingår dessutom självriskreducering vid brand och inbrott i bostad med 1 500 kr.

Försäkringen gäller för lösöre som förvaras på annan plats än i bostaden eller som du har med dig, till exempel när du är ute och reser. Med Bas och Lagom är högsta ersättningsbelopp 50 000 kr och med Plus är det 100 000 kr.

Ansvarsförsäkringen behöver du ha om någon kräver dig på skadestånd i din egenskap av privatperson. Vi hjälper dig att föra din talan.

Rättsskyddet ersätter dina ombudskostnader vid tvist, som kan prövas i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstol. Rättsskyddet gäller även för tvist med Gjensidige. Med Bas och Lagom är högsta ersättningsbelopp 250 000 kr och med Plus är det 350 000 kr.

Reseskyddet gäller vid sjukdom eller olycksfall. Vårdkostnader betalas utan beloppsbegränsning. Försäkringen gäller för familjens privatresor i hela världen i upp till 45 dagar för Bas/Lagom och i upp till 60 dagar för Plus.

Överfallsskyddet ersätter personskada upp till 1 000 000 kr om du utsätts för uppsåtligt fysiskt våld. Försäkringen gäller om du som privatperson blivit utsatt för misshandel eller vissa sexualbrott. Du får ersättning för kränkning och sveda och värk med ett belopp enligt schablon.

Försäkringen gäller för skada på försäkrad byggnad och tomtmark genom plötslig och oförutsedd händelse. Med Lagom får du ersättning upp till 150 000 kr, med Plus upp till 200 000 kr

Försäkringen gäller för ytskikt och tätskikt vid en ersättningsbar läckageskada. Med Lagom är högsta ersättningsbelopp 150 000 kr och med Plus är det 200 000 kr.

Normalt är åldersavdraget maximalt 100 000 kr, med detta moment så betalar du max 15 000 kr.

Allriskförsäkringen gäller för skada på eller förlust av lös egendom genom en plötslig och oförutsedd händelse. Vid varje skadetillfälle är högsta ersättningsbelopp maximalt 100 000 kr, varav värdehandlingar maximalt 10 000 kr och golfutrustning maximalt 30 000 kr.

Försäkringen ersätter samtalsterapi om ditt barn utsätts för kränkande behandling i skolan.
Vid identitetsstöld gäller försäkringen för rådgivning för att förebygga id-stöld, hjälp att begränsa skadans omfattning samt för kostnader för juridisk hjälp.

Momentet är avsett som en hjälp att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som har offentliggjorts på internet utan ditt samtycke.

Om du får ersättning enligt egendomsskyddet görs inget åldersavdrag de två första åren på datorer, kameror, tv-apparater etc.

Med utökat reseskydd gäller försäkringen i hela världen under resans första 60 dagar. Dessutom inkluderar momentet avbeställningsskydd, ersättning om du själv eller bagaget blir försenat eller om du måste avbryta resan.

För vissa skador gäller en särskild självrisk som är högre än grundsjälvrisken. Detta moment kan minska den särskilda självrisken till grundsjälvrisken på byggnad vid läckage, översvämning eller skada orsakad av äkta hussvamp.

Försäkringen gäller för skada på bostadsbyggnad som orsakats av att vatten plötsligt och oförutsett strömmar in genom yttertak.

Försäkringen innehåller en självriskreducering samt förmånligare åldersavdrag vid ersättningsbar skada på vitvaror.

Vad omfattas?
Plus
Lagom
Bas
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktInte täckt
TäcktTäcktInte täckt
TäcktTäcktInte täckt
TäcktTäcktInte täckt
TäcktTäcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täckt

Välj rätt försäkring till ditt hus

Kvinna och man som sitter och pratar i trädgård

Radhus

Vi kan hjälpa dig med en trygg försäkring - oavsett om du äger radhuset själv eller om det är ett bostadsrättsradhus.

Äldre par tillsammans med hund på trappan till en stuga

Fritidshus

Vår fritidshusförsäkring skyddar ditt andra hem mot de vanligaste skadorna och händelserna, till exempel mot skadedjur.

Vanliga frågor och svar om villaförsäkring

Nej, det ingår inte automatiskt någon olycksfallsförsäkring i din villahemförsäkring, men det går att teckna en tilläggsförsäkring som gäller för olycksfall på fritiden.

Du kan också teckna en separat olycksfallsförsäkring.

Lösöre är saker du har i din bostad. Det är möbler, kläder, smycken, böcker, husgeråd, elektronik och konst – sådant som du normalt sett tar med dig när du flyttar. Lösöre kallas även för lös egendom.

Undersök var vattnet kommer ifrån. Följ stegen nedan innan du anmäler skadan till oss.

  • Börja med att stänga av vattnet och kontakta rörmokare.
  • Kolla vattenmätaren om möjligt. Om det fortsätter röra sig trots att du har stängt av alla kranar vet du att det är läckage från vattenledning.
  • Kontrollera trycket i värmesystemet. Återkommande sjunkande tryck kan tyda på läckage från värmesystemet.
  • Dokumentera allt genom att skriva ner och fotografera. Be rörmokaren att i sin faktura beskriva skadeorsaken utförligt.

Elcykel och elsparkcykel som på grund av dess motoreffekt inte anses trafikförsäkringspliktiga betraktas som en cykel i försäkringen och omfattas därför.

Ja, så länge installationen är avsedd att generera elektricitet till ditt hus. 

Tilläggsförsäkringar

Hyr du ut din villa?

Välj till vår uthyrningsförsäkring för din villa, del av villa eller gästhus.

Ring oss gärna på 0771‑326 326 om du vill ha tips och råd.

Har du några funderingar?

Mer information om självrisker och maximala ersättningsbelopp finns i villkorsdokumenten. Ring oss gärna om du vill ha råd kring vilken försäkring och vilka tillägg du ska välja.

Fullständiga villkor