Hoppa till innehållet

Villa­försäkring

Du som bor i en villa eller radhus behöver en trygg villahemförsäkring som kan ersätta skador på byggnaden och tomten men även skydda dig, din familj och dina saker. Just nu med fast pris i tre år!

Nordens tredje största försäkringsbolag

Vi har varit aktiva i över 200 år och försäkrar idag över 400 000 villor i Norden.

Fast pris i 3 år

I tider med stigande priser är det tryggt att ha något som man känner sig säker på. Just nu har vi därför fast pris på vår hemförsäkring i tre år om du är skadefri.

Skadedjurs­försäkring ingår

Skadedjursförsäkring hos Anticimex ingår, så att du får professionell hjälp om ditt hus skulle drabbas av skadedjur.

Frågor och svar om fast pris

Erbjudandet gäller dig som privatperson som vill köpa en hem-, villa-, eller fritidshusförsäkring under perioden fram till och med den 31 december 2023.

Eftersom erbjudandet har varit så populärt har vi förlängt det så att det gäller till 31 december 2023. Du bestämmer själv när försäkringen ska börja gälla under 12 månader framåt.

Erbjudandet gäller för alla kunder som tecknar en ny försäkring hos oss.

Fast pris innebär att vi inte kommer att höja ditt pris under 3 år om du är skadefri, under förutsättning att försäkringen betalas och att du bor kvar på samma adress. 

Om du under försäkringstiden gör några ändringar som påverkar priset uppåt eller nedåt, till exempel om du lägger till eller tar bort personer eller ändrar ytor, så är det priset efter ändringen som vi garanterar när din försäkring förnyas. Samma sak gäller om din samlingsrabatt ändras på grund av att du lägger till eller tar bort andra försäkringar. 

Måste man ha en villahemförsäkring när man äger ett hus?

Det finns ingen lag på att du ska ha en villahemförsäkring, men när du köper ett hus brukar banken kräva att det är försäkrat för att du ska få låna. I och med att försäkringen skyddar både dig och dina saker, plus ditt hus, tomten och alla angivna byggnader på den, är den är trygghet om något skulle hända.

Vad kostar en villaförsäkring?

Vad en villaförsäkring kostar beror på flera olika faktorer. Det beror bland annat på antal personer i hushållet, hur gammalt huset är, boyta, antal badrum och värdet på de saker som du vill försäkra. Det finns också olika nivåer av vår försäkring för villor, så att du kan välja den som passar dig bäst.

Ett av marknadens bästa reseskydd ingår

Vårt reseskydd är topprankat av Konsumenternas Försäkringsbyrå och skyddar dig och din familj på semesterresor i hela världen.

Läs mer och ladda ner resekort
Reseskydd Plus topprankat av Konsumenternas Försäkringsbyrå

Vad täcker villahem­försäkringen?

Din villahemförsäkring väljer du utifrån hur du bor, vad du har för saker, vad du kan tänka dig att betala och hur mycket du vill ha i ersättning. Vår översikt visar vad de olika nivåerna innehåller och vilken maxersättning du kan få.

Plus

Lagom

Bas

Fullvärde
Fullvärde
Fullvärde
1 500 000 kr
1 000 000 kr
500 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
350 000 kr
250 000 kr
250 000 kr
60 dagar
45 dagar
45 dagar
200 000 kr
150 000 kr
200 000 kr
150 000 kr

Vad täcker villahem­försäkringen?

Din villahemförsäkring väljer du utifrån hur du bor, vad du har för saker, vad du kan tänka dig att betala och hur mycket du vill ha i ersättning. Vår översikt visar vad de olika nivåerna innehåller och vilken maxersättning du kan få.

Mer om fördelarna med vår villahemförsäkring

Väljer du vår villahemförsäkring Lagom eller Plus ingår Allrisk, en drulleförsäkring. Den hjälper dig om du har otur och till exempel tappar något i parketten så att det blir ett jack, eller om du tappar en burk ansiktskräm i handfatet så att det spricker.

 

Högsta ersättningsbelopp är 200 000 kr med Plus och 150 000 kr med Lagom.

Betalningar, umgänge och shopping – det mesta gör vi på nätet. Med Glöm mig-skyddet i vår villahemförsäkring Plus kan du skydda ditt digitala liv.

 

Du kan bland annat få hjälp med: 

  • förebyggande rådgivning och assistans vid nätkränkning
  • råd och vägledning kring livet på nätet. Hur ska exempelvis du som förälder tänka kring barn och internet. 
  • assistans vid nätkränkning. Till exempel kan du få hjälp med att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som lagts upp på internet utan ditt samtycke.

Ett av de vanligare bedrägerierna idag är när någon utan lov använder sig av någon annans personuppgifter för att beställa varor, tjänster eller ta lån på nätet.

 

Via vår samarbetspartner får du förebyggande råd för att undvika id-stöld, och hjälp att begränsa konsekvenserna om du råkar ut för det. Hjälpen kan till exempel röra sig om att bestrida krav från företag där någon handlat saker eller tjänster i ditt namn, eller att radera anmärkningar i kreditupplysningsdatabaser.

 

Skydd mot id-stöld ingår i vår villahemförsäkring Lagom och Plus.

För barn under 18 år som drabbas av mobbning och kränkande behandling i skolan kan vår försäkring täcka samtalsstöd vid akut kris.

 

Försäkringen kan också lämna en ersättning på 10 000 kr om en anmälan till Barn- och elevombudsmannen mynnar ut i kritik mot skolan. Om Barn- och elevombudsmannen väcker talan i domstol om skadestånd till barnet så utbetalas ett belopp om 30 000 kr.

 

Skyddet ingår i vår villahemförsäkring Lagom och Plus.

Vi hjälper dig om du får problem med frysen, kylen, tvättmaskinen, torktumlaren, diskmaskinen eller ugnen. Blir det strömavbrott eller blir något fel på kylen eller frysen kan du få ersättning för mat som förstörs.

 

Om du får en skada på någon av dina vitvaror, så får du med villahemförsäkring Plus dessutom 1 500 kr lägre självrisk. Om du till exempel enligt ditt försäkringsbrev har 2 000 kr i grundsjälvrisk, så innebär det att du bara behöver betala 500 kr i självrisk.

 

För att du ska kunna få ersättning och därmed lägre självrisk, måste skadekostnaden vara högre än din grundsjälvrisk.

Försäkringar utgår från vad dina saker var värda när en skada inträffar. När vi byter ut en byggnadsdel så ersätter vi såklart med nytt material även om det som skadats var gammalt. Då får du ett avdrag på ersättningen för att vi ersatt med material som har ett högre värde än det som skadats.

 

Det maximala åldersavdraget är vanligtvis 100 000 kr men med villahemförsäkring Lagom eller Plus drar vi aldrig av mer än 15 000 kr.

Med Plus betalar du lägre självrisk om något händer.

 

Några exempel:

  • Vid läckage är din självrisk samma som din grundsjälvrisk för byggnad, istället för 4 000 kr.  
  • Vid läckage i våtutrymme, p g a. av frysta rör eller översvämning, är din självrisk vanligtvis 10 % av skadebeloppet och som lägst 4 000 kr. Har du Plus så gäller istället din grundsjälvrisk för byggnad.
  • Vid äkta hussvamp är din självrisk samma som din grundsjälvrisk för byggnad, istället för 10 000 kr.

Blir du osäker på hur stor din grundsjälvrisk är, så hittar du den i ditt försäkringsbrev. Brevet får du antingen per post eller så hittar du det på Mina sidor.

Alla våra villahemförsäkringar ger dig ett skydd för din cykel, elcykel eller elsparkcykel vid exempelvis stöld. Med Bas och Lagom är din cykel skyddad upp till 25 000 kr. Vår mest omfattande försäkring, Plus, täcker ända upp till 75 000 kr.

 

Det finns många olika sorters cyklar, men det viktiga här är Transportstyrelsens definition. Både en elcykel och en elsparkcykel försäkras som en cykel om de klassas som en cykel av Transportstyrelsen. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida

 

Cykelstölder är tyvärr väldigt vanligt, tänk därför på att låsa cykeln med ett cykellås godkänt av stöldskyddsföreningen. Om värdet på cykeln är mer än 25 000 kr, ska den nattetid vara fastlåst i ett fast föremål eller förvaras i ett låst utrymme. Om du inte gör det, riskerar du att få mindre ersättning vid en stöld.

Vanliga frågor och svar om villaförsäkring

Om försäkringen

Alla som är folkbokförda på adressen och ingår i hushållet. Antalet försäkrade hushållsmedlemmar ska vara angett i försäkringsbrevet.

Byggnaden är normalt sett fullvärdesförsäkrad, under förutsättning att du har uppgett rätt information när du tecknat din försäkring. Kontrollera att uppgifterna på ditt försäkringsbrev stämmer.

Glöm inte heller att uppdatera din försäkring om något förändras.

Nej, det ingår inte automatiskt någon olycksfallsförsäkring i din villahemförsäkring, men det går att teckna en tilläggsförsäkring som gäller för olycksfall på fritiden.

Du kan också teckna en separat olycksfallsförsäkring.

Ja, minst 45 dagars reseförsäkring ingår alltid i våra villahemförsäkringar. Väljer du villahemförsäkring Plus så ingår reseskydd i 60 dagar. Då ingår även ett utökat skydd på resa som bland annat innehåller avbeställningsskydd. Vid de tillfällen du ska vara på resa längre än 60 dagar kan vi erbjuda dig en reseförsäkring via Gouda Reseförsäkringar. Gouda Reseförsäkringar är ett dotterbolag till Gjensidige.

Har du bara byggnaden försäkrad, dvs. en villaförsäkring, har du inget reseskydd.

Om du har tecknat villahemförsäkring Lagom eller Plus så ingår allriskförsäkring för lösöre och byggnad i din försäkring. Genom att logga in på Mina sidor kan du se vad som gäller för din villahemförsäkring.

Elcykel och elsparkcykel som på grund av dess motoreffekt inte anses trafikförsäkringspliktiga betraktas som en cykel i försäkringen och omfattas därför.

Ja, så länge installationen är avsedd att generera elektricitet till ditt hus. 

Vid skada

Om du råkar ut för skador på matvaror i kyl/frys till följd av temperaturförändringar vid strömavbrott eller skada kan du få ersättning enligt villkoren i din villaförsäkring. Villkoren hittar du här. För att få ersättning, skicka in skadeanmälan till oss. Blanketten hittar du här.

Undersök var vattnet kommer ifrån. Följ stegen nedan innan du anmäler skadan till oss.

  • Börja med att stänga av vattnet och kontakta rörmokare.
  • Kolla vattenmätaren om möjligt. Om det fortsätter röra sig trots att du har stängt av alla kranar vet du att det är läckage från vattenledning.
  • Kontrollera trycket i värmesystemet. Återkommande sjunkande tryck kan tyda på läckage från värmesystemet.
  • Dokumentera allt genom att skriva ner och fotografera. Be rörmokaren att i sin faktura beskriva skadeorsaken utförligt.

Kraftigt snöfall kan leda till att tak rasar in och särskilt utsatta är hus med svaga konstruktioner och platta tak. En villaförsäkring innebär att du som fastighetsägare är försäkrad mot skador som uppstår på stommen om taket skulle ge vika för snö, men du är också om möjligt, skyldig att skotta av snön från taket och förebygga olycka. Det är viktigt både för människors och djurs säkerhet, dessutom kan ersättningen från försäkringen påverkas om taket ger vika för snötrycket.

Byggnadsdelen i villahemförsäkringen är en fullvärdesförsäkring. Vid skada ersätts det gamla huset med ett likvärdigt hus. Avskrivningar för ålder finns beskrivna i ditt försäkringsbrev. Här hittar du också försäkringsbeloppet som är det maximala ersättningsbeloppet för dina saker.

Om du drabbas av en brandskada är det viktigt att du i första hand begränsar skadan så gott du kan och därefter anmäler skadan till oss. Tänk på att beskriva skadehändelsen så detaljerat som möjligt för att underlätta hanteringen av ditt ärende.

Om du drabbas av skadedjur ska du anmäla detta direkt till vår samarbetspartner Anticimex. Ha gärna ditt försäkringsbrev framför dig.

Kontaktuppgifter:
Anticimex
Telefon: 075-245 10 00
www.anticimex.se

I ett pågående skadeärende ska du kontakta Anticimex skadeavdelning på 020-170 90 90 eller skador@anticimex.se

Om din mobil, dator eller surfplatta är stulen eller förlorad, måste du polisanmäla innan du registrerar din anmälan. Se till att du har kvitto eller andra inköpshandlingar till hands för den egendom som blivit skadad eller förlorad innan du påbörjar din anmälan till oss. Spärra ditt mobilabonnemang via din operatör för att undvika att någon obehörig kan använda den.

Om till exempel din tvättmaskin går sönder eller åskan slår ner i din dator kan du få ersättning. Du skriver ut en skadeanmälan och lämnar den till din reparatör. Sedan skickar du den till oss. 

Läs mer om hur du anmäler

Vill du veta mer?

Mer information om självrisker och maximala ersättningsbelopp finns i villkorsdokumenten. Ring oss gärna om du vill ha råd kring vilken försäkring och vilka tillägg du ska välja.

Fullständiga villkor

Ring oss gärna på 0771‑326 326 om du vill ha tips och råd.

Försäkring för andra typer av hus

Flicka som är på väg in genom ytterdörren hemma
Flicka som fiskar i en sjö