Villaförsäkring

Du som bor i en villa eller radhus behöver en trygg villahemförsäkring som kan ersätta skador på byggnaden och tomten men även skydda dig, din familj och dina saker.

Man och kvinna som förbereder middag i trädgården

Nordens tredje största försäkringsbolag

Vi har varit aktiva i över 200 år och försäkrar idag över 400 000 villor i Norden.

Upp till 15 % samlingsrabatt

Samlar du flera av dina försäkringar hos oss kan du få upp till 15 % rabatt.

Skadedjursförsäkring ingår

Skadedjursförsäkring hos Anticimex ingår, så att du får professionell hjälp om ditt hus skulle drabbas av skadedjur.

Måste man ha en hemförsäkring till sitt hus?

Det finns ingen lag på att du ska ha en villahemförsäkring, men när du köper ett hus brukar banken kräva att det är försäkrat för att du ska få låna. I och med att försäkringen skyddar både dig och dina saker, plus ditt hus, tomten och alla angivna byggnader på den, är den är trygghet om något skulle hända.

Vad kostar en villaförsäkring?

Vad en villaförsäkring kostar beror på flera olika faktorer. Det beror bland annat på antal personer i hushållet, hur gammalt huset är, boyta, antal badrum och värdet på de saker som du vill försäkra. Det finns också olika nivåer av vår försäkring för villor, så att du kan välja den som passar dig bäst.

Reseskydd Plus topprankat av Konsumenternas Försäkringsbyrå

Ett av marknadens bästa reseskydd ingår

Vårt reseskydd är topprankat av Konsumenternas Försäkringsbyrå och skyddar dig och din familj på semesterresor i hela världen.

Läs mer och ladda ner resekort

Vad täcker villahemförsäkringen?

Din villahemförsäkring väljer du utifrån hur du bor, vad du har för saker, vad du kan tänka dig att betala och hur mycket du vill ha i ersättning. Vår översikt visar vad de olika nivåerna innehåller och vilken ersättning du kan få.

Plus

Du kan få ersättning om ditt hus drabbas av till exempel läckage, brand eller översvämning. Din villa är normalt försäkrad till fullvärde.

Försäkringen täcker skador på dina saker, exempelvis möbler, kläder, och sportutrustning. Du kan maximalt få ersättning för 500 000 kr med Bas, 1 000 000 kr med Lagom och 1 500 000 kr med Plus. För Plus ingår dessutom självriskreducering vid brand och inbrott i bostad med 1 500 kr.

Försäkringen gäller för saker som förvaras på annan plats än i bostaden eller som du har med dig, till exempel när du är ute och reser. Högsta ersättningsbelopp är 100 000 kr med Plus och 50 000 kr med Lagom och Bas.

Om du som privatperson blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kr.

Rättsskyddet ersätter dina ombudskostnader vid tvist, som kan prövas i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstol. Högsta ersättningsbelopp är 350 000 kr med Plus och 250 000 kr med Lagom och Bas.

Reseskyddet gäller vid sjukdom eller olycksfall. Vårdkostnader betalas utan beloppsbegränsning. Försäkringen gäller för familjens privatresor i hela världen i upp till 60 dagar för Plus och 45 dagar för Lagom och Bas.

Överfall
Om du blir överfallen kan du få ersättning för dina skador med upp till 1 000 000 kr.

Kris
Krisförsäkringen ersätter behandlingskostnader för kristerapi efter till exempel rån, överfall eller inbrott. Ersätter behandling av legitimerad psykolog, upp till 10 behandlingar per försäkrad person och skadetillfälle.

Försäkringen gäller för skada på försäkrad byggnad och tomtmark genom plötslig och oförutsedd händelse. Högsta ersättningsbelopp 200 000 kr med Plus och 150 000 kr med Lagom.

Försäkringen gäller för ytskikt och tätskikt vid en ersättningsbar läckageskada. Högsta ersättningsbelopp är 200 000 kr med Plus och 150 000 kr med Lagom.

Om en byggnadsdel ska ersättas med en ny, gör vi ett så kallat åldersavdrag. Det görs för att värdet på den gamla delen är lägre än den nya, och en försäkring täcker värdet på en byggnadsdel precis innan skadan inträffade. Normalt är åldersavdraget upp till 100 000 kr, men med detta moment drar vi av maximalt 15 000 kr.

Allriskförsäkringen (kallas ibland drulle eller otur) gäller för dina personliga saker som skadats eller förlorats på grund av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Högsta ersättningsbeloppet är 100 000 kr.

Mobbning
Försäkringen kan lämna ersättning om ditt barn utsätts för kränkande behandling i skolan.

Identitetsstöld
Förebyggande råd och hjälp att upptäcka och begränsa konsekvenserna av en eventuell id-stöld. Du kan också få ersättning för kostnader för juridisk hjälp.

Tillgång till våra rådgivare som hjälper dig med att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som lagts ut på internet utan ditt samtycke.

Om du får ersättning enligt egendomsskyddet görs inget åldersavdrag de två första åren på datorer, kameror, tv-apparater etc.

Med utökat reseskydd ingår avbeställningsskydd, ersättning om du själv eller bagaget blir försenat och ersättningsresa om du måste avbryta din semester.

För vissa skador gäller en särskild självrisk som är högre än grundsjälvrisken. I Plusförsäkringen kan den särskilda självrisken minskas till grundsjälvrisken på byggnad vid läckage, översvämning eller skada orsakad av äkta hussvamp.

Försäkringen gäller för skada på bostadsbyggnad som orsakats av att vatten plötsligt och oförutsett strömmar in genom yttertak.

Försäkringen innehåller en självriskreducering samt förmånligare åldersavdrag vid ersättningsbar skada på vitvaror.

Vad omfattas?
Plus
Lagom
Bas
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktInte täckt
TäcktTäcktInte täckt
TäcktTäcktInte täckt
TäcktTäcktInte täckt
TäcktTäcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täckt

Välj rätt försäkring till ditt hus

Kvinna och man som sitter och pratar i trädgård

Radhus

Vi kan hjälpa dig med en trygg försäkring - oavsett om du äger radhuset själv eller om det är ett bostadsrättsradhus.

Äldre par tillsammans med hund på trappan till en stuga

Fritidshus

Vår fritidshusförsäkring skyddar ditt andra hem mot de vanligaste skadorna och händelserna, till exempel mot skadedjur.

Vanliga frågor och svar om villaförsäkring

Om försäkringen

Alla som är folkbokförda på adressen och ingår i hushållet. Antalet försäkrade hushållsmedlemmar ska vara angett i försäkringsbrevet.

Byggnaden är fullvärdesförsäkrad, förutsatt att du beskrivit din byggnad på ett korrekt sätt.

Nej, det ingår inte automatiskt någon olycksfallsförsäkring i din villahemförsäkring, men det går att teckna en tilläggsförsäkring som gäller för olycksfall på fritiden.

Du kan också teckna en separat olycksfallsförsäkring.

Ja, minst 45 dagars reseförsäkring ingår alltid i våra villahemförsäkringar. Väljer du villahemförsäkring Plus så ingår reseskydd i 60 dagar. Då ingår även ett utökat skydd på resa som bland annat innehåller avbeställningsskydd. Vid de tillfällen du ska vara på resa längre än 60 dagar kan vi erbjuda dig en reseförsäkring via Gouda Reseförsäkringar. Gouda Reseförsäkringar är ett dotterbolag till Gjensidige.

Har du bara byggnaden försäkrad, dvs. en villaförsäkring, har du inget reseskydd.

Om du har tecknat villahemförsäkring Lagom eller Plus så ingår allriskförsäkring för lösöre och byggnad i din försäkring. Här kan du se vad som gäller för din villaförsäkring.

Elcykel och elsparkcykel som på grund av dess motoreffekt inte anses trafikförsäkringspliktiga betraktas som en cykel i försäkringen och omfattas därför.

Ja, så länge installationen är avsedd att generera elektricitet till ditt hus. 

Vid skada

Om du råkar ut för skador på matvaror i kyl/frys till följd av temperaturförändringar vid strömavbrott eller skada kan du få ersättning enligt villkoren i din villaförsäkring. Villkoren hittar du här. För att få ersättning, skicka in skadeanmälan till oss. Blanketten hittar du här.

Undersök var vattnet kommer ifrån. Följ stegen nedan innan du anmäler skadan till oss.

  • Börja med att stänga av vattnet och kontakta rörmokare.
  • Kolla vattenmätaren om möjligt. Om det fortsätter röra sig trots att du har stängt av alla kranar vet du att det är läckage från vattenledning.
  • Kontrollera trycket i värmesystemet. Återkommande sjunkande tryck kan tyda på läckage från värmesystemet.
  • Dokumentera allt genom att skriva ner och fotografera. Be rörmokaren att i sin faktura beskriva skadeorsaken utförligt.

Kraftigt snöfall kan leda till att tak rasar in och särskilt utsatta är hus med svaga konstruktioner och platta tak. En villaförsäkring innebär att du som fastighetsägare är försäkrad mot skador som uppstår på stommen om taket skulle ge vika för snö, men du är också om möjligt, skyldig att skotta av snön från taket och förebygga olycka. Det är viktigt både för människors och djurs säkerhet, dessutom kan ersättningen från försäkringen påverkas om taket ger vika för snötrycket.

Byggnadsdelen i villahemförsäkringen är en fullvärdesförsäkring. Vid skada ersätts det gamla huset med ett likvärdigt hus. Avskrivningar för ålder finns beskrivna i ditt försäkringsvillkor. Här hittar du också försäkringsbeloppet som är det maximala ersättningsbeloppet för lösöret.

Om du drabbas av en brandskada är det viktigt att du i första hand begränsar skadan så gott du kan och därefter anmäler skadan till oss. Tänk på att beskriva skadehändelsen så detaljerat som möjligt för att underlätta hanteringen av ditt ärende.

Om du drabbas av skadedjur ska du anmäla detta direkt till vår samarbetspartner Anticimex. Ha gärna ditt försäkringsbrev framför dig.

Kontaktuppgifter:
Anticimex
Telefon: 075-245 10 00
www.anticimex.se

I ett pågående skadeärende ska du kontakta Anticimex skadeavdelning på 020-170 90 90 eller skador@anticimex.se

Om din mobil, dator eller surfplatta är stulen eller förlorad, måste du polisanmäla innan du registrerar din anmälan. Se till att du har kvitto eller andra inköpshandlingar till hands för den egendom som blivit skadad eller förlorad innan du påbörjar din anmälan till oss. Spärra ditt mobilabonnemang via din operatör för att undvika att någon obehörig kan använda den.

Om din tvättmaskin går sönder eller åskan slår ner i din dator kan du få ersättning. Du skriver ut en skadeanmälan och lämnar den till din reparatör. Sedan skickar du den till oss. 

Läs mer om hur du anmäler

Tilläggsförsäkringar

Hyr du ut din villa?

Välj till vår uthyrningsförsäkring för din villa, del av villa eller gästhus.

Ring oss gärna på 0771‑326 326 om du vill ha tips och råd.

Har du några funderingar?

Mer information om självrisker och maximala ersättningsbelopp finns i villkorsdokumenten. Ring oss gärna om du vill ha råd kring vilken försäkring och vilka tillägg du ska välja.

Fullständiga villkor