Hoppa till innehållet
Gröna löv på trädgrenar som solljuset filtreras genom

Hållbarhet i Gjensidige

Världen förändras i en allt snabbare takt. På Gjensidige är vi övertygade om att vi kan ha en positiv inverkan i vår roll som försäkringsgivare, investerare, arbetsgivare och i samhället. Vi har kunskapen, förmågan och viljan att göra skillnad.

Vad betyder hållbarhet för försäkring?

Hållbarhet i Gjensidige definieras i linje med FN:s hållbarhetsmål. Det innebär att Gjensidiges verksamhet ska säkerställa en balans mellan klimat och miljö, sociala förhållanden, god bolagsstyrning och ekonomi, för att se till att kommande generationer har samma möjligheter att tillgodose sina behov som vi har idag.

Gjensidiges hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi har fokus på tre områden: ett tryggare samhälle, lägre koldioxidutsläpp och ansvarsfulla investeringar. Ibland kan ett mål stödja flera fokusområden. Till exempel kan vi genom att arbeta med skadeförebyggande åtgärder bidra till både ett tryggare samhälle och till lägre koldioxidutsläpp genom att det blir färre skador. Vår strategi handlar om att informera, interagera och investera på ett hållbart sätt.

En viktig del av Gjensidiges hållbarhetsarbete är att ge råd till våra kunder och samhället om skadeförebyggande åtgärder. Det mest hållbara är om vi kan undvika att skador uppstår eftersom de ofta gör att ersättningsprodukter måste tillverkas och installeras – med tillhörande miljö- och klimatavtryck. Samtidigt ska vi vara där när miljö- och klimatrelaterade skador uppstår. Vår kunskap om skador kopplat till pågående och kommande klimatförändringar är en central del av vårt arbete för våra kunder, samt som bidrag till ett tryggare samhälle.

Hållbarhet handlar om att säkra liv, hälsa och värden på ett hållbart sätt – och det är just det som är Gjensidiges uppdrag.

Strategin i korthet

Informera    

  • Öka kunskapen om konsekvensen av klimatförändringar hos våra kunder, leverantörer och samhället i stort.
  • Använda kunskapen till skadeförebyggande åtgärder.

Interagera    

  • Samarbeta med våra kunder och leverantörer/partners för att leverera hållbara lösningar.
  • Löpande följa upp vårt eget koldioxidavtryck.  

Investera

  • Investera i kompetensutveckling för våra anställda, kunder och leverantörer/partners. 
  • Se till att våra finansiella investeringar är ansvarsfulla.

Läs mer

Lista över de fem sakförsäkringsbolag som fått grönt betyg i hållbarhet 2022

Grönt ljus för vårt hållbarhetsarbete

När Söderberg & Partners publicerade sin årliga hållbarhetsrapport fick bara 5 av de totalt 22 sakförsäkringsbolag som har analyserats godkänt grönt betyg och Gjensidige var ett av dem.

Baklyktan på en bil på skogsväg

Fokus på hållbarhet – även vid bilskador

På Gjensidige försöker vi tänka in hållbarhet i allt vi gör. En generell del i de uppsatta hållbarhetsmålen är att reparera istället för att kassera och köpa nytt.

Andreas Palicka från Svenska Handbollslandslaget räddar ett mål

Vi älskar idrott!

Gjensidige är partner till Svensk ishockey och Svensk handboll. Det betyder att vi sponsrar vissa delar, men även försäkrar dig som utövar någon av sporterna. Vårt idrottsengagemang grundar sig på att vi vill stå bakom ett aktivt liv med gemenskap, tävling och träning oavsett ålder, kön eller nivå.