Hoppa till innehållet
Leende kvinna i grå tröja

Om vi inte är överens

Du som kund är viktig för oss och vår målsättning är nöjda kunder. För att vi ska bli bättre behöver vi få veta när du är missnöjd eller har ett klagomål. Ibland har vi olika åsikter och ibland har något inte fungerat som det ska. Både privat- och företagskunder har möjlighet att få sitt ärende prövat hos Gjensidige och prövningen är kostnadsfri.

1. Vänd dig till den som behandlat ärendet

Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller handläggningen kan du vända dig till den som handlagt ärendet. Det är oftast tillräckligt för att situationen eller eventuella oklarheter ska klaras upp. Om ni inte kommer överens kan ärendet omprövas på avdelningen. 

Vet du inte vem du ska kontakta så är det enklast att skicka e-post.

Skadeärende: skador@gjensidige.se (glöm inte att ange skadenummer om sådant finns)
Försäkringsfrågor privatkund: info@gjensidige.se
Försäkringsfrågor företagskund: foretag@gjensidige.se

2. Kontakta Klagomålsansvarig på Gjensidige

Om du fortfarande inte är nöjd finns det möjlighet att vända sig till Klagomålsansvarig hos Gjensidige. Klagomålsansvarig gör en fristående och oberoende prövning av ditt ärende. Du får besked inom två veckor om hur ditt ärende kommer att hanteras och vår målsättning är även att kunna lämna ett beslut under denna tid. Du måste begära prövningen inom 6 månader efter Gjensidiges beslut.

Klagomålsansvarig kan pröva de flesta ärenden som gäller försäkring och skador men det finns några undantag, till exempel värderingsfrågor eller ärenden som prövats eller är under prövning hos extern nämnd eller i domstol. 

För att så snabbt och effektivt som möjligt kunna hjälpa till med ditt klagomål behöver vi få skriftlig information om vad du anser är fel.

Skicka e-post till:  klagomalsansvarig@gjensidige.se

3. Andra vägar för prövning

Om du fortfarande inte nöjd efter våra interna prövningar finns ett antal andra möjligheter att få ditt ärende prövat externt.

4. Andra vägar för rådgivning

Här kan du läsa mer om andra vägar för rådgivning.

5. EU-kommissionens klagomålsportal online

Om ditt klagomål gäller en produkt eller en tjänst som du har köpt på nätet kan du vända dig till webbplatsen tvistlösning av varor och tjänster köpta på nätet som är framtagen av EU. Varan eller tjänsten måste vara köpt på nätet men också inom EU. Du hittar formuläret här. I formuläret blir du ombedd att fylla i näringsidkarens e-postadress och använd då klagomalsansvarig@gjensidige.se

Preskription

Med preskription avses att rätt till ersättning upphör efter viss tid om du inte anmält din skada eller ställt ditt krav. Har det gått tio år eller mer är det för sent att anmäla skadan. Närmare information om preskription i just ditt ärende kan du få av handläggaren.

Enligt allmänna regler för preskription är det alltid för sent att anmäla en skada eller ställa ett krav om det gått mer än tio år.  När det gäller försäkring så finns det olika regler för skador som inträffat före 1 januari 2015, dessa skador man måste anmäla till försäkringen inom tre år från att man fått kännedom om att man kan göra anspråk på ersättning från försäkringen och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande.

Har skadan inträffat efter 1 januari 2015 måste den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom 10 år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.

Du har dock alltid 6 månader på dig att väcka talan från det att bolaget lämnat slutligt besked i ersättningsfrågan om du inte är nöjd.

Preskription personskador