Hoppa till innehållet
Kvinna som står lutad mot sin husbil med en kaffekopp i handen

Husbils­försäkring

Med vår husbilsförsäkring kan du välja en försäkring anpassad efter dina behov. För att få prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring, kontakta oss på 0771-326 326 eller info@gjensidige.se

Ersättning för semesteravbrott

Behöver du avbryta din påbörjade semesterresa, kan du få ersättning med 500 kr/dag i upp till 4 veckor. 

Allriskförsäkring ingår

Du kan få ersättning vid skada på inredningen i husbilens bagageutrymme eller kupé (gäller halv- eller helförsäkring).

Vad ingår i husbils--försäkringen?

Vad ingår i husbils­försäkringen?

Vi erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring som täcker allt från stöld och brand till semesteravbrott och vagnskada. I tabellen kan du enkelt se vad våra olika försäkringar innehåller och jämföra.

Helförsäkring

Halvförsäkring

Trafikförsäkring

Vad ingår i husbils­försäkringen?

Vi erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring som täcker allt från stöld och brand till semesteravbrott och vagnskada. I tabellen kan du enkelt se vad våra olika försäkringar innehåller och jämföra.

Helförsäkring

Trafik

Trafikförsäkringen ersätter personskador och skada på andra personers egendom som uppstår till följd av trafikolycka med din husbil. Den här försäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din husbil.

Självrisk: 1 000 kr.

Kris

Försäkringen omfattar kristerapi hos legitimerad psykolog om du drabbas av psykisk ohälsa till följd av en ersättningsbar skada.

Självrisk: ingen.

Stöld

Försäkringen gäller för skada genom stöld eller stöldförsök. Försäkringen ersätter stöld av personlig saker (ej pengar) i samband med att din husbil blir stulen eller om du får inbrott i din låsta husbil. Högsta ersättning är 50 000 kr.

Självrisk: 1 500 kr.

Glas

Försäkringen gäller för skada då husbilens vind-, sido- eller bakruta spräckts eller krossats.

Självrisk: lagning av ruta 0 kr, byte av ruta 1 500 kr.

Brand

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag och explosion samt på elektriska kablar genom kortslutning. Den gäller även för följdskador på elektriska komponenter.

Självrisk: 1 500 kr.

Maskinskada

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd skada eller fel på vissa komponenter, t ex. husbilens motor, startmotor eller styrelektronik.

Självrisk: 0-6 000 mil: 1 500 kr, 6 001-12 000 mil: 3 000 kr.

Allrisk

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på inredningen i husbilens bagageutrymme eller kupé (ej sufflett eller hardtop).

Självrisk: 1 500 kr.

Räddning

Om din husbil stulits, skadats, råkat ut för driftstopp eller om föraren drabbats av olycksfall, akut sjukdom eller avlider ersätter försäkringen skäliga kostnader för transport av fordonet till verkstad eller hemort i Sverige samt skäliga resekostnader för förare och passagerare till hemort i Sverige.

Självrisk: 1 500 kr.

Rättskydd

Om du råkar i tvist kopplad till din försäkrade husbil ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Ansvar

Ansvarsförsäkringen lämnar ersättning om du krävs på skadestånd. Högsta ersättningsbelopp är 5 000 000 kr vid personskada och 1 000 000 kr vid sakskada.

Självrisk: ingen självrisk.

Semesteravbrott

Försäkringen gäller vid ersättningsbar skada på husbilen som gör att du behöver avbryta din påbörjade semester. Du kan få ersättning med 500 kr/dygn, under den tid det tar att reparera eller skaffa en annan husbil, dock i högst 4 veckor.

Självrisk: ingen självrisk.

Vagnskada

Försäkringen gäller för skada genom trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse, t ex. vid kollision, dikeskörning, ett fallande föremål eller skadegörelse.

Självrisk: 4 000 kr.

Vattenskada

Försäkringen gäller för skada på egendom vid läckage från bostadsutrymmets tank- eller ledningssystem. Högsta ersättning är 50 000 kr.

Självrisk: 4 000 kr.

Tilläggsförsäkringar

Om du väljer halv- eller helförsäkringen för din husbil, kan du även välja att lägga till trafikolycksfall och/eller assistans och självriskreducering.

Trafikolycksfall

Trafikolycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen är ett komplement till trafikförsäkringen som gör att du kan få ersättning vid medicinsk invaliditet eller dödsfall om förare och passagerare skadas vid en olycka med den försäkrade husbilen. Högsta ersättning är 600 000 kr vid medicinsk invaliditet och 50 000 kr vid dödsfall.

Självrisk: ingen självrisk.

Assistans och självriskreducering

Assistans och självriskreducering

Försäkringen ersätter bärgning till anvisad verkstad, reparation på plats, däckbyte vid punktering, transport av drivmedel (men inte kostnad av drivmedel) och låsöppning. Du kan även få ersättning med 1 000 kr/dag i upp till 3 dagar, om fordonet, på resa inom Sverige, stulits eller skadats och reparation inte kan utföras inom 12 timmar. Självrisk: ingen självrisk.

Djurkollision

Försäkringen gör att du kan få ersättning vid djurkollision, alternativt ersätts grund-/garantisjälvrisken i samband med skada genom djurkollision som ersätts via vagnskadeförsäkringen. Högsta ersättning är 6 000 kr, förutsatt att reparationskostnaderna överstiger 1 000 kr.

Skadegörelse

Försäkringen lämnar ersättning vid skadegörelse, alternativt ersätts självrisken i samband med skada genom skadegörelse som ersätts via vagnskadeförsäkringen. Högsta ersättning är 6 000 kr, förutsatt att reparationskostnaderna överstiger 1 000 kr.

Parkeringsskada

Försäkringen ersätter den självrisk som tas ut av Trafikförsäkringsföreningen om din husbil skadats av ett okänt trafikförsäkringspliktigt fordon. Högsta ersättningsbelopp är 5 % av prisbasbeloppet.

Välja försäkring till din husbil

Funderar du på vilken omfattning som du ska välja? Vår bästa husbilsförsäkring täcker bland annat semesteravbrott, räddning och vattenskada. Hör gärna av dig till oss, vi kan hjälpa dig hitta rätt försäkring för dina behov.

Informationen på den här sidan är förenklad och förkortad, du hittar fullständig information i villkoren

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.

"Smidigt vid skadeanmälan och enkel process att få utbetalning."

Robin Nilsson
4 av 5

Baserat på 4 594 omdömen

Så samlar vi in och använder kundomdömen

Vid avslutat skadeärende får kunden ett automatiskt mejl, om hen registrerat en e-postadress hos Gjensidige, med en länk till Trustpilot där kunden kan betygsätta Gjensidige. Dessa kundomdömen markeras med ”verifierad kund” hos Trustpilot. I de fall omdömen publiceras direkt via Trustpilot kan Gjensidige inte verifiera att omdömet är från en Gjensidigekund. Citaten ovan hämtas automatiskt från de 4- och 5-stjärniga omdömen som Gjensidige fått av verifierade kunder.

Gjensidiges Trustpilotbetyg beräknas utifrån ett genomsnitt av samtliga omdömen av Gjensidige som publicerats hos Trustpilot, med hänsyn till tidsrymd, frekvens och bayesianskt medelvärde. Detta innebär bland annat att nyare omdömen ges större vikt än äldre omdömen vid beräkning av betyget. 

Läs mer om hur Trustpilot beräknar sina betyg

Vanliga frågor och svar om försäkring för husbil

Vad påverkar priset på min husbilsförsäkring?

Vad försäkringen kostar beror på ett antal faktorer som t ex. fordonets totalvikt, hur gammal du som äger den är och din årlig körsträcka. Priset påverkas också av vilken försäkringsomfattning du väljer.

Vad är självrisken om något händer med min husbil?

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Grundsjälvrisken är, om inget annat anges i ditt försäkringsbrev enligt nedan:

Trafikskada: 1 000 kr

Krishjälp: ingen självrisk.

Allrisk: 1 500 kr.

Brand: 1 500 kr.

Stöld: 1 500 kr.

Räddning: 1 500 kr.

Glas: lagning av ruta 0 kr, byte av ruta 1 500 kr.

Maskinskada: 0-6 000 mil: 1 500 kr, 6 001-12 000 mil: 3 000 kr.

Rättsskydd: 20 % av skadekostnaden, lägst 1 500 kr.

Ansvar: ingen självrisk. 

Semesteravbrott: ingen självrisk.

Vagnskada inkl. vattenskada: 4 000 kr.

Vad gäller husbilsförsäkringen för?

Försäkringen (utom trafikförsäkringen) omfattar den försäkrade husbilen och utrustning i eller på fordonet som kan anses vara normal för husbilen som fast monterad bilstereo och elektronisk utrustning, inklusive navigationsutrustning.

Dessutom gäller försäkringen för fordonsdelar eller utrustning som har monterats av, om inte annan monterats i dess ställe, en uppsättning hjul utöver de som finns på husbilen, personligt saker (ej pengar) i husbilen samt förtält och markis till husbilen.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för dig som är ägare och huvudsaklig användare av husbilen. Trafikförsäkringen gäller också för passagerare som drabbas av skada till följd av trafikolycka. Rättsskyddsförsäkringen gäller för bilens förare och användare.

Gäller försäkringen utomlands?

Försäkringen gäller i de länder som omfattas av det så kallade gröna kort-systemet och vid transport mellan dessa länder.

Ska du resa med din husbil till ett land där du behöver ha med dig grönt kort, kan du beställa det inför din resa.

Beställ grönt kort
Hur gäller husbilsförsäkringen vid en fuktskada?

Om du har valt helförsäkringen, kan du få ersättning vid plötsligt eller oberäknat läckage från bostadsutrymmets tank- eller ledningssystem.

Vilken husbilsförsäkring är bäst?

Vilken husbilsförsäkring som är bäst för dig beror på vilket skydd du behöver. Det mest omfattande skyddet får du om du väljer helförsäkring. Utöver allt som ingår i vår halvförsäkring får du även ersättning om husbilen skadas, exempelvis i en krock, om någon förstör husbilen eller om du råkar ut för ett läckage från husbilens ledningar. 

Gäller försäkringen året runt?

Ja, försäkringen för din husbil gäller året runt, du behöver inte tänka på att ställa av och på den. Årsförsäkring innebär att försäkringspremien beräknas på att husbilen inte används hela året. Det betyder att du inte behöver tänka på att ställa av och på din husbilen du bara kör - försäkrat - när du vill och vädret tillåter. Hos oss betalar du samma pris varje månad - oavsett säsong.

Gäller försäkringen om jag hyr ut husbilen?

Om du hyr ut husbilen yrkesmässigt eller lånar ut den mot betalning gäller endast trafikförsäkringen för husbilen. 

Försäkra ditt fordon