Hoppa till innehållet
Kvinna som står lutad mot sin husbil med en kaffekopp i handen

Husbilsförsäkring

Med vår husbilsförsäkring kan du välja en försäkring anpassad efter dina behov. För att få prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring, kontakta oss på 0771-326 326 eller info@gjensidige.se

Ersättning för semesteravbrott

Behöver du avbryta din påbörjade semesterresa, kan du få ersättning med 500 kr/dag i upp till 4 veckor. 

Allriskförsäkring ingår

Du kan få ersättning vid skada på inredningen i husbilens bagageutrymme eller kupé (gäller halv- eller helförsäkring).

Vad ingår i husbils­försäkringen?

Vi erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring som täcker allt från stöld och brand till semesteravbrott och vagnskada. I tabellen kan du enkelt se vad våra olika försäkringar innehåller och jämföra.

Helförsäkring

Halvförsäkring

Trafikförsäkring

Vad ingår i husbils­försäkringen?

Vi erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring som täcker allt från stöld och brand till semesteravbrott och vagnskada. I tabellen kan du enkelt se vad våra olika försäkringar innehåller och jämföra.

Tilläggsförsäkringar

Om du väljer halv- eller helförsäkringen för din husbil, kan du även välja att lägga till trafikolycksfall och/eller assistans och självriskreducering.

Trafikolycksfall

Trafikolycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen är ett komplement till trafikförsäkringen som gör att du kan få ersättning vid medicinsk invaliditet eller dödsfall om förare och passagerare skadas vid en olycka med den försäkrade husbilen. Högsta ersättning är 600 000 kr vid medicinsk invaliditet och 50 000 kr vid dödsfall.

Självrisk: ingen självrisk.

Assistans och självriskreducering

Försäkringen ersätter bärgning till anvisad verkstad, reparation på plats, däckbyte vid punktering, transport av drivmedel (men inte kostnad av drivmedel) och låsöppning. Du kan även få ersättning med 1 000 kr/dag i upp till 3 dagar, om fordonet, på resa inom Sverige, stulits eller skadats och reparation inte kan utföras inom 12 timmar.

Självrisk: ingen självrisk.

Försäkringen gör att du kan få ersättning vid djurkollision, alternativt ersätts grund-/garantisjälvrisken i samband med skada genom djurkollision som ersätts via vagnskadeförsäkringen. Högsta ersättning är 6 000 kr, förutsatt att reparationskostnaderna överstiger 1 000 kr.

Försäkringen lämnar ersättning vid skadegörelse, alternativt ersätts självrisken i samband med skada genom skadegörelse som ersätts via vagnskadeförsäkringen. Högsta ersättning är 6 000 kr, förutsatt att reparationskostnaderna överstiger 1 000 kr.

Försäkringen ersätter den självrisk som tas ut av Trafikförsäkringsföreningen om din husbil skadats av ett okänt trafikförsäkringspliktigt fordon. Högsta ersättningsbelopp är 5 % av prisbasbeloppet.

Välja försäkring till din husbil

Funderar du på vilken omfattning som du ska välja? Vår bästa husbilsförsäkring täcker bland annat semesteravbrott, räddning och vattenskada. Hör gärna av dig till oss, vi kan hjälpa dig hitta rätt försäkring för dina behov.

Informationen på den här sidan är förenklad och förkortad, du hittar fullständig information i villkoren

Fullständiga villkor

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.

Vanliga frågor och svar om försäkring för husbil

Vad försäkringen kostar beror på ett antal faktorer som t ex. fordonets totalvikt, hur gammal du som äger den är och din årlig körsträcka. Priset påverkas också av vilken försäkringsomfattning du väljer.

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Grundsjälvrisken är, om inget annat anges i ditt försäkringsbrev enligt nedan:

Trafikskada: 1 000 kr

Krishjälp: ingen självrisk.

Allrisk: 1 500 kr.

Brand: 1 500 kr.

Stöld: 1 500 kr.

Räddning: 1 500 kr.

Glas: lagning av ruta 0 kr, byte av ruta 1 500 kr.

Maskinskada: 0-6 000 mil: 1 500 kr, 6 001-12 000 mil: 3 000 kr.

Rättsskydd: 20 % av skadekostnaden, lägst 1 500 kr.

Ansvar: ingen självrisk. 

Semesteravbrott: ingen självrisk.

Vagnskada inkl. vattenskada: 4 000 kr.

Försäkringen (utom trafikförsäkringen) omfattar den försäkrade husbilen och utrustning i eller på fordonet som kan anses vara normal för husbilen som fast monterad bilstereo och elektronisk utrustning, inklusive navigationsutrustning.

Dessutom gäller försäkringen för fordonsdelar eller utrustning som har monterats av, om inte annan monterats i dess ställe, en uppsättning hjul utöver de som finns på husbilen, personligt saker (ej pengar) i husbilen samt förtält och markis till husbilen.

Försäkringen gäller för dig som är ägare och huvudsaklig användare av husbilen. Trafikförsäkringen gäller också för passagerare som drabbas av skada till följd av trafikolycka. Rättsskyddsförsäkringen gäller för bilens förare och användare.

Försäkringen gäller i de länder som omfattas av det så kallade gröna kort-systemet och vid transport mellan dessa länder.

Ska du resa med din husbil till ett land där du behöver ha med dig grönt kort, kan du beställa det inför din resa.

Beställ grönt kort

Om du har valt helförsäkringen, kan du få ersättning vid plötsligt eller oberäknat läckage från bostadsutrymmets tank- eller ledningssystem.

Vilken husbilsförsäkring som är bäst för dig beror på vilket skydd du behöver. Det mest omfattande skyddet får du om du väljer helförsäkring. Utöver allt som ingår i vår halvförsäkring får du även ersättning om husbilen skadas, exempelvis i en krock, om någon förstör husbilen eller om du råkar ut för ett läckage från husbilens ledningar. 

Ja, försäkringen för din husbil gäller året runt, du behöver inte tänka på att ställa av och på den. Årsförsäkring innebär att försäkringspremien beräknas på att husbilen inte används hela året. Det betyder att du inte behöver tänka på att ställa av och på din husbilen du bara kör - försäkrat - när du vill och vädret tillåter. Hos oss betalar du samma pris varje månad - oavsett säsong.

Om du hyr ut husbilen yrkesmässigt eller lånar ut den mot betalning gäller endast trafikförsäkringen för husbilen.