Fritidshusförsäkring

En fritidshusförsäkring från Gjensidige skyddar ditt andra hem mot de vanligaste skadorna och händelserna, till exempel mot skadedjur.

Äldre par tillsammans med hund på trappan till en stuga

Skadedjursförsäkring hos Anticimex ingår!

Skydda ditt andra hem

Har du ett fritidshus där du gör ett avbrott från vardagen och tar det lugnt ska du inte behöva oroa dig för tråkigheter som kan hända.

  • Låg självrisk och omfattande villkor
  • Välj mellan två olika nivåer; Lagom och Plus
  • Anpassa skyddet efter ditt behov med tilläggsförsäkringar
  • Snabb hjälp vid skada

Välj den fritidshusförsäkring som passar dig

Vilken försäkring du behöver beror förstås på hur du använder ditt fritidshus och vad du vill att försäkringen ska gälla för. 

Lagom

Egendom som kan försäkras är fritidshuset och övriga byggnader på tomten. Försäkringen gäller också för ledningar och installationer fram till kommunal eller samägd anläggning och för tomten. Egendomsskyddet i försäkringen kan lämna ersättning vid bland annat stöld och skadegörelse, brand-, explosion- och nedsotningsskador, vatten- och andra läckageskador, storm-, hagel och blixtskador, översvämnings- och naturskador, skador på installationer och hushållsmaskiner, skador på glasrutor, skador orakade av vilja djur i bostaden, förekomst av skadedjur och merkostnader för annat boende om ditt fritidshus förstörs av
brand eller vattenskada.

Med lösegendom menar vi dina personliga ägodelar, exempelvis möbler, kläder, sportutrustning, pengar och värdehandlingar. Väljer du Fritidshusförsäkring Lagom så är det högsta ersättningsbeloppet 200 000 kr. För Fritidshusförsäkring Plus är det högsta ersättningsbeloppet 1 000 000 kr.

Detta är ett ekonomiskt skydd som gäller om du som privatperson och ägare av fritidshuset hamnar i en rättstvist som kan prövas av exempelvis tingsrätt. Du får ersättning för dina ombuds- och rättegångskostnader. Högsta ersättningsbelopp är 250 000 kr varav 40 000 kr för vittnes- och utredningskostnader.

Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Försäkringen är ett skydd för dig om du som ägare till fritidshuset krävs på skadestånd. Vi utreder om du är skadeståndsskyldig och förhandlar med den som ställer kravet. Vi för din talan vid en eventuell rättegång och svarar då också för
rättegångskostnaderna. Vi betalar det skadestånd du är skyldig att betala. Högsta ersättningsbelopp är 5 000 000 kr.

Om du drabbas av traumatiskt tillstånd efter brand eller inbrott i det försäkrade fritidshuset ersätter försäkringen behandling hos psykolog. Försäkringen gäller bland annat inte för skada som har samband
med yrkes- eller tjänsteutövning.

Vad omfattas?
Lagom
Plus
TäcktTäckt
TäcktTäckt
TäcktTäckt
TäcktTäckt
TäcktTäckt
Inte täcktTäckt
Inte täcktTäckt
Inte täcktTäckt
Inte täcktTäckt
Inte täcktTäckt
Inte täcktTäckt

Kundservice har öppet vardagar 8.30-17

Teckna försäkring

Kontakta kundservice på 0771-326 326 eller info@gjensidige.se för att få prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar dina behov.

Vanliga frågor och svar om fritidshusförsäkring

Om du flyttar in i fritidshuset permanent rekommenderar vi att du tecknar en villahem- eller villabyggnadsförsäkring istället för fritidshusförsäkring.

Sakerna i boden som t ex verktyg och gräsklippare ersätts genom din fritidshusförsäkring i första hand. Är fritidshuset enbart byggnadsförsäkrat kan du få ersättning från hemförsäkringen.

Ansvarsskyddet i fritidshusförsäkringen gäller för dig som ägare av fritidshuset i egenskap av privatperson. Ansvarsförsäkringen gäller också för dig som byggherre när du utför byggnadsarbete för egen räkning vid uppförande, om- eller tillbyggnad av fritidshuset.

Om du krävs på skadestånd för en person- eller sakskada, betalar vi det skadestånd du kan vara skyldig till att betala. Vi kommer först att utreda om du är skadeståndsskyldig. Är du skadeståndsskyldig betalar vi upp till 5 miljoner kronor. 

Ansvarsskyddet gäller inte om du krävs på skadestånd av någon som omfattas av din egen försäkring.

 

Vi rekommenderar att du gör en lista över dina saker som har ett värde och räknar ut vad dessa kan vara värda idag och till sist får du en totalsumma. På så sätt kan du se om du behöver en försäkring som täcker lösöre för 200 000 kr eller om dina saker kanske är värda upp mot 1 000 000 kr.

Kom ihåg att det så kallade bortaskyddet för lösöre i din hemförsäkring även gäller i fritidshuset, men inte för stöldbegärliga saker. I Gjensidiges hem- och villaförsäkringar är det ett maxbelopp på 50 000 kr (bas och lagom) – 100 000 kr (plus). Har du en allriskförsäkring i din hemförsäkring gäller den med motsvarande beloppsbegränsningar i fritidshuset.

Tillägg, rabatter och förmåner

Båt ute på sjön en sommardag

Småbåtsförsäkring

Småbåts­försäkring kan tecknas som ett tillägg till hem-, villa- eller fritidshus­försäkringen.

Familj som spelar spel runt köksbord

Rabatter och förmåner

Se hur mycket du kan spara om du samlar dina försäkringar hos oss. Som kund hos Gjensidige har du alltid många fina förmåner.

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.

Självrisk och ersättningsnivåer

Mer information om självrisker och ersättningsbelopp finns i villkoren. Ring oss gärna om du vill ha råd kring självrisker eller vilken försäkring du ska välja.

Fullständiga villkor

Kloka tips och råd för dig som har fritidshus

Drabbad av skadedjur?

Om du drabbas av skadedjur ska du anmäla det direkt till vår samarbetspartner Anticimex.