Olycksfalls­försäkring

Att råka ut för en olycka som leder till invaliditet eller nedsatt arbetsförmåga kan medföra stora inkomstförluster. Då är det bra att ha en olycksfallsförsäkring som hjälper dig ekonomiskt.

Välj mellan försäkringsbelopp 1 miljon, 1,5 miljoner eller 2 miljoner kronor

Trygghet dygnet runt

  • Teckna direkt utan hälsodeklaration
  • Kan till exempel ge ersättning vid ärr och tandskada
  • Välj eget försäkringsbelopp
  • Ingen självrisk

Vanliga frågor och svar om olycksfallsförsäkring

Under arbetstid och skoltid är många redan försäkrade genom sin arbetsgivare, fackförbund eller skola. Men för att också få ersättning och hjälp vid en olycka som sker på fritiden, behöver du komplettera med en olycksfallsförsäkring

Försäkringen kan tecknas för alla vuxna mellan 18 och 74 år. För vuxna över 55 år som tecknar försäkringen ingår inte momentet ekonomisk invaliditet. Försäkringen gäller inom hela Norden och vid resa i hela världen under högst ett år. Om du vistas utanför Norden gäller försäkringen för kvarstående ärr, medicinsk och ekonomisk invaliditet, ersättning vid vissa tillstånd samt dödsfall. 

Nej, olycksfallsförsäkringen har ingen självrisk.

Det innebär att du kan få ersättning om du inte längre kan arbeta - blir bestående arbetsoförmögen som det också heter. Ersättningen baseras på det försäkringsbelopp du har valt och hur stor procentuell funktionsnedsättning du anses ha efter skadan.

Ersättningsnivån för ekonomisk invaliditet beror på vilket försäkringsbelopp du valt och på graden av din arbetsoförmåga. För att få ersättning måste du ha fått en bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 %. Arbetsförmågan anses vara bestående nedsatt när samtliga möjligheter till arbete i annat yrke prövats och samtliga möjligheter till rehabilitering är utredda.  

Försäkringsbeloppet ligger till grund för hur ersättningen beräknas. Främst är det ersättningen för invaliditet som påverkas av försäkringsbeloppets storlek. I Gjensidiges olycksfallsförsäkring kan vi välja mellan ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr, 1 500 000 kr eller 2 000 000 kr. Försäkringsbeloppet påverkar också priset på din försäkring.

Den ersättning du kan få om du fått någon bestående funktionsnedsättning kallas för medicinsk invaliditet. Ersättningen baseras på det försäkringsbelopp du har valt och hur stor procentuell funktionsnedsättning du anses ha efter skadan. Ersättning för medicinsk invaliditet betalas ut som ett engångsbelopp. Invaliditetsgraden bedöms tidigast ett år efter att att olycksfallet inträffade. I många fall tar det dock längre tid än ett år, eftersom det krävs att ditt tillstånd blivit stationärt.