Hoppa till innehållet

Olycksfalls­försäkring

Att råka ut för en olycka som leder till invaliditet eller nedsatt arbetsförmåga kan medföra stora inkomstförluster. Då är det bra att ha en olycksfallsförsäkring som hjälper dig ekonomiskt.

Teckna direkt utan hälsodeklaration

Både medicinsk och ekonomisk invaliditet

Dygnet runt utan självrisk

Detta ingår i olycksfallsförsäkringen

Du kan själv välja försäkringsbelopp, välj mellan 1 miljon, 1,5 miljoner eller 2 miljoner kronor.

Ekonomisk invaliditet betalas ut om du råkar ut för ett olycksfall som gör att din framtida arbetsförmåga blir bestående nedsatt med 50 % eller mer. Storleken på ersättningen baseras på vilket försäkringsbelopp du har valt och vilken grad av arbetsoförmåga som fastställs.

Ekonomisk invaliditet gäller fram till 55 års ålder.

Medicinsk invaliditet betalas ut om du råkar ut för ett olycksfall som gör att du får en bestående nedsatt kroppsfunktion. Storleken på ersättningen baseras på vilket försäkringsbelopp du har valt och vilken grad av invaliditet som fastställts för skadan. 

Om du råkar ut för ett olycksfall som kräver läkarbehandling kan du få ersättning för exempelvis missprydande ärr. 

Om du drabbas av psykisk ohälsa efter till exempel överfall eller misshandel, omfattar försäkringen femton behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog inklusive resor. Försäkringen gäller inte vid skador som inträffat under din arbetstid.

Om du blir inskriven på sjukhus över natten kan du få ersättning med 200 kr per dag, från dag 1 upp till 365 dagar.

Om du drabbas av en olycksfallsskada som kräver akut behov av sjukhusvård med inskrivning över natten kan du få ersättning med ett engångsbelopp på 500 kr.

Du kan få ersättning med upp till 50 000 kr för nödvändig rehabilitering för att lindra ett invaliditetstillstånd, till exempel för handikappanpassning av din bostad eller hjälpmedel.

Vid dödsfall efter en olycksfallsskada lämnar försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 50 000 kr som betalas ut till dödsboet.

Vid en olycksfallsskada kan du få ersättning för läkarvård, vårdkostnader, behandling och hjälpmedel. 

Vid olycksfall kan du få ersättning för kostnader för behandling av behörig tandläkare. 

Du kan få ersättning för resor till och från behandling.

Du kan få ersättning med upp till 10 000 kr för exempelvis skadade kläder eller glasögon som skadades vid ett olycksfall. För att du ska kunna få ersättning ska olyckan ha krävt läkarbehandling.

Försäkringen kan lämna ersättning med ett engångsbelopp på 50 000 kr vid vissa allvarliga skador, exempelvis vid omfattande brännskador.

Om du på grund av olycksfallsskada blir sjukskriven under minst 30 sammanhängande dagar kan du få ersättning med ett engångsbelopp på 5 000 kr. Ersättning lämnas högst en gång för en och samma olycksfallsskada.

"Kommer snabbt fram till kundtjänsten och får väldigt bra hjälp."

Micke, Kalmar
4 av 5

Baserat på 4 407 omdömen

Så samlar vi in och använder kundomdömen

Vid avslutat skadeärende får kunden ett automatiskt mejl, om hen registrerat en e-postadress hos Gjensidige, med en länk till Trustpilot där kunden kan betygsätta Gjensidige. Dessa kundomdömen markeras med ”verifierad kund” hos Trustpilot. I de fall omdömen publiceras direkt via Trustpilot kan Gjensidige inte verifiera att omdömet är från en Gjensidigekund. Citaten ovan hämtas automatiskt från de 4- och 5-stjärniga omdömen som Gjensidige fått av verifierade kunder.

Gjensidiges Trustpilotbetyg beräknas utifrån ett genomsnitt av samtliga omdömen av Gjensidige som publicerats hos Trustpilot, med hänsyn till tidsrymd, frekvens och bayesianskt medelvärde. Detta innebär bland annat att nyare omdömen ges större vikt än äldre omdömen vid beräkning av betyget. 

Läs mer om hur Trustpilot beräknar sina betyg

Vanliga frågor och svar om olycksfallsförsäkring

Under arbetstid och skoltid är många redan försäkrade genom sin arbetsgivare, fackförbund eller skola. Dessa gäller oftast inte under din fritid, för att vara säker på att vara täckt dygnet runt behöver du komplettera med en olycksfallsförsäkring

Vår olycksfallsförsäkring gäller i hela Norden, och vid resa i hela världen under högst ett år. Utanför Norden gäller försäkringen endast för kvarstående ärr, medicinsk och ekonomisk invaliditet, ersättning vid vissa tillstånd samt dödsfall. 

Försäkringsbeloppet ligger till grund för hur ersättningen beräknas. Främst är det ersättningen för invaliditet som påverkas av försäkringsbeloppets storlek.

I vår olycksfallsförsäkring kan du välja mellan ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr, 1 500 000 kr eller 2 000 000 kr. Försäkringsbeloppet påverkar också priset på din försäkring.

Vår olycksfallsförsäkring gäller helt utan självrisk.

Medicinsk invaliditet är en engångsersättning du kan få om du råkar ut för ett olycksfall som gör att du får en bestående nedsatt kroppsfunktion. Storleken på ersättningen baseras på vilket försäkringsbelopp du har valt och vilken grad av invaliditet som fastställts för skadan.

Ekonomisk invaliditet innebär att du kan få ersättning om du inte längre kan arbeta - blir bestående arbetsoförmögen som det också heter. Ersättningen baseras på det försäkringsbelopp du har valt och hur stor procentuell funktionsnedsättning du anses ha efter skadan.

Ersättningsnivån för ekonomisk invaliditet beror på vilket försäkringsbelopp du valt och på graden av din arbetsoförmåga. För att få ersättning måste du ha fått en bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 %.

Ekonomisk invaliditet gäller fram till 55 års ålder.