Det finns många anledningar att vara kund hos Gjensidige

Samlar du fler försäkringar hos oss kan du få upp till 15 % rabatt.

Familj som spelar spel runt köksbord

Vårt rabattsystem

Försäkringarna delas in i två grupper; huvudförsäkringar och övriga försäkringar. Ju fler huvudförsäkringar du tecknar, desto högre rabatt får du. Våra huvudförsäkringar är:

  • Hemförsäkring
  • Villahemförsäkring 
  • Fritidshusförsäkring
  • Bilförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring

Din samlingsrabatt:

Försäkringar Rabatt
1 huvudförsäkring + valfritt antal övriga försäkringar 0%
2 huvudförsäkringar + valfritt antal övriga försäkringar 10%
3 huvudförsäkringar + valfritt antal övriga försäkringar 15%

OBS! Du kan ej få rabatt på sjukvårdsförsäkring, däremot kan köp av denna försäkring bidra till att du får rabatt på dina övriga försäkringar.