Hoppa till innehållet
Flicka som fiskar i en sjö

Husvagns­försäkring

En försäkring anpassad efter dina behov, oavsett om du reser runt med husvagnen eller har den parkerad på samma ställe. För att få prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar dina behov, kontakta oss på 0771‑326 326 eller info@gjensidige.se

Ersättning vid semesteravbrott

Behöver du avbryta din påbörjade semesterresa, kan du få ersättning med 500 kr/dag i upp till 4 veckor (om din dragbil är försäkrad hos oss).

Skyddar dina saker

Personligt saker i husvagnen ersätts vid stöld, brand, vagnskada med upp till 50 000 kr. 

Vad ingår i husvagnsförsäkringen?

En husvagn behöver inte trafikförsäkras, den omfattas av dragbilens trafikförsäkring. Men det är bara vissa skador som täcks. För att skydda din husvagn mot andra typer av skador, välj mellan halv- eller helförsäkring.

Helförsäkring

Halvförsäkring

Vad ingår i husvagnsförsäkringen?

En husvagn behöver inte trafikförsäkras, den omfattas av dragbilens trafikförsäkring. Men det är bara vissa skador som täcks. För att skydda din husvagn mot andra typer av skador, välj mellan halv- eller helförsäkring.

Välja försäkring för din husvagn

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.

Funderar du på vilken omfattning som du ska välja? Vår bästa husvagnsförsäkring täcker bland annat vattenskador och gör att du kan få ersättning om du skulle behöva avbryta din påbörjade semester med husvagnen. Hör gärna av dig till oss, vi kan hjälpa dig hitta rätt försäkring för dina behov.

Informationen på den här sidan är förenklad och förkortad, du hittar fullständig information i villkoren.

Fullständiga villkor

Vanliga frågor och svar om försäkring för husvagn

Försäkringen gäller för dig som är ägare och huvudsaklig användare av husvagnen.

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Grundsjälvrisken är, om inget annat anges i ditt försäkringsbrev enligt nedan: 

Krishjälp: ingen självrisk.

Brand: 1 500 kr.

Stöld: 1 500 kr.

Glas: lagning av ruta 0 kr, byte av ruta 1 500 kr.

Rättsskydd: 20 % av skadekostnaden, lägst 1 500 kr.

Ansvar: ingen självrisk.

Semesteravbrott: ingen självrisk.

Vagnskada inkl. vattenskada: 3  000 kr.

Din husvagn omfattas av dragbilens trafikförsäkring. Tänk på att det dock bara är vissa skador som täcks av den. För att skydda din husvagn mot andra typer av skador, som t ex. stöld, brand eller krossade glasrutor, behöver du teckna en halv- eller helförsäkring.

Nej, du måste inte ha en försäkring för din husvagn. Skulle du råka ut för en trafikolycka är det alltid den dragande bilens trafikförsäkring som gäller, den ersätter dock inte skador på din egen husvagn. Därför bör du teckna en husvagnsförsäkring om du vill att husvagnen och dina saker ska vara skyddade vid exempelvis kollision, stöld eller brand.

Vad försäkringen kostar beror på ett antal faktorer som t ex. husvagnens totalvikt, hur gammal du som äger den är och var du bor. Priset beror också på vilken omfattning du väljer för din försäkring.

Försäkringen gäller i de länder som omfattas av det så kallade gröna kort-systemet och vid transport mellan dessa länder.

Ska du resa till ett land där du behöver ha med dig grönt kort, kan du beställa det till ditt dragfordon, dvs. den bil som ska dra husvagnen, inför din resa.

Beställ grönt kort

Försäkringen omfattar den försäkrade husvagnen och utrustning i eller på husvagnen som kan anses vara normal för husvagnen som fast monterad bilstereo och elektronisk utrustning, inklusive navigationsutrustning.

Dessutom gäller försäkringen för:

  • avmonterad fordonsdel eller utrustning, om inte annan monterats i dess ställe
  • en uppsättning hjul utöver de som finns på husvagnen 
  • personliga saker (ej pengar) i husvagnen
  • förtält och markis till din husvagn.

Vilken husvagnsförsäkring som är bäst för dig beror på vilket skydd du behöver. Det mest omfattande skyddet får du om du väljer helförsäkring. Utöver allt som ingår i vår halvförsäkring får du även ersättning om husvagnen skadas, exempelvis i en krock, om någon förstör husvagnen eller om du råkar ut för ett läckage från husvagnens ledningssystem. 

När husvagnen lämnas ska du låsa den med godkänt stöldskydd inkl. dragskolås och nyckeln ska förvaras på ett säkert sätt och inte i direkt anslutning till fordonet. Med godkänt lås menar vi att det ska vara godkänt av Stöldskyddsföreningen, SFF.  Mer information om vilka lås som är godkända finns på Stöldskyddsföreningens hemsida.

Om du har någon avmonterad fordonsdel eller tillbehör, ska det vara inlåst i utrymme som endast du har tillgång till och tillbehör som förvaras i fordonet ska vara inlåsta i det.

Om din husvagn har ett marknadsvärde över 1 000 000 kr, ska den utöver ordinarie stöldskydd vara försedd med en godkänd och fungerande spårsändare.

Ja, försäkringen för din husvagn gäller året runt, du behöver inte tänka på att ställa av och på den. Årsförsäkring innebär att försäkringspremien beräknas på att husvagnen inte används hela året. Det betyder att du inte behöver tänka på att ställa av och på din husvagn du bara använder den, när du vill och vädret tillåter. Hos oss betalar du samma pris varje månad - oavsett säsong.

Om du har valt helförsäkringen, kan du få ersättning vid plötsligt eller oberäknat läckage från bostadsutrymmets tank- eller ledningssystem.