Bilförsäkring

Teckna bilförsäkring hos Gjensidige, Nordens tredje största försäkringsbolag. Få ditt pris inom några sekunder!

Generösa villkor vid maskinskada

Maskinskada täcks tills bilen är 10 år eller har körts 12 000 mil (gäller för vår halv- och helförsäkring).

Betyg 4,6 av 5

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger Gjensidiges Bilförsäkring Plus betyget 4,6 av 5 i sin årliga ranking av bilförsäkringar.

Upp till 15 % rabatt

Samlar du flera av dina försäkringar hos oss kan du få upp till 15 % rabatt.

Det här ska du tänka på när du väljer bilförsäkring

Det finns mycket att tänka på när du ska välja bilförsäkring. Priset är såklart en viktig faktor, men börja med att tänka igenom dina behov och vilket skydd du behöver för din bil innan du väljer typ av försäkring. T ex beroende på om bilen är ny eller begagnad. Med hjälp av tabellen nedan kan du jämföra vad försäkringen omfattar utifrån dina behov.

Några av fördelarna med vår bilförsäkring:

 • Generösa villkor vid maskinskada - maskinskada täcks tills bilen är 10 år eller har körts 12 000 mil (gäller för vår halv- och helförsäkring).
 • Allriskförsäkring ingår - vi hjälper dig med kostnaderna om du tappat bilnyckeln, tankat fel bränsle eller råkar spilla ut färg i bagageutrymmet (gäller till bilen är 15 år).

 • 0 kr i självrisk vid stenskott, om stenskottet kan repareras.

 • Krishjälp ingår oavsett vilken omfattning du väljer.

Vilken typ av försäkring behöver du?

Vi erbjuder trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring som täcker allt från stöld och brand till vagnskada. 

Helförsäkring

Halvförsäkring

Trafikförsäkring

Vilken typ av försäkring behöver du?

Vi erbjuder trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring som täcker allt från stöld och brand till vagnskada. 

Helförsäkring

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din bil.

Försäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom när du använder ditt fordon i trafiken.

Halvförsäkring

Vår prisvärda halvförsäkring är ett bra komplement till den lagstadgade trafikförsäkringen. Perfekt för dig som vill ta väl hand om din bil.

Försäkringen inkluderar bland annat:

 • Glasskador
 • Brandskada
 • Stöld
 • Skada eller fel på komponenter i t ex motorn

Helförsäkring

Med en helförsäkring för din bil kan du även få ersättning om din bil skadas vid en trafikolycka eller vid en annan yttre olyckshändelse.

En helförsäkring för bilen omfattar – utöver trafikförsäkring och halvförsäkring – en vagnskadeförsäkring. Du kan till exempel få ersättning om du:

 • Kolliderar med andra bilar och fordon
 • Kör i diket eller välter
 • Råkar ut för annan yttre påverkan på din bil

Lägg till Pluspaketet för 99 kr/mån

Pluspaketet är ett tillägg till vår halv- och helförsäkring. Med det är du försäkrad mot det mesta som kan hända längs vägen. 

Pluspaketet

Assistans gäller utan självrisk och innebär att du på plats får hjälp med bärgning av bilen till verkstad (gäller för högst 17 år gammal bil), reparation på plats, däckbyte vid punktering, transport av drivmedel, låsöppning vid till exempel förlorade nycklar eller om du låst in dem i bilen eller tre dagars fri hyrbil.

Du kan få ersättning för hyrbil i upp till 75 dagar om ditt försäkrade fordon inte kan användas på grund av till exempel att fordonet skadas i en brand, om glasrutan går sönder, om fordonet blir stulet eller om du råkar ut för en vagn- eller maskinskada. Du kan då få ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden (ej drivmedel) för hyrbil, alternativt med 150 kr/dag.

Du får ersättning alternativt helt eller delvis reducerad självrisk om du får din bil skadad av någon. Till exempel om du får dina däck sönderskurna, lacken repad eller om någon slår sönder din ruta. Ersättning lämnas med högst 6 000 kr, förutsatt att reparationskostnaderna överstiger 1 000 kr.

Om du krockar med ett djur och din bil skadas får du ersättning, alternativt helt eller delvis reducerad självrisk. Ersättning lämnas med högst 6 000 kr, förutsatt att reparationskostnaderna överstiger 1 000 kr. Krockar du med ett vilt djur ska du bifoga polisanmälan när du anmäler skadan. Krockar du med ett tamt djur behöver du endast informera ägaren.

Du kan få ersättning för den självrisk som Trafikförsäkringsföreningen tar ut om din bil blir skadad av ett okänt fordon som är trafikförsäkringspliktigt. Du behöver kunna visa att skadan är ersättningsbar enligt Trafikförsäkringsföreningens regelverk, att du har anmält skadan till oss och betalat självrisken. Högsta ersättning är 5 % av prisbasbeloppet.

Försäkringen gäller som ett komplement till trafikförsäkringen och gör att du kan få ersättning för personskada som medför medicinsk invaliditet eller dödsfall till följd av en olycka i trafiken med det försäkrade fordonet, till exempel en krock. Gäller för fordonets förare och passagerare.

Vanliga frågor och svar om bilförsäkring

Köpa eller sälja bil

Vad en bilförsäkring kostar beror på många faktorer. Priset kan variera beroende på t ex din ålder, var du bor, bilmärke, årsmodell, motorstyrka och hur mycket du kör. 

Det finns också olika typer av bilförsäkringar där priset också varierar. Lägsta skyddsgraden av bilförsäkring är trafikförsäkringen. Det är ett lagstadgat krav att du med påställd bil ska ha minst en trafikförsäkring på den. 

Ja, om fordonet är i trafik (inte avställt) måste du trafikförsäkra bilen enligt lag.

Du behöver ha en försäkring från samma datum som ägarbytet sker. Se därför till att köpa en bilförsäkring i tid. 

Det enklaste sättet att köpa försäkring är via vår hemsida. Här kan du beräkna pris och teckna en bilförsäkring. Du kan även kontakta vår kundservice så hjälper de dig.

Kontakta kundservice

Det är ägaren av bilen som ska stå på bilförsäkringen. Som ägare räknas den som är registrerad som ägare hos Transportstyrelsen och som huvudsakligen använder bilen.

Om försäkringen står på någon annan än ägaren är bilen formellt inte försäkrad. Ägaren riskerar då att få betala avgifter till Trafikförsäkringsföreningen (TFF), eftersom du enligt lag måste trafikförsäkra bilen.

Nej, den som står som registrerad ägare i Vägtrafikregistret måste också vara försäkringstagare. Du kan alltså inte ta över den förra ägarens försäkring. 

För att teckna en Trafikförsäkring hos oss ska bilen vara registreringsbesiktigad och fått svenska registreringsskyltar.

Uppgraderingar kan du göra när som helst under din försäkringsperiod, som till exempel teckna en tilläggsförsäkring. En nedgradering kan först göras på din förfallodag, då ditt avtal förnyas.

Om du ändrar körsträcka påverkas hela din försäkringsperiod. Om du ändrar adress kan din premie påverkas från och med det datum vi får informationen. 

Vid försäljning avslutas försäkringen från samma datum som ägarbytet sker. Redan betald försäkringspremie återbetalas från den dagen fram till och med din huvudförfallodag. Kontakta oss gärna och uppge ditt bankkontonummer, i annat fall skickas ett utbetalningskort till din folkbokföringsadress.

Om försäkringen

Vad bilförsäkringen innehåller beror på vilken typ av försäkring du väljer, dvs. trafikförsäkring, halv- eller helförsäkring, och vilka tillägg. En bra översikt över vad de olika försäkringarna innehåller, kan du få i tabellen ovan.

Enkelt förklarat täcker trafikförsäkringen allt det som är utanför din bil när du är ute och kör. Det vill säga om du krockar med andra bilister, med fotgängare eller cyklister är det trafikförsäkringen som täcker eventuella ersättningar.

Med en halvförsäkring är din bil ordentligt försäkrad om olyckan skulle vara framme. Medan trafikförsäkringen bara ersätter skador på annans egendom eller på annan person kan du, om olyckan skulle vara framme, med en halvförsäkring vara säker på att din bil snabbt och smärtfritt kommer tillbaka på vägen.

Med vår helförsäkring får du den optimala bilförsäkringen i förhållande till de olyckor och otursamma händelser du riskerar att hamna i när du är ute och kör på vägarna eftersom en helförsäkring även omfattar vagnskadeförsäkring.

Vagnskadegaranti ersätter skador på din egen bil som du själv orsakar, till exempel om du kör i diket och bilen får plåtskador. En bil som är yngre än tre år kan ha en gällande vagnskadegaranti. Kontrollera om det finns ett garantibevis bland bilhandlingarna eller kontakta din återförsäljare. Har din bil vagnskadegaranti räcker det att du tecknar en halvförsäkring. När vagnskadegarantin går ut, eller om din bil saknar vagnskadegaranti, rekommenderar vi att du tecknar helförsäkring.

Har du en lätt lastbil? Tänk på att de som regel inte har vagnskadegaranti.

Ja, det ingår i halv- och helförsäkringen för privatägd personbil som är högst 15 år gammal.

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna kort-systemet. Beställ ett grönt kort här om du ska ut och resa. Trafikförsäkringen gäller i hela världen för skada som i följd av trafikolycka med svenskregistrerat fordon tillfogas dig som svensk medborgare eller har hemvist i Sverige.

Vi försöker tänka in hållbarhet i allt vi gör. En generell del i våra uppsatta hållbarhetsmål är att reparera istället för att kassera och köpa nytt. Det gäller även bilar som skadats. Går det att använda begagnade reservdelar, eller att reparera en del istället för att byta den, så ska vi också göra det utan att det ska påverka kvalitet eller reparationstid. 

När Söderberg & Partners publicerade sin årliga hållbarhetsrapport 2022 var vi ett av de fem, av de totalt 22, sakförsäkringsbolag som har analyserats fick godkänt grönt betyg. 

Läs mer om hållbarhetsrapporten

Så snart som möjligt ska du anmäla skadan till oss. Här hittar du allt du behöver veta för att anmäla din skada. På vardagar återkommer vi till dig inom 24 timmar.

Hos flertalet av våra avtalsverkstäder kan du skicka in bilder på de skador som har uppstått på ditt fordon istället för att åka till verkstaden för en besiktning. När din skada är registrerad hos oss kommer du bli kontaktad av vår avtalsverkstad som informerar mer om hur det går till med fotobesiktning.

Om du föredrar att åka till verkstaden för besiktning så går det självklart bra.

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Grundsjälvrisken är, om inget annat anges i ditt försäkringsbrev enligt nedan: 

Trafik: 1 000 kr. Vid vissa trafikbrott är självrisken 10 % av prisbasbeloppet.

Brand: 1 500 kr.

Stöld: 1 500 kr.

Glas: stenskott 0 kr, byte av ruta 1 500 kr.

Maskin: om bilen har körts 0 - 6 000 mil: 1 500 kr, om den har kört 6 001 - 12 000 mil: 3 000 kr.

Allrisk: 1 500 kr.

Räddning: 1 500 kr.

Krishjälp: ingen självrisk.

Rättsskydd: 1 500 kr.

Vagnskada: 4 000 kr.

För att kunna erhålla ersättning för förlust av nyckel krävs momentet Allrisk Bil (ingår i vår halv- och helförsäkring).