Försäkring för släpvagn

En släpvagn behöver inte trafikförsäkras då den omfattas av dragbilens trafikförsäkring. Men det är bara vissa skador som dragbilens trafikförsäkring täcker, t ex om släpvagnen under färd skulle skada ett annat fordon. För att skydda din släpvagn för andra typer av skador kan du välja att teckna en halv- eller helförsäkring.

Kundservice har öppet vardagar 8.30-17

Teckna släpvagnsförsäkring

Kontakta kundservice på 0771-326 326 eller info@gjensidige.se för att få prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar dina behov.

Jämför släpvagnsförsäkring

Vi erbjuder två olika paket, så du kan anpassa skyddet efter ditt behov, halv- och helförsäkring. Helförsäkrar du ditt släp hos oss, så gäller försäkringen även om släpet blir skadat till exempel vid kollision eller skadegörelse. 

Halv

Både hel- och halvförsäkringen ersätter glasrutor som spräckts eller krossats.

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag och explosion och för skador på elektriska komponenter som uppkommit genom kortslutning.

Försäkringen gäller för skada som uppkommit genom stöld eller stöldförsök av ditt fordon.

Försäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader vid juridiska tvister kopplat till det försäkrade släpet.

Vad omfattas?
Halv
Hel
TäcktTäckt
TäcktTäckt
TäcktTäckt
TäcktTäckt
Inte täcktTäckt
Inte täcktTäckt
Inte täcktTäckt
Inte täcktTäckt

Vanliga frågor om släpvagnsförsäkring

Det beror på vilket körkort du har och vad du har för dragbil.

Här kan du läsa mer

När släpet lämnas ska det vara låst med ett godkänt dragskolås. Vi godkänner alla lås som har blivit godkända av Stöldskyddsföreningen. Mer information finns på Stöldskyddsföreningens hemsida.

Släpvagnsförsäkringen gäller i de länder som är med i gröna kort-systemet. Vissa länder som är med i gröna kort-systemet kräver att du har ett grönt kort med dig som intygar att din dragbil är trafikförsäkrad.

Beställ grönt kort

Du behöver ingen trafikförsäkring eftersom släpvagnen omfattas av dragbilens trafikförsäkring.

Den person som står som registrerad ägare i Vägtrafikregistret ska stå som försäkringstagare för släpvagnen. Försäkringen gäller endast för den verkliga ägaren och brukaren.

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.

Självrisk och ersättningsnivåer

Mer information om självrisker och ersättningsbelopp finns i villkoren. Ring oss gärna om du vill ha råd kring självrisker eller vilken försäkring du ska välja.

Fullständiga villkor