Hoppa till innehållet
Person med båda händerna på ratten

Försäkra din släpvagn

För att få prisförslag och hjälp med att teckna en släpvagnsförsäkring som passar dina behov, kontakta vår kundservice på 0771-326 326 eller info@gjensidige.se

Jämför släpvagns­försäkring

Vi erbjuder två olika paket, så du kan anpassa skyddet efter ditt behov. Helförsäkrar du ditt släp hos oss, så gäller försäkringen även om släpet blir skadat till exempel vid kollision eller skadegörelse. 

Hel

I helförsäkringen ingår även vattenläckageskador för husvagn, yttre påverkan, vältning, dikeskörning och kollision.

Halv

I halvförsäkringen ingår ansvar för husvagn, glas, brand, stöld och rättsskydd.

Jämför släpvagns­försäkring

Vi erbjuder två olika paket, så du kan anpassa skyddet efter ditt behov. Helförsäkrar du ditt släp hos oss, så gäller försäkringen även om släpet blir skadat till exempel vid kollision eller skadegörelse. 

Teckna släpvagnsförsäkring

En släpvagn behöver inte trafikförsäkras då den omfattas av dragbilens trafikförsäkring. Men det är bara vissa skador som dragbilens trafikförsäkring täcker, t ex om släpvagnen under färd skulle skada ett annat fordon. För att skydda din släpvagn för andra typer av skador kan du välja att teckna en halv- eller helförsäkring.

Fullständiga villkor

Ring oss på 0771-326 326 för tips och råd.

Vanliga frågor om släpvagnsförsäkring

Det beror på vilket körkort du har och vad du har för dragbil.

Här kan du läsa mer

När släpet lämnas ska det vara låst med ett godkänt dragskolås. Vi godkänner alla lås som har blivit godkända av Stöldskyddsföreningen. Mer information finns på Stöldskyddsföreningens hemsida.

Släpvagnsförsäkringen gäller i de länder som är med i gröna kort-systemet. Vissa länder som är med i gröna kort-systemet kräver att du har ett grönt kort med dig som intygar att din dragbil är trafikförsäkrad.

Beställ grönt kort

Du behöver ingen trafikförsäkring eftersom släpvagnen omfattas av dragbilens trafikförsäkring.

Den person som står som registrerad ägare i Vägtrafikregistret ska stå som försäkringstagare för släpvagnen. Försäkringen gäller endast för den verkliga ägaren och brukaren.

Ja, du kan få ersättning för plötslig och oförutsedd skada orsakad av häst inne i hästsläpet.

Läs mer