Person med båda händerna på ratten

Försäkring för släpvagn

En släpvagn behöver inte trafikförsäkras då den omfattas av dragbilens trafikförsäkring. Men det är bara vissa skador som dragbilens trafikförsäkring täcker, t ex om släpvagnen under färd skulle skada ett annat fordon. För att skydda din släpvagn för andra typer av skador kan du välja att teckna en halv- eller helförsäkring.

Teckna släpvagnsförsäkring

Kundservice har öppet vardagar 8.30-17

Teckna släpvagnsförsäkring

Kontakta kundservice på 0771-326 326 eller info@gjensidige.se för att få prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar dina behov.

Jämför släpvagnsförsäkring

Vi erbjuder två olika paket, så du kan anpassa skyddet efter ditt behov. Helförsäkrar du ditt släp hos oss, så gäller försäkringen även om släpet blir skadat till exempel vid kollision eller skadegörelse. 

Hel

I helförsäkringen ingår även vattenläckageskador för husvagn, yttre påverkan, vältning, dikeskörning och kollision.

Halv

I halvförsäkringen ingår ansvar för husvagn, glas, brand, stöld och rättsskydd.

Jämför släpvagnsförsäkring

Vi erbjuder två olika paket, så du kan anpassa skyddet efter ditt behov. Helförsäkrar du ditt släp hos oss, så gäller försäkringen även om släpet blir skadat till exempel vid kollision eller skadegörelse. 

Hel

I helförsäkringen ingår även vattenläckageskador för husvagn, yttre påverkan, vältning, dikeskörning och kollision.

Vanliga frågor om släpvagnsförsäkring

Självrisk och ersättningsnivåer

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.

Självrisk och ersättningsnivåer

Mer information om självrisker och ersättningsbelopp finns i villkoren. Ring oss gärna om du vill ha råd kring självrisker eller vilken försäkring du ska välja.

Läs mer