Hoppa till innehållet
Person med båda händerna på ratten

Försäkra din släpvagn

För att få prisförslag och hjälp med att teckna en släpvagnsförsäkring som passar dina behov, kontakta vår kundservice på 0771-326 326 eller info@gjensidige.se

Jämför släpvagns--försäkring

Jämför släpvagns­försäkring

Vi erbjuder två olika paket, så du kan anpassa skyddet efter ditt behov. Helförsäkrar du ditt släp hos oss, så gäller försäkringen även om släpet blir skadat till exempel vid kollision eller skadegörelse. 

Hel

I helförsäkringen ingår även vattenläckageskador för husvagn, yttre påverkan, vältning, dikeskörning och kollision.

Halv

I halvförsäkringen ingår ansvar för husvagn, glas, brand, stöld och rättsskydd.

Jämför släpvagns­försäkring

Vi erbjuder två olika paket, så du kan anpassa skyddet efter ditt behov. Helförsäkrar du ditt släp hos oss, så gäller försäkringen även om släpet blir skadat till exempel vid kollision eller skadegörelse. 

Hel

I helförsäkringen ingår även vattenläckageskador för husvagn, yttre påverkan, vältning, dikeskörning och kollision.

Glas

Både hel- och halvförsäkringen ersätter glasrutor som spräckts eller krossats.

Brand

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag och explosion och för skador på elektriska komponenter som uppkommit genom kortslutning.

Stöld

Försäkringen gäller för skada som uppkommit genom stöld eller stöldförsök av ditt fordon.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader vid juridiska tvister kopplat till det försäkrade släpet.

Kollision

I helförsäkringen ingår en vagnskadeförsäkring som ersätter dig för skada som uppkommit genom kollision, t ex vid en trafikolycka.

Dikeskörning

Helförsäkringen täcker även skador på fordonet om du kör i diket.

Vältning

Om ditt fordon välter täcker helförsäkringen skadorna.

Yttre påverkan

Försäkringen gäller för skada som orsakats av yttre påverkan, dvs. uppsåtlig skadegörelse.

"Ni är bästa på pris och på allt"

Sahar Alhamss
4 av 5

Baserat på 4 594 omdömen

Så samlar vi in och använder kundomdömen

Vid avslutat skadeärende får kunden ett automatiskt mejl, om hen registrerat en e-postadress hos Gjensidige, med en länk till Trustpilot där kunden kan betygsätta Gjensidige. Dessa kundomdömen markeras med ”verifierad kund” hos Trustpilot. I de fall omdömen publiceras direkt via Trustpilot kan Gjensidige inte verifiera att omdömet är från en Gjensidigekund. Citaten ovan hämtas automatiskt från de 4- och 5-stjärniga omdömen som Gjensidige fått av verifierade kunder.

Gjensidiges Trustpilotbetyg beräknas utifrån ett genomsnitt av samtliga omdömen av Gjensidige som publicerats hos Trustpilot, med hänsyn till tidsrymd, frekvens och bayesianskt medelvärde. Detta innebär bland annat att nyare omdömen ges större vikt än äldre omdömen vid beräkning av betyget. 

Läs mer om hur Trustpilot beräknar sina betyg

Teckna släpvagnsförsäkring

En släpvagn behöver inte trafikförsäkras då den omfattas av dragbilens trafikförsäkring. Men det är bara vissa skador som dragbilens trafikförsäkring täcker, t ex om släpvagnen under färd skulle skada ett annat fordon. För att skydda din släpvagn för andra typer av skador kan du välja att teckna en halv- eller helförsäkring.

Ring oss på 0771-326 326 för tips och råd.

Vanliga frågor om släpvagnsförsäkring

Hur tung släpvagn får jag dra?

Det beror på vilket körkort du har och vad du har för dragbil.

Här kan du läsa mer
Vilka lås är godkända av Gjensidige?

När släpet lämnas ska det vara låst med ett godkänt dragskolås. Vi godkänner alla lås som har blivit godkända av Stöldskyddsföreningen. Mer information finns på Stöldskyddsföreningens hemsida.

Vad gäller när jag åker utomlands?

Släpvagnsförsäkringen gäller i de länder som är med i gröna kort-systemet. Vissa länder som är med i gröna kort-systemet kräver att du har ett grönt kort med dig som intygar att din dragbil är trafikförsäkrad.

Beställ grönt kort
Måste jag ha en trafikförsäkring?

Du behöver ingen trafikförsäkring eftersom släpvagnen omfattas av dragbilens trafikförsäkring.

Vem ska försäkringen stå på?

Den person som står som registrerad ägare i Vägtrafikregistret ska stå som försäkringstagare för släpvagnen. Försäkringen gäller endast för den verkliga ägaren och brukaren.

Kan jag få ersättning om en häst sparkar inuti mitt släp?

Ja, om du har en helförsäkring på ditt hästsläp kan du få ersättning för plötslig och oförutsedd skada orsakad av hästen inne i släpvagnen.

Läs mer

Landsväg som sträcker sig mot bergen

Äger du en släpvagn? Det här behöver du veta

Oavsett om du väljer att hyra ett släp eller köpa ett eget finns det några saker du bör tänka på.