Flytande försäkring

Flytande försäkring vänder sig till dig som har en bilverkstad. Upplägget är flexibelt och skyddet anpassas efter vilka, och hur många, fordon du har. Du kan också välja vilka moment försäkringen ska innehålla.

Vilket skydd behövs?

Product icon
Välj trafik-, halv- eller helförsäkring. I halvförsäkringen ingår brand, stöld, bedrägeri, rättsskydd, kris, bärgning och restskuld. I helförsäkring ingår även vagnskada.
Välj halv- eller helförsäkring. I halvförsäkringen ingår brand, stöld och skadegörelse. I helförsäkring ingår även vagnskada.
Välj trafik-, halv- eller helförsäkring. I halvförsäkringen ingår brand, stöld, skadegörelse, glas, maskinskada, rättsskydd och bärgning. I helförsäkring ingår även vagnskada.
Välj bilansvars-, halv- eller helförsäkring. I halvförsäkringen ingår brand, stöld, skadegörelse, rättsskydd och kris. I helförsäkring ingår även vagnskada.

Tryggt skydd för dina fordon

Hur tecknar du en flytande försäkring?

Vi försäkrar ditt företag via försäkringsförmedlare. Hos Svenska försäkringsförmedlares förening kan du själv välja förmedlarbolag, få ett prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar ditt företags behov. 

Hitta ditt förmedlarbolag