Hoppa till innehållet
Dimmig landsväg

Tung lastbil

Välj mellan trafik-, halv- och helförsäkring. Om du vill förstärka skyddet ytterligare finns flera smarta tilläggsförsäkringar.

Vi kan fordon

2,5 miljoner fordon i Norden är redan försäkrade hos oss. Oavsett hur eller vad du kör har vi en försäkring för dig och ditt fordon.

Nöjda kunder

9 av 10 företagskunder som har drabbats av skada ger vår skadehantering högt betyg.

Skydda företagets lastbilar

  • Skydd för förarens saker
  • Snabb hjälp vid skada
  • Lastanordning monterad på lastbil ersätts i upp till 10 år
  • Många tilläggsförsäkringar

Om du har många fordon att försäkra rekommenderar vi ett skräddarsytt vagnparksavtal.

Ingen självrisk vid glasskadereparationer

Vilken försäkring passar dig?

Vilken försäkring passar dig?

Vi erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring. 

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

Vilken försäkring passar dig?

Vi erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring. 

Trafikförsäkring

Trafik

Den enklaste bilförsäkringen innehåller en trafikförsäkring och den måste du ha enligt lag. Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom, som till exempel ett staket.

Brand

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning samt för följdskador på elektriska komponenter.

Stöld

Försäkringen ersätter skador genom stöld, tillgrepp av fordon, rån, försök till stöld, tillgrepp eller rån samt skadegörelse av tredje man.

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador på fordonet som orsakats genom uppsåtlig skadegörelse av tredje man.

Glasruta

Försäkringen ersätter skador på vind-, sido- eller bakruta om de spräckts eller krossats. Om du reparerar rutan istället för att byta ut den betalar du ingen självrisk.

Bärgning

Försäkringen gäller vid skada eller annat driftstopp på fordonet under färd.

Förarens lösöre

Försäkringen gäller om fordonet skadas genom trafikolycka, brand eller stöld. Försäkringen ersätter förarens personliga lösöre - dock inte pengar eller andra värdehandlingar.

Rån

Försäkringen gäller vid rån och överfall i samband med transport. Försäkringen ersätter pengar och värdehandlingar som tillhör försäkringstagaren eller som denne ansvarar för samt förarens kläder och glasögon, som skadas vid rån eller överfall.

Kris

Försäkringen gäller vid trafikolycka, rån, hot eller överfall i samband med färd med fordonet. Försäkringen ersätter 10 behandlingstillfällen hos psykolog samt juridisk rådgivning.

Rättsskydd fordonet

Försäkringen gäller för ägaren eller användaren vid tvister i samband med trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av bilen. Försäkringen ersätter ombuds- och rättegångskostnader.

Vagnskada

Vagnskada ingår i helförsäkringen. Då får du ersättning till exempel vid kollision, dikeskörningar eller andra singelolyckor.

Tillägg

Till halv- och helförsäkringen kan du också välja olika tillägg, du kan läsa mer om dem nedan.

Avbrott

Om du får ett avbrott i verksamheten som beror på att din lastbil stulits eller skadats så kan du få ersättning med ett fast dagsbelopp.

Kör vidare

Försäkringen är anpassad för fordon som går i utlandstrafik. Försäkringen gäller i Gröna kortområdet. Försäkringen gäller inte vid fel i motor eller kraftöverföringen på bilar som körts mer än 1 000 000 km.

Transportöransvar

Försäkringen ersätter det skadeståndsanspråk du åläggs att betala enligt gällande lagar och bestämmelser.

Åkarförsäkring

Denna försäkring består av ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring – företag och egendomsförsäkring.

Bulkansvar

Försäkringen gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Försäkringen ersätter kontaminationsskada vid bulktransport med försäkrat fordon och tillkopplat släp.

Förarolycksfall

Försäkringen ger extra ersättning till förare om han eller hon skadas vid en trafikolycka.

Trafikolycksfall

Försäkringen ger extra ersättning till förare och passagerare om de skadas vid en trafikolycka.

Hur tecknar du försäkringen?

Vi försäkrar ditt företag via försäkringsförmedlare. Hos Svenska försäkringsförmedlares förening kan du själv välja förmedlarbolag, få ett prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar ditt företags behov. 

Tryggt skydd för företagets lastbilar