Hoppa till innehållet
En man på ett kontor som tittar på flera olika skärmar

Cyber­försäkring

Med vår cyberförsäkring är ditt företag skyddat om det utsätts för angrepp från hackare, virus eller någon annan typ av databrott. Försäkringen ger både ersättning och experthjälp. Vid dataintrång får företaget inte bara skadestånd för utebliven vinst, men också hjälp att minimera skadorna.

Skydd mot dataintrång på ditt företag

Fler och fler små och medelstora företag utsätts för attacker mot databaser och IT-system. Med cyberförsäkring är du väl förberedd om ett angrepp sker, men med dessa råd kan du minimera risken att ditt företag kommer att drabbas i första hand.

Så minskar du risken för dataintrång

Förebyggande åtgärder i verksamheten:

  • uppgradera IT-system löpande
  • håll koll på säkerhetsuppdateringar
  • kom ihåg att använda backupsystem och kryptera dataöverföringar
  • kryptera viktig information och känsliga personuppgifter
  • utbilda dina anställda så att de är förberedda på hur hackers fungerar och vilka saker de ska se upp med, t ex vilken typ av e-post som kan innehålla virus.

Misstanke om dataintrång?

Misstänker du att ditt företag har drabbats av ett dataintrång ska du så snabbt som möjligt stänga ner nätverket (både det trådlösa och fasta nätverket).

Har du din försäkring hos oss, kan du kontakta vår samarbetspartner CGI på 08-517 820 70 för hjälp vid dataintrång. De har öppet dygnet runt.

Vad täcker cyberförsäkringen?

Läs mer om vilken typ av hjälp och ersättning som ditt företag kan få med försäkringen.

Försäkringen omfattar

Teknisk support

Företaget får hjälp av IT-experter med att kartlägga orsaken till och omfattningen av dataintrånget. Gjensidiges samarbetspartner CGI tillhandahåller den tekniska expertisen. Du får hjälp att avgöra om ett dataintrång har skett, i denna fas dras ingen självrisk.

Återställning av data och programvara

Försäkringen ersätter kostnader för att rekonstruera, återinstallera/-upprätta data och programvara.

Avbrott

Försäkringen ersätter det eventuella avbrott som drabbar företaget på grund av dataintrånget.

Förmögenhetsbrott

Försäkringen ersätter direkt ekonomisk förlust som har uppstått i samband med dataintrång.

Ansvarsförsäkring tredje man

Försäkringen omfattar skada som drabbar tredje man och då försäkringstagaren är skadeståndsskyldig för sådan skada.

Förlust av känslig information

Om personupplysningar som företaget har ansvar för kommit på avvägar på grund av ett dataintrång ersätter försäkringen hjälp med att uppfylla de lagstadgade notifieringskrav som åligger företaget.

Geografiskt område

Försäkringen gäller i hela Norden.

Försäkringsbelopp och självrisk

Försäkringsbelopp: standardbeloppet är 5 MSEK, men beloppet går att justera efter behov.

Självrisk: 10 000 SEK per skadehändelse. Karenstiden för avbrott är 24 timmar.

Kontakta oss för offert

Välkommen att kontakta oss för rådgivning och offert. Du når oss på 0771-326 326 eller foretag@gjensidige.se

200 år av erfarenhet