IT och datakonsulter

Försäkringen är skräddarsydd för dig som har ett IT- och datakonsultföretag. I grundskyddet ingår egendomsskydd, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskydd.

Vad försäkringen omfattar

Här nedan ser du vad som ingår i grundskyddet samt vilka tilläggsförsäkringar du kan välja. De branschspecifika tilläggen är försäkringar som vi alltid brukar rekommendera våra kunder inom denna bransch. 

Grundförsäkring Branschtillägg Övriga tillägg 
Egendom Ren förmögenhetsskada Förmögenhetsbrott
Avbrott   Överfallsförsäkring
Ansvar   Tjänstereseförsäkring
Rättsskydd   Kollektiv olycksfallsförsäkring
    Rättsskydd vid miljöbrott
    Krisförsäkring
    Sjukavbrott
Till försäkringsvillkoren