Hoppa till innehållet

Mer om sjukvårds­försäkring

Välj mellan tre olika nivåer. Du kan även välja mellan olika självrisknivåer. Väljer du en högre självrisk blir priset på försäkringen lägre.

Sjukvårdsförsäkring Bas

 • Sjukvårdsrådgivning och vårdplanering i samband med sluten vård
 • Vårdcoach
 • Privat sjukhusvård vid operation
 • Tandvårdskostnader på grund av sjukdom, upp till 10 000 kr
 • Eftervård och rehabilitering efter sluten vård, 21 dagar
 • Second Opinion
 • Kristerapi vid akut psykisk kris och krisreaktion, max 10 gånger
 • Resor och logi i samband med ersättningsbar vård

Sjukvårdsförsäkring Lagom

 • Sjukvårdsrådgivning och vårdplanering i samband med sluten vård
 • Vårdcoach
 • Privat sjukhusvård vid operation
 • Tandvårdskostnader på grund av sjukdom, upp till 25 000 kr
 • Eftervård och rehabilitering efter sluten vård, 60 dagar
 • Second Opinion
 • Kristerapi vid akut psykisk kris och krisreaktion, max 10 gånger
 • Resor och logi i samband med ersättningsbar vård
 • Privat specialistvård
 • Cancervård - efter remiss
 • Psykolog eller Psykoterapeut, max 10 gånger efter remiss
 • Röntgen och provtagningar
 • Sjukgymnastik, Naprapat, Kiropraktor, max 10 besök
 • Hemhjälp efter operation, max 10 timmar
 • Hjälpmedel upp till 40 000 kr
 • E-vårdstjänsten KRY ingår

Sjukvårdsförsäkring Plus

 • Sjukvårdsrådgivning och vårdplanering i samband med sluten vård
 • Vårdcoach
 • Privat sjukhusvård vid operation
 • Tandvårdskostnader på grund av sjukdom, upp till 40 000 kr
 • Eftervård och rehabilitering efter sluten vård, 120 dagar
 • Second Opinion
 • Kristerapi vid akut psykisk kris och krisreaktion, max 10 gånger
 • Resor och logi i samband med ersättningsbar vård
 • Privat specialistvård
 • Cancervård - efter remiss
 • Psykolog eller Psykoterapeut, max 10 gånger efter remiss
 • Röntgen och provtagningar
 • Sjukgymnastik, Naprapat, Kiropraktor, max 20 besök
 • Hemhjälp efter operation, max 20 timmar
 • Hjälpmedel upp till 40 000 kr
 • Receptbelagda läkemedel
 • Familjeservice, max 10 timmar
 • Akupunktur, max 5 gånger
 • Osteopat, max 15 gånger
 • Dietist, max 5 gånger
 • Missbruksavvänjning max 120 000 kr
 • E-vårdstjänsten KRY ingår

Hur köper du försäkringen?

Du köper sjukvårdsförsäkring för ditt företag genom att kontakta oss. Vi hjälper dig med rätt upplägg för dig själv och dina anställda. 

Du når oss på foretag@gjensidige.se