Hoppa till innehållet

Anmäl ansvarsskada

Ansvarsförsäkringen skyddar ert företag mot skadeståndskrav som omfattas av försäkringen. Ansvarsförsäkringen är varken en akutförsäkring eller en åtgärdsförsäkring.

Så anmäler ni

Har ni fått ett skadeståndskrav mot er? Vi finns här för att hjälpa till. Fyll i formuläret nedan för att komma igång med anmälan. 

Vad händer efter anmälan?

  1. Om skadan omfattas av försäkringen så utreder vi ert skadeståndsrättsliga ansvar enligt gällande rätt.
  2. Om vi kommer fram till ni är ansvariga för skadan så företräder vi er och förhandlar med motparten. Försäkringen ersätter då det skadestånd ni är skyldiga att betala motparten efter avdrag för er självrisk.
  3. Om vi bedömer att ni inte är ansvariga så bestrider vi kravet från motparten och företräder er fram till och med eventuell rättslig prövning i domstol.

Vilka dokument behöver ni bifoga?

  • Skadeståndskrav
  • Avtal mellan er och er uppdragsgivare och/eller skadelidande
  • Besiktningsrapport, om ni fått tillgång till en sådan
  • Bilder om det finns