Hoppa till innehållet

Entreprenad­skada

Entreprenadförsäkringen kan ersätta era kostnader för oförutsedd skada på er entreprenad och i vissa fall skador på beställarens egendom. 

Anmäl skada

Anmäl en skada genom att fylla i formuläret så noggrant som möjligt samt bifoga relevanta handlingar. 

Det här gör ni:

 1. Besiktigar skadan, om skadan inträffat under pågående entreprenad. Har skadan inträffat efter avlämnande, besiktigar beställaren.
 2. Tar fram underlag på kostnader som ni vill få ersatta genom försäkringen.
 3. Reklamerar till eventuella underentreprenörer.

Det här gör vi:

 1. Utreder om skadan omfattas av försäkringsvillkoren.
 2. Återkommer med beslut i ert ärende.

Vilka dokument behöver ni bifoga?

 • Kopia på entreprenadavtal med beställaren
 • Kopia på entreprenadavtal med vållande underentreprenör
 • Kopia på reklamation till vållande underentreprenör

Om ni har tillgång till det, bifoga gärna även:

 • Besiktningsrapport
 • Bilder
 • Åtgärdsplan med kostnadskalkyl
 • Polisanmälan och inköpshandlingar (om något blivit stulet eller vandaliserat)