Hoppa till innehållet

Garanti­försäkring för privat­tandläkare

Anmälan till Garantiförsäkringen (garantiåtagandet)

Hur tillämpas garantiåtagandet för protetiska behandlingar i tandvården? Medlemmar i Privattandläkarna har ett treårigt garantiåtagande för fast och ett ettårigt för avtagbar protetik i relation till patienter som en följd av en överenskommelse med Konsumentverket. Har fast protetik skett under 2018 eller tidigare gäller dock tvåårigt garantiåtagande. 

Längre garantier förekommer i tandvården, men utgör då ett vårdgivarspecifikt val.