Anmäl skada vid dolda fel

Här kan du som har en Dolda felförsäkring (UPPDAGA, UPPDAGA MER, UPPDAGA MEST eller UPPDAGA BORÄTT) anmäla din skada.

Följande bilagor ska bifogas skadeanmälan:

 • Kopia av försäkringsbesked
 • Kopia av köparens krav
 • Köpekontrakt och eventuellt köpebrev
 • Objektsbeskrivning och eventuell frågelista
 • Protokoll från överlåtelsebesiktning eller bostadsrättsbesiktning
 • Eventuell fullmakt

Observera att vid fullmakt ansvarar köparen för att skicka in samtliga handlingar.

När skadeanmälan kommit in gör vi en bedömning av ditt ärende. Beslut kommer inom 30 dagar efter det att vi mottagit samtliga handlingar. Det är därför viktigt att du bifogar alla handlingar som krävs så att vi kan påbörja ditt ärende.

Om något är oklart är du varmt välkommen att kontakta oss på 0771-326 326 eller via mejl på skador@gjensidige.se

Relaterat innehåll

Följande bilagor ska bifogas skadeanmälan:

 • Kopia av försäkringsbesked
 • Kopia av köparens krav
 • Köpekontrakt och eventuellt köpebrev
 • Objektsbeskrivning och eventuell frågelista
 • Protokoll från överlåtelsebesiktning eller bostadsrättsbesiktning
 • Eventuell fullmakt

Observera att vid fullmakt ansvarar köparen för att skicka in samtliga handlingar.

När skadeanmälan kommit in gör vi en bedömning av ditt ärende. Beslut kommer inom 30 dagar efter det att vi mottagit samtliga handlingar. Det är därför viktigt att du bifogar alla handlingar som krävs så att vi kan påbörja ditt ärende.

Om något är oklart är du varmt välkommen att kontakta oss på 0771-326 326 eller via mejl på skador@gjensidige.se