Båtförsäkring

  • Självrisken återbetalas vid stöld av båt eller motor vid godkänd märkning
  • Ersätter skador till sjöss, på land och vid transport
  • Gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge

Vår båtförsäkring är konkurrenskraftig och kan tecknas både för segel- och motorbåt. I grundförsäkringen ingår sjöskada, uppläggnings- och transportskada, brandskada, stöldskada, ansvarsförsäkring, rättsskydd och olycksfallsförsäkring. Du kan också välja tilläggsförsäkringar som förstärker din grundförsäkring.