Båtförsäkring

  • Självrisken återbetalas vid stöld av båt eller motor vid godkänd märkning.
  • Ersätter skador till sjöss, på land och vid transport.
  • Gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Vår Båtförsäkring är konkurrenskraftig och kan tecknas både för segel- och motorbåt. I grundförsäkringen ingår Sjöskada, Uppläggnings- och transportskada, Brandskada, Stöldskada, Ansvarsförsäkring, Rättsskydd och Olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller bland annat vid färd till sjöss i Sverige, Danmark, Finland och Norge samt i vatten som tillhör respektive land.

Självriskbefrielse

Vid stöld av båt och/eller motor återbetalas självrisken om egendomen haft godkänd stöldskyddsmärkning som lett till att egendomen återfunnits och identifierats. 

Förstärk med tillägg

Du kan också välja tilläggsförsäkringar som förstärker grundförsäkringen. Maskinskadeförsäkringen gäller för motorer som är upp till 10 år gamla. Tillägget för oregistrerad båttrailer ersätter upp till 20 000 kronor.

Relaterat innehåll

Vår Båtförsäkring är konkurrenskraftig och kan tecknas både för segel- och motorbåt. I grundförsäkringen ingår Sjöskada, Uppläggnings- och transportskada, Brandskada, Stöldskada, Ansvarsförsäkring, Rättsskydd och Olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller bland annat vid färd till sjöss i Sverige, Danmark, Finland och Norge samt i vatten som tillhör respektive land.

Självriskbefrielse

Vid stöld av båt och/eller motor återbetalas självrisken om egendomen haft godkänd stöldskyddsmärkning som lett till att egendomen återfunnits och identifierats. 

Förstärk med tillägg

Du kan också välja tilläggsförsäkringar som förstärker grundförsäkringen. Maskinskadeförsäkringen gäller för motorer som är upp till 10 år gamla. Tillägget för oregistrerad båttrailer ersätter upp till 20 000 kronor.

Båtförsäkring

 Grundförsäkring
Sjöskada 
Uppläggnings- och
transportskada
 
Brand 
Stöld 
Ansvar 
Rättsskydd 
Olycksfall 
Tilläggsförsäkringar                        
Maskinskada T 
Oregistrerad trailer