Båtförsäkring

Båtförsäkring

Vår båtförsäkring är konkurrenskraftig och kan tecknas både för segel- och motorbåt. Försäkringen gäller både vid upptagning, sjösättning, transport och under färd till sjöss. Dessutom ingår en olycksfallsförsäkring för dig.