Hoppa till innehållet
Män som spelar handboll beskuren foto bildbyran

Gjensidige reder ut olyckliga missförstånd

Det är viktigt att ha koll på vilket skydd man har via sina försäkringar. Tyvärr uppstår ibland missförstånd och det är mycket olyckligt om de uppdagas först efter att en skada inträffat eftersom risken då är stor att man inte får den ekonomiska ersättning man kanske har förväntat sig. Därför är det viktigt för oss inom Gjensidige att få möjlighet att räta ut frågetecken som dyker upp så fort som möjligt.

I en artikel i nättidningen Handbollskanalen publicerades en text angående Svenska Handbollförbundets aktuella försäkringslösning och -partner Gjensidige. I texten framgick en del olyckliga missförstånd kring vilket skydd som ingår i den licensolycksfallsförsäkring som Gjensidige tillhandahåller för Svenska Handbollsförbundet. Därför förklarar nu Svenska Handbollförbundet och Gjensidige tillsammans närmre hur försäkringslösningen fungerar.

Allmän information om försäkringslösningen

Licensolycksfallsförsäkringen inte är en sjukvårdsförsäkring utan en olycksfallsförsäkring som ger ersättning när en skada har inträffat i form av akutersättning, tandskadekostnader, sönderklippta kläder och idrottsutrustning, kristerapi vid traumatisk händelse och invaliditetsersättning.

Vi har även lagt till ett förebyggande moment som heter Aktiv Vård som är en tjänst som ger idrottsutövaren tillgång till professionell medicinsk rådgivning, vård av fysioterapeut, samt vid behov två specialistläkarbesök och en magnetröntgen per skada. Aktiv Vård sker i privat regi så det går utanför de offentliga vårdköerna. Som exempel är den genomsnittliga svarstiden när man ringer 50 sekunder och magnetröntgen tar endast ett par veckor att få tid till. Det är oerhört viktigt för oss att vara tillgängliga och enkla att få tag på. Vår skadeanmälan är helt digital och därmed öppen dygnet runt.

En försäkring kan inte täcka alla behov. Därför är det mycket viktigt att man ser över sitt försäkringsbehov då och då så att man inte riskerar att vara underförsäkrad och därmed oskyddad inför vissa händelser. Det är många inom idrotten som också tecknat vårdförsäkring idrott, vilket vi också rekommenderar, där exempelvis knäoperation ingår.

Det viktigaste missförståndet kring den licensolycksfallsförsäkring som Gjensidige tillhandahåller Svenska Handbollsförbundet är att försäkringen skulle ersätta ekonomisk invaliditet som innebär att man inte längre arbeta.

– Det är viktigt att skilja mellan medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet där den förstnämnda inte har ett samband med huruvida arbetsförmågan påverkas, till skillnad från en inkomstförsäkring som täcker just ekonomisk invaliditet då man inte längre arbeta. Licensolycksfallsförsäkringen inte är en sjukvårdsförsäkring eller en inkomstförsäkring, utan en olycksfallsförsäkring som ger ersättning när en skada har inträffat, säger Magnus Håkansson, som är Partneransvarig idrott inom Gjensidige.

De spelare som missförstått upplägget kring försäkringen var i artikeln kritiska kring att Svenska Handbollsförbundet valt Gjensidige som försäkringsgivare, något Gjensidige valde att kommentera.

– Det är viktigt att poängtera att det är upp till vart och ett förbund vad man vill ha för licensförsäkring och vi inom Gjensidige erbjuder lösningar på det som önskas. Det stämmer att vår invaliditetsersättning börjar från tio procent och uppåt. I det här fallet har vi svarat på en upphandling från Svenska Handbollsförbundet och det är utifrån den offertförfrågan som vi har utformat Licensförsäkringen och försäkringsvillkoren säger Magnus Håkansson.

Svenska Handbollsförbundet berättade mer om varför de valt att samarbeta med just Gjensidige.

– Efter en avstämning med förbundets distriktsförbund och ett stort antal klubbar gjorde Försäkringskommitten den bedömning att Svenska Handbollförbundet skulle övergå till en modernare försäkring, där förebyggande vård och snabba rehabiliteringsinsatser skulle prioriteras före mindre ersättningssummor när eventuell invaliditetsgrad fastställts, säger Bengt Martinsson, som är Svenska Handbollsförbundets försäkringskommittés ordförande.

Svenska Handbollförbundets tidigare partner hade förberett konceptet men kostnadsnivån för de förebyggande och rehabiliterande insatserna var så höga att SHF beslöt att se om fler alternativ fanns på marknaden som kunde matcha handbollens önskemål. 

Hos den nuvarande försäkringspartnern Gjensidige fann SHF det efterfrågade och dessutom kunde nivån sänkas från 15 procent medicinsk invaliditet till tio procent. De förebyggande och rehabiliterande insatserna var i början av samarbetet något begränsade, vilket SHF och Gjensidige kontinuerligt arbetat med att förbättra och utveckla under åren. Nu mer ingår även läkarbesök och MR (magnetröntgen) i den aktiva vården.

– Det är självklart tråkigt när spelare drabbas av skador och det är därför vi tycker det är så viktigt att arbeta förebyggande så som vi nu har möjlighet att göra tillsammans med Gjensidige. Parallellt har SHF tillsammans med Gjensidige och Svensk Elithandboll utvecklat konceptet vårdförsäkring idrott som ger med vårdförsäkring för elitidrottare enligt den modell som beskrivs i artikeln, säger Bengt Martinsson.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet (ofta betallänk).

Vill du veta mer?

I vårt pressrum finner du alla pressmeddelanden från Gjensidiges svenska avdelning, koncernens presskontakter samt kontaktinformation till pressjouren för Sverige.