Hoppa till innehållet
Allvarlig man som sitter i en trappa

Så undviker du soteld och skorstensbrand

Eldstäder och braskaminer kan ge både värme och mys när kylan smyger sig på. Samtidigt kan det fatta eld i skorstenen. Här är tipsen som minskar risken för skorstensbrand.

Kom ihåg att testa brandvarnaren på Brandvarnardagen den__1__december!

När det är mörkt och kallt ute är det skönt att kunna mysa framför brasan eller kaminen. Dessutom är vedeldning en viktig värmekälla i tusentals hem. Men du behöver vara medveten om att det alltid finns risker förknippade med eldning.

Varje år råkar många villa- och fritidshusägare ut för att skorstenen börjar brinna. Enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) berodde cirka 20 % av bränderna i flerbostadshus och villor mellan år 2012 och 2021 på skorstensbrand, även kallad soteld. 

Fem tips för att undvika soteld

  • Använd torr ved. Torr ved ger bättre värmeeffekt, mindre sot i röret och minimal förorening. Använd inte bensin, fotogen eller andra brandfarliga vätskor för att tända. Använd gärna en fuktmätare. Veden får inte ha en fukthalt på mer än 20 procent.
  • Se till att det finns gott om drag i början, bra eldning kräver mycket luft. Minska draget när veden brinner bra och eldstaden är väl uppvärmd.
  • Undvik att fylla kaminen eller eldstaden med ved innan eldstaden är väl uppvärmd. En fylld eldstad leder till dålig förbränning, vilket i sin tur ökar sotbildningen.
  • Elda inte mer än 2-3 kg ved per timme och inte mer än 3-4 timmar i sträck.
  • Låt eldstaden vila minst lika länge som den använts.
  • Skulle du ändå råka ut för en soteld, stäng omedelbart alla ventiler och luckor som går till röret. Undantaget från detta är spjäll i eldstaden om det brinner i eldstaden. Håll koll på röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.

Vad beror skorstensbrand på

Risken för skorstensbrand ökar vid eldning med en kombination av fuktig ved och dålig lufttillförsel. Det kan leda till att det bildas en beläggning av tjära och sot på insidan av skorstenen. Lågor från eldstaden kan då sätta eld på den brandfarliga och lättantändliga tjärbeläggningen. Runt 100 grader räcker för att starta en skorstensbrand som snabbt kan leda till en temperatur på långt över 1 000 grader.

Ofta blir det inte så allvarligt. Antalet utryckningar speglar inte det faktiska antalet skorstensbränder, eftersom många bränder upptäcks först vid inspektion. Mindre bränder behöver inte vara farliga där och då, men de kan leda till skador som på längre sikt ökar brandrisken. Skorstensbranden kan orsaka sprickor och snedvridningar i skorstenen så att rök, värme och eld sipprar ut i konstruktionen. Det kan i sin tur leda till att väggar och tak i bostaden antänds.

Hur märker man en skorstensbrand

Om du hör ett mullrande ljud eller andra ljud från skorstenen kan det vara tecken på sotbrand i skorstenen. Den här typen av brand upptäcks ofta av grannar som ser lågor komma ut ur skorstenen.  

I sådana situationer ska du omedelbart stänga spjället för att minska syretillförseln, släcka elden försiktigt med en pulversläckare, ringa 112 och meddela vad som hänt samt fortsätta bevaka eldstaden och rökkanalen med din pulversläckare tills brandkåren är på plats.

Efter att elden är släckt måste din eldstad och rökkanalen besiktigas av en behörig sotare innan den får användas igen.

Läs mer

Äldre kvinna ute i skogen

Vad behöver du tänka på om du stänger av värmen i ditt hus?

Kan du stänga av värmen i villan eller fritidshuset när du inte är där utan att riskera frysskador? Och hur gäller försäkringen?

Mamma och dotter som kramas under en filt i soffan

Minska din energiförbrukning och spara pengar

Att spara el hemma är något som ligger i tiden och gynnar oss alla. Det är heller inte så svårt som man tror. Här får du några smarta tips!